Dzienny Dom Senior+ "Przystań"

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki013
20200830_dozynki013
20200830_dozynki019
20200830_dozynki019
20200830_dozynki001
20200830_dozynki001
20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki014
20200830_dozynki014
20200830_dozynki002
20200830_dozynki002
20200830_dozynki005
20200830_dozynki005
20200830_dozynki025
20200830_dozynki025
20200830_dozynki004
20200830_dozynki004
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki028
20200830_dozynki028

Nieodpłatna pomoc prawna

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, z dniem 24 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie w formie zdalnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Zapisy odbywają się:
- telefonicznie pod nr (82) 56 27 507 oraz
- za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Opis usuługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, która złoży oświadczanie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem, że dodatkowo złoży oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 562 75 07 oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Harmonogram dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie chełmskim w 2022 r.

 

Punkt 1

Nieodpłatna Pomoc Prawna

prowadzony przez radców prawnych  i adwokatów wskazanych przez ORA i OIRP

Punkt 2
Nieodpłatna Pomoc Prawna

prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie

Punkt 3

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie

Poniedziałek

Leśniowice

Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21a
8:00-12:00

Sawin

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8:30-12:30

Dubienka

Urząd Gminy Dubienka

ul. 3 Maja 6

7:30-11:30

Wtorek

Rejowiec Fabryczny

Miejski Ośrodek Kultury
„Dworek” w Rejowcu
Fabrycznym
ul. Lubelska 24a
13:00-17:00

Ruda-Huta

Urząd Gminy Ruda-Huta

ul. Niepodległości 44

8:30-12:30

Dorohusk

Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
8:30-12:30

Środa

Wojsławice

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
8:00-12:00

Kamień

Urząd Gminy Kamień

ul. Diamentowa 15

8:00-12:00

Rejowiec

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8c
9:00-13:00

Czwartek

Siedliszcze

Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15a

 styczeń - czerwiec

7:30-11:30

lipiec-grudzień

8:00-12:00

Białopole

Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8:30-12:30

Chełm

Starostwo Powiatowe w Chełmie
Plac Niepodległości 1

 styczeń - czerwiec

12:00-16:00

lipiec-grudzień

7:30-11:30
Piątek

Wierzbica

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1

 styczeń - czerwiec

7:30-11:30

lipiec-grudzień

8:00-12:00

Żmudź

Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
7:30-11:30

Chełm

Starostwo Powiatowe w Chełmie
Plac Niepodległości 1

12:00-16:00

 

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest

jest dotowana na podstawie umowy nr 078/2022/D/OZ z dnia 14.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Projekty

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+