Nabór osób do Programu ,,Opieka 75+"

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

W związku z Programem „Opieka 75+” – edycja 2021 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w wyżej wymienionym Programie.

Program kierowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie w celu zapewnienia im wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Odpłatność za ww. usługi opiekuńcze, dla osób w wieku 75 lat i więcej, nie będzie ponoszona przez osoby, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 października 2018 roku kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 75-ty rok życia do kontaktu pod numerem telefonu: GOPS w Sawinie – (82) 567 30 00 w terminie do 22.01.2021 roku.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.