Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Sawin

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach X sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 11:30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nadania nazwy ulicy w miejscowości Sawin;
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin;
  4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin;
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin;
  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sawin;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sawin;
  8. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sawin;
  9. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r. na terenie gminy Sawin;
  10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sawin;
  11. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sawin;
  12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022;
  13. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  14. wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 5. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.