Start

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki002
20200830_dozynki002
20200830_dozynki030
20200830_dozynki030
20200830_dozynki001
20200830_dozynki001
20200830_dozynki031
20200830_dozynki031
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki016
20200830_dozynki016
20200830_dozynki012
20200830_dozynki012
20200830_dozynki036
20200830_dozynki036
20200830_dozynki008
20200830_dozynki008
20200830_dozynki003
20200830_dozynki003
20200830_dozynki014
20200830_dozynki014

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Gmina Sawin dla inwestorów

Gmina Sawin położona jest w Europie, w Polsce w  województwie lubelskim, w północnej części powiatu chełmskiego przy drodze wojewódzkiej nr 812 łączącej Chełm z Włodawą. Od północy sąsiaduje z Gminą Hańsk, od wschodu z Gminą Ruda-Huta i Gminą Wola Uhruska, od zachodu z Gminą Wierzbica, a od południa z Gminą Chełm. Gmina Sawin składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach, zajmuje powierzchnię 190,22 km2. Od 1 stycznia 2022 roku teren Gminy został pomniejszony o sołectwo Jagodne.

 

 

Dane statystyczne:

Gmina Sawin:

https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_chelmski/gmina_sawin.pdf

 

Powiat Chełmski:

https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_powiatow/powiat_chelmski.pdf

 

Województwo lubelskie:

https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lubelskie.pdf

 

Położenie i dostępność komunikacyjna:

Gmina Sawin położona jest w północnej części powiatu chełmskiego przy drodze wojewódzkiej nr 812 łączącej Chełm z Włodawą.

 

Lotniska:

Najbliższe lotnisko Port Lotniczy Lublin SA Świdnik Lotnisko Airport (EPSW), 21-040 Świdnik – (odległość: 76 km, czas dojazdu 1 godzina). W dalszej odległości zlokalizowane jest również lotnisko w Rzeszowie (Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, Jasionka 942, 36-002 Jasionka) oddalony o ok. 250 km, czas dojazdu: ok. 3 godzin.

 

Drogi:

Przez Gminę Sawin nie przebiega żadna droga krajowa. Jej odległość od granicy Gminy wynosi - 18,8 km.

Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 812 Biała Podlaska – Włodawa – Chełm - Krasnystaw oraz nr 819 Parczew – Wola Uhruska. Na obszarze Gminy Sawin długość drogi Nr 812 wynosi 19,84 km, droga przebiega przez obszary niezabudowane, posiada korzystne parametry techniczne, nawierzchnię bitumiczną i jezdnię szerokości 6 m. Droga Nr 819 przebiega częściowo przez obszar gminy i długość jej wynosi 3,82 km, droga posiada nawierzchnie bitumiczną o szerokości 5,5 – 6 m. Na tych drogach przeważa ruch samochodów osobowych.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 70,8 km z czego przeważająca część jest o nawierzchni utwardzonej.

Długość dróg gminnych wynosi około 399 km, z czego ponad 90% stanowią drogi o nawierzchni gruntowej.

 

Kolej:

Najbliższa stacja kolejowa Chełm zlokalizowana przy ul. Kolejowej 89, 22-100 Chełm.

 

Komunikacja miejska:

Na terenie Gminy nie ma komunikacji miejskiej.

 

Wodociąg i kanalizacja:

Gmina Sawin będzie zwodociągowana do końca 2023 roku w przeważającej części, sieć kanalizacji jest rozbudowana jedynie na terenie osady Sawin.

 

Wiodące sektory gospodarki:

Gmina Sawin jest jednostką terytorialną typowo rolniczą. Rolnictwo jest jednym z głównych działów gospodarki w gminie. Formalnie na terenie Gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne „Ostoja Bachus”. Istnieje też szereg podmiotów działających w branży pozarolniczej.

Na ostatni dzień grudnia 2021 roku odnotowano 225 osób ze statusem osoby bezrobotnej.

W 2021 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widniało 200 wpisów niewykreślonych dla głównego miejsca wykonywania działalności. W tej liczbie zawarci są aktywni przedsiębiorcy, jak i Ci którzy z różnych przyczyn zdecydowali się tymczasowo zawiesić swoją działalność.

W ciągu roku przybyło 12 działalności gospodarczych, zaś 18 zostało zamkniętych. Tylko 7 firm w 2021 roku zdecydowało się wznowić funkcjonowanie swojego biznesu.

Najbardziej popularnym rodzajem działalności biorąc pod uwagę PKD widniejące jako przeważające we wpisach o CEIDG są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, a także konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Równie dużym zainteresowaniem cieszy się branża związana z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych oraz transport drogowy towarów.

 

Jakość i warunki życia w regionie:

Gmina Sawin  jest bogata w turystykę sakralną oraz przyrodniczą.  Cyklicznie odbywają się imprezy kulturalne takie jak:   Zawody sportowo-pożarnicze – pierwsza połowa maja, Festyn „Noc Świętojańska” - pierwsza sobota po 24 czerwca, Dni Sawina wraz z blokiem dożynkowym – druga połowa sierpnia, Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków – organizowany co 4 lata na przełomie maja i czerwca.

Rekreacja skupia się wokół zbiornika retencyjnego „Niwa”, który skupia biegaczy, rowerzystów i wędkarzy.

Wśród mieszkańców Gminy dominuje majsterkowanie, ogrodnictwo, gotowanie, działalność w Kołach Gospodyń Wiejskich, działalność w Ochotniczych Strażach Pożarnych i rekreacja na świeżym powietrzu.

 

Szkolnictwo i Edukacja:

Przeważająca część mieszkańców w wieku produkcyjnym legitymuje się wykształceniem zawodowym i podstawowym.  1 245 mieszkańców gminy Sawin jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 625 kobiet oraz 620 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców gminy Sawin, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

Na terenie Gminy Sawin zlokalizowane są 4 szkoły podstawowe , z pośród których dla jednej Gmina jest organem prowadzącym.  Jest również przedszkole samorządowe  i  niepubliczna szkoła dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie powiatu chełmskiego  zlokalizowanych  jest 8 szkół zawodowych. (6 w mieście Chełm i 2 na terenie gmin sąsiednich). Jest również jedna Uczelnia Wyższa: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.

 

W powiecie chełmskim struktura szkolnictwa wyższego wg. kierunków kształtuje się następująco:

·        Budownictwo

·        Filologia

·        Matematyka

·        Elektrotechnika

·        Pedagogika

·        Mechanika i Budowa maszyn

·        Stosunki międzynarodowe

·        Bezpieczeństwo wewnętrzne

·        Pielęgniarstwo

·        Rolnictwo

 

W województwie lubelskim  struktura szkolnictwa wyższego wg.  grup kierunków kształtuje się następująco: studia humanistyczne, studia społeczne, studia techniczne, studia przyrodnicze, studia ścisłe, studia medyczne, studia artystyczne, studia ekonomiczne, studia muzyczne, studia rolnicze, studia prawnicze, studia filologiczne, studia hotelarskie, studia turystyczne, studia sportowe, studia teologiczne.

 

Szkoły wyższe na terenie powiatu chełmskiego:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

 

Szkoły wyższe na terenie województwa lubelskiego:

 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska – Filia w Lublinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu
 • WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI w Lublinie (WSEI)
 • WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI w Lublinie (WSPA)
 • WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA (WSSP)
 • WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie (WSNS)
 • LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL

 

Wybrani, najwięksi inwestorzy w gminie Sawin:

·        Agroplast

·        Drew –Dom

·        Gospodarstwo Rolno – Drobiarskie

·        Kobus Teresa, Marian Gospodarstwo Rolne

·        Ferma Trzody Przybylski

 

Brak dużej firmy, która by zatrudniła dużą liczbę pracowników fizycznych. Duży kapitał społeczny. Bardzo duże szanse na wejście na rynek.

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+