Szkolenie organizowane przez PUP

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie
prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie

w ramach projektu „Nowy start – lepsze jutro (VI)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2

„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z modułem
utylizacji odpadów budowlanych”

Przewidywany termin realizacji szkolenia: luty 2021r.- marzec/kwiecień 2021r.

Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 30 lat i więcej :

 1. osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z grup:
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby o niskich kwalifikacjach /tj. z wykształceniem max średnim/
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby w wieku 50 lat i więcej
  • Kobiety
 2. rolników i członków ich rodzin tj. współmałżonków lub domowników w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z w/w grup, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.
 3. osób posiadających : wykształcenie min. gimnazjalne lub podstawowe (8 klas), predyspozycje do wykonywania zawodu, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu potwierdzone badaniami lekarskimi, w tym wysokościowymi. Preferowane wykształcenie budowlane, doświadczenie w zawodach budowlanych.

W ramach projektu uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe za okres odbywania szkolenia oraz refundację kosztów dojazdu na szkolenie.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.