Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Sawinie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją przykościelną, do której należą młodzi katolicy. Jego działanie jest oparte na statucie i rozporządzeniach zarządu KSM Archidiecezji Lubelskiej.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Sawinie nosi nazwę „Communio” i działa od 2003 roku. Jest jednym z około 60 oddziałów KSM na Lubelszczyźnie. Jego historia w naszej miejscowości sięga czasów przedwojennych, o czym świadczy odnaleziony sztandar KSM z 1936 roku.
Obecnie do oddziału w Sawinie należy około 20 osób. Ciągle przybywają nowi członkowie. Stowarzyszenie ma charakter otwarty dla nowych osób chcących należeć do KSM.
Aktualnie opiekunem, asystentem KSM jest ks. Tomasz Zgórka. Prezesem oddziału w Sawinie jest Monika Misiura. Władze oddziału są wybierane co dwa lata. Młodzież regularnie uczestniczy w warsztatach, szkoleniach, rekolekcjach na skalę archidiecezjalną.
 
Cele i zadania KSM:
 
KSM spotyka się regularnie raz w tygodniu na spotkaniach dyskusyjnych dotyczących spraw młodych ludzi, aktualnych problemów, czy nauki Kościoła.

Przykłady działań zrealizowanych przez KSM w Sawinie:

Kontakt:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „Communio”
Przy par. pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Kościelna 16
22-107 Sawin

Strona Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej: www.ksm.lublin.pl

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.