Zabytki

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki022
20200830_dozynki022
20200830_dozynki005
20200830_dozynki005
20200830_dozynki020
20200830_dozynki020
20200830_dozynki025
20200830_dozynki025
20200830_dozynki008
20200830_dozynki008
20200830_dozynki015
20200830_dozynki015
20200830_dozynki010
20200830_dozynki010
20200830_dozynki024
20200830_dozynki024
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki001
20200830_dozynki001
20200830_dozynki007
20200830_dozynki007

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Zabytki

Gminna Ewidencja Zabytków
zaktualizowana w roku 2021

Zabytki dzielimy na:

 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego
 2. Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
  • architektury i budownictwa
  • parków/ogrodów
  • cmentarzy
  • miejsca pamięci narodowej
  • stanowiska archeologiczne
 3. Zabytki na terenie gminy Sawin wyznaczone przez Wójta Gminy w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
  • architektury i budownictwa, kapliczki i krzyże
  • miejsca pamięci narodowej

1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego

Nr karty Lp. Miejsce położenia Opis zabytku Nr rejestru zabytków Nr działki Własności
1.1 1 Przysiółek Kościół drewniany rzymsko katolicki w Przysiółku p.w. Wszystkich Świętych z 1764r. - w granicach cmentarza kościelnego wraz  z wyposażeniem wnętrza oraz dzwonnica drewniana z pocz. XIX w.

A/81

Dec. WKZKl.V -

7/81/66

37 Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Świętego Rocha w Czułczycach
1.2 2 Czułczyce-
Kolonia
Zespół architektoniczny w Sawinie - kościół rzymsko-katolicki p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1731 - 1740, wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica brama z lat 1731 - 1740, przytułek dla starców z 1757 r., mur i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego. A /1 6 4
Dec. PSOZ.IV-
6 7 6 0 /1 5 /9 6
z dnia 23.09.1997r
394, 395,
397, 399
393, 396
prywatna
Skarb Państwa
1.3 3 Sawin Zespół architektoniczny w Sawinie - kościół rzymsko-katolicki p.w. Przemienienia Pańskiego z lat 1731 - 1740, wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica brama z lat 1731 - 1740, przytułek dla starców z 1757r., mur i drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego.  A/400
dec. WKZ z
24.01.1969
Kl.V-7/130/69
393 i 394 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie
1.4 4 Czułczyce Kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) na polu zwanym „Niewodzinie" we wsi Czułczyce C/67
dec. WKZ z
26.04.1969
KI.V-7/161/69
613 prywatna
1.5 5 Sawin
(Sajczyce)
Grodzisko wczesnośredniowieczne zwane lokalnie „Horodynki" w Sawinie (d. Sajczyce] C/42
dec WKZ z
13.02.1967
Kl.V-7/107/67
2216,2217,
2218, 2211 i
2212
Nadleśnictwo Chełm
1.6 6 Czułczyce-
Kolonia
Grodzisko zw. „Zamczysko" we wsi Czułczyce- Kolonia C/46
dec. WKZ z
03.04.1967
Kl.V~7/163/67
145,146,
14 7 ,1 5 7 /4 ,
412/1,
320/3
prywatna
Skarb Państwa
Gmina Sawin
1.7 7 Czułczyce Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksego ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Rocha A /1 6 2 1 26.03.2013 354 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Czułczycach

 


2. Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków:

   Nr
karty  
 Lp   Miejscowość Nr posesji Nazwa zabytku Nr działki Własność Uwagi
2.1.1 1 Bachus (d. Chutcze)   Kapliczka św. Jana

137

142

Prywatna

Skarb Państwa

 
2.1.2   Czułczyce   Cerkiew prawosławna pw. św. Aleksego ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Rocha 354 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Czułczycach Przeniesiono do rejestru poz. 1.7 GEW
2.1.3   Czułczyce 61 Dom mieszkalny 343 Prywatna Wyłączono zarz. WG nr 49/2018 z 22.08.2018 r.
2.1.4 2 Łukówek   kapliczka 185/2 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Uhrusku  
2.1.5 3 Petryłów 6 Dom mieszkalny 73 Prywatna  
2.1.6 4 Sawin, ul. Brzeska 7 Dom mieszkalny 344 Prywatna  
2.1.7 5 Sawin, ul. Brzeska 17 Dom mieszkalny 349 Prywatna  
2.1.8 6 Sawin, ul. Brzeska 20 (d.22) Dom mieszkalny 403 Prywatna  
2.1.9 7 Sawin, ul. Brzeska 25 (d.23) Dom mieszkalny 356 Prywatna  
2.1.10 8 Sawin, ul. Brzeska 27 (d.25) Dom mieszkalny 357 Prywatna  
2.1.11 9 Sawin, ul. Brzeska 29 (d.27) Dom mieszkalny 358/1 Prywatna  
2.1.12 10 Sawin ul. Brzeska 33 Dom mieszkalny 360 Prywatna  
2.1.13 11 Sawin ul. Chutecka 11 Dom mieszkalny 2230 Prywatna  
2.1.15 13 Sawin ul. Kościelna 2 Dom mieszkalny 557 Dom mieszkalny  
2.1.16 14 Sawin ul. Kościelna 5,7 (d.3,5) Dom mieszkalny 381

382

Prywatna  
2.1.17 15 Sawin ul. Kościelna 13 Dom mieszkalny 388 Prywatna  
2.1.18 16 Sawin ul. Kościelna 18 Dom mieszkalny 573 Prywatna  
2.1.19 17 Sawin ul. Kościelna 22 Dom mieszkalny 575 Prywatna  
2.1.20 18 Sawin ul. Kościelna 26 Dom mieszkalny 578 Prywatna  
2.1.21 19 Sawin ul. Kościelna 39 (d.30) Dom mieszkalny 425 1/3 Prywatna i 2/3 Skarb Państwa  
2.1.22 20 Sawin ul. Rynek 3 Dom mieszkalny 374,375 Prywatna  
2.1.23 21 Sawin ul. Rynek 5 Dom mieszkalny 377 Prywatna  
2.1.24 22 Sawin ul. Rynek 10 Dom mieszkalny 554 Prywatna  
2.1.25 23 Sawin ul. Rynek 11 Dom mieszkalny 553 Prywatna  
2.1.26 2 24 Sawin ul. Ryne 12 Dom mieszkalny 552 Prywatna  
2.1.27 25 Sawin ul. Rynek 14,15 Dom mieszkalny 514,513 Prywatna  
2.1.28 26 Sawin ul. Wygon 5 Kapliczka (św. Jan Nepomucen) 207/1 Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie  
2.1.29 27 Wólka Petryłowska 18 [d.17] Dom mieszkalny 118/2 Prywatna  

 


Wykaz kart parków/ogrodówków:

 

Nr karty Lp Miejscowość Obiekt Nr działki Właściciel działki
2.2.1 1 Bachus Ogród podworski 1 3 2 /1 ,1 3 2 /2 ,

 

1 3 2 /3 i 1 3 2 /4
Prywatna
2.2.2 2 Bukowa Mała Park podworski 3 0 1 /4 Prywatna
2.2.3 3 Łukówek Piękny Ogród podworski 243 i 2 4 4 /1 Prywatna
2.2.4 4 Łukówek Piękny - Kazimierówka Park podworski 9 2 8 /1 ,9 2 8 /2 ,

 

9 2 8 /3 i 9 2 8 /4
Prywatna

 


Wykaz kart adresowych cmentarzy:

 

vv

Nr karty Lp Miejscowość Obiekt Nr działki Właściciel działki
23.1 1 Bachus Mogiła powstańcza z 1863 r. Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
2.32 2 Bukowa Mała Cmentarz ewangelicki 85 85
23.3 3 Bukowa Mała Cmentarz wojenny z I wojny światowej 211 Zbiorcza Szkoła Gminna
2.3.4 4 Bukowa Wielka Cmentarz wojenny z I wojny światowej 538czl Skarbnik Państwa
23.5 5 Chutcze Cmentarz prawosławny 222 Parafia Prawosławna pw. Św. Apostoła i Ewangelisty
          Jana Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.6 6 Czułczyce Cmentarz greckokatolicki, d. prawosławny 270 Urząd Wojewódzki
2.3.7 7 Czułczyce Cmentarz prawosławny 416 Parafia Prawosławna pw. Sw. Apostoła i Ewangelisty Jana8Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.8 8 Czułczyce-Kolonia Cmentarz wojenny z I wojny światowe 299 Skarb Państwa
23.9 9 Czułczyce Małe Cmentarz ewangelicki 103 Gmina Sawin
23.10 10 Sawin ul. Klitne Cmentarz wojenny [powstańczy), oraz mogiły współczesne Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
2.3.11 11 Krobonosz Zbiorowa mogiła wojenna 4/1 Gmina Sawin
23.12 12 Łowcza Cmentarz z I wojny światowej 82 Gmina Sawin
23.13 13 Łukówek Cmentarz prawosławny (przycerkiewny) 724 Parafia Prawosławna pw. Sw. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.14 14 Łukówek Mogiła żołnierska z 1944 r. Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
23.15 15 Łukówek Mogiła żydowska z 1940 r. Teren lasów Nadleśnictwo Chełm
23.16 16 Łukówek Piękny Cmentarz prawosławny 180 Parafia Prawosławna pw. Sw. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa,22-100 Chełm ul. Sienkiewicza 1
23.17 17 Malinówka Cmentarz ewangelicki 107 Gmina Sawin
23.18 18 Petryłów Cmentarz z I wojny światowej 37 Skarb Państwa
2.3.19 19 Sawin Cmentarz żydowski 31 Gmina Sawin
2.320 20 Sawin Cmentarz rzymskokatolicki [dawniej także prawosławny) 288 Skarb Państwa
2321 21 Serniawy-Kolonia Cmentarz ewangelicki 28 Gmina Sawin

 


Wykaz kart miejsc pamięci narodowej:

Nr Lp Miejscowość Obiekt Nr d ziałk i Właściciel działki
2.4.1 1 Sawin Kamień ku czci powstańców 186 r Teren Lasów Państwowych Nadleśnictwo Chełm
2.4.2 2 Sawin Mogiły żołnierzy WP poległych w czasie kampanii wrześniowej 1 939 r. Mogiła 1: por. Żołądkiewicz Władysław, pchor. Natolski Edward Mogiła 2: pchor. Bim Jan Cmentarz rzymskokatolicki w Sawinie Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie
           

 


Stanowiska archelogiczne:

Nr karty Lp Miejscowości obręb AZP Nr stanowiska na obszarze Nr stanowiska w miejscowości dodatkowe informacje
2.5.1 1 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 75-88 33 1  
2 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 34 2  
3 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 39 3
4 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 40 4
5 Aleksandrówka Aleksandrówka Kolonia 7 5 - 8 8 41 5

 

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+