III nabór wniosków na usuwanie azbestu

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że kolejny nabór Zgłoszeń lokalizacji odbędzie się w dniach 6-24 maja 2019 r. Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r., o czym poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

WAŻNE:

Informujemy, że z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej UMWL, zaktualizowano Zgłoszenie lokalizacji. Zmianie podlega osoba akceptująca dokument. Właściwy dokument znajduje się w załączeniu oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl  

Ponadto z uwagi na liczne błędy występujące w dokumentacji, w załączeniu prezentujemy ich listę. Ich wyeliminowanie na poziomie gminy znacząco przyspieszy proces weryfikacji,  zatwierdzania, a tym samym wsparcia mieszkańców.

Schemat procesu weryfikacji  

Poziom

Termin weryfikacji

    Dokumenty wymagane

Zakres dopuszczonych uzupełnień

Weryfikacja negatywna w przypadku

JST

6 – 24 maja

1.  Zgłoszenie lokalizacji – złożone w dniach 6 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.

 

2.  Azbest na dachu - Zgłoszenie do starostwa zamiaru wykonania demontażu (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 

3.  Azbest na ziemi (po 6.05.2004 r.) - Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu

 

1. Uzupełnienie braków w treściach dokumentów

 

2.  Zgłoszenie zamiaru wykonania demontażu lub wykonania robót budowlanych – do wydziału architektoniczno-budowlanego

 

3. Oświadczenie  o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.)

1.  Złożenia Zgłoszenia lokalizacji po terminie

 

2.   Braku Zgłoszenia zamiaru wykonania demontażu lub wykonania robót budowlanych – do wydziału architektoniczno-budowlanego (również brak poświadczenia za zgodność z oryginałem)

 

3.  Braku Oświadczenia o prawidłowości wykonania demontażu – azbest na ziemi (dokument po 6.05.2004 r.)

 

Filie UMWL

27 maja – 14 czerwca

1. Zgłoszenie lokalizacji

2. Zgłoszenie do starostwa

3. Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.)- azbest na ziemi

4. Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

 

1.  Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

2. Braku oświadczenia o braku sprzeciwu/wyrażenia zgody na dokonanie prac – demontaż

RBP

od 17 czerwca (czas weryfikacji uzależniony od jakości Zgłoszeń lokalizacji)

1.  Zgłoszenie lokalizacji

2.  Zgłoszenie do starostwa

3.  Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (dokument po 6.05.2004 r.) – azbest na ziemi

4. Oświadczenie o braku sprzeciwu wydziału architektoniczno-budowlanego do wykonania demontażu/pozwolenie na dokonanie robót budowlanych

BRAK – automatyczne odrzucenie dokumentów bez możliwości uzupełnienia

 

 


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.