Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Sawin

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVIII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13:30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Sawin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sawin;
  2. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
  3. zmiany uchwały Nr XV/109/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin;
  4. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  5. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sawin na lata 2020-2023;
 5. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.