Aktualności
20200830_dozynki028
20200830_dozynki028
20200830_dozynki009
20200830_dozynki009
20200830_dozynki012
20200830_dozynki012
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki036
20200830_dozynki036
20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki014
20200830_dozynki014
20200830_dozynki021
20200830_dozynki021
20200830_dozynki035
20200830_dozynki035
20200830_dozynki034
20200830_dozynki034
20200830_dozynki006
20200830_dozynki006

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zgodnie z art.154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także łiczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy.

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Sawin z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzaju dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sawin:
  1. kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 4 punkty;
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły - 3 punkty;
  3. kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej - 1 punkt;
  4. kandydat samotnie wychowywany przez rodzica/opiekuna prawnego - 1 punkt;
  5. rodzic/ce lub rodzic kandydata wychowujący samotnie dziecko pracują na terenie Gminy Sawin - 1 punkt;
  6. w obwodzie szkoły mieszkają bliscy krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki - 1 punkt.
 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 ww. uchwały są:
  1. kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata - o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały;
  2. oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata. - o których mowa w § 1 pkt 2-6 uchwały.
 5. Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Sawin z dnia 14 stycznia 2020 r. określa terminy naboru.

 

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Sawin z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sawin na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Sawin z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sawin

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+