Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy Sawin

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 13:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności, wykonaniu wniosków i uchwał Rady Gminy od dnia ostatniej sesji rady gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
2) wieloletniej prognozy finansowej,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin (działka Nr 28 w Hredkowie, działka Nr 112/7 w Sawinie i działka Nr 236 w Bachusie),

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.