Złóż skargę, wniosek lub petycję

Skargi, wnioski i petycje w Urzędzie Gminy w Sawinie przy ul. Chuteckiej 12 przyjmuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.


Skargę lub wniosek możesz:


Pamiętaj!

Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.


Podstawa prawna skarg i wniosków


Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.


Petycję możesz:


Pamiętaj!

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego, to pozostawimy ją bez rozpatrzenia. Musisz wyrazić zgodę na upublicznienie swojej petycji.

Na rozpatrzenie petycji mamy nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Podstawa prawna petycji


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.