Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Chełmskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo? Uwaga zmiana!

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


2019 Punkt 1
Organizacja Pozarządowa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 2
Organizacja Pozarządowa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 3
Radca Prawny/Adwokat
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Poniedziałek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
9:30-13:30
Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21a
10:00-14:00
Wtorek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy w Dorohusku
ul. Niepodległości 50
9:30-13:30
Miejski Ośrodek Kultury
„Dworek” w Rejowcu
Fabrycznym
ul. Lubelska 24a
13:00-17:00
Środa Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
7:30-11:30
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8c
9:00-13:00
Czwartek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8:30-12:30
Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15a
9:00-13:00
Piątek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
7:00-11:00
Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
11:15-15:15
Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8:00-12:00

Organizacja Pozarządowa: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

telefonicznie, dzwoniąc  pod numer telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30)

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.