Start
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
3 maja 2018 - Św. Floriana
Filtr
 • Zawody sportowo-pożarnicze 2018r.

  Wójt Gminy Sawin

  Zarząd Oddziału Gminnego

  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

  Rzeczypospolitej Polskiej w Sawinie

  zapraszają

  na

  zawody sportowo-pożarnicze,

  które odbędą się 20 maja 2018 r. o godz. 10.00

  na boisku sportowym w Sawinie. 

   

 • Dopłaty Bezpośrednie 2018

 • Koncert - "Wspieramy hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie"

 • Dopłaty 2018

 • Wspólnota Gruntowa - przetarg

   

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

  ogłasza przetarg

  na sprzedaż 61 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin

   

 • Ogłoszenie zamieszczone na stronie BIP w dniu 13 kwietnia 2018 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  -
  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 5 lat działki komunalnej z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.

 • Ogłoszenie zamieszczone na stronie BIP w dniu 9 kwietnia 2018 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  -Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sawinie.

 • Koncert Charytatywny

  Koncert Charytatywny na rzecz Nikoli

 • Targi Pracy 2018

  TARGI PRACY 2018

  Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy, które odbędą się dnia:

  18 kwietnia 2018 r. w godz. 930-1400

  w Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie
  (Park Ludowy)
  .

  Udział w imprezie jest bezpłatny.

 • XVII Turniej Tenisa Stołowego

 • Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne

   

 • Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Sawin

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIV sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. ( środa) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Ogłoszenie zamieszczone na stronie BIP w dniu 12 marca 2018 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 12 marca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
   -Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
   -Wykaz działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.
   

 • Nabór wniosków o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12

            Do 23 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój i podjęcie działalności gospodarczej. O pomoc mogą ubiegać się mieszkańcy i przedsiębiorcy z obszaru LGD PROMENADA S 12 tj. z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasta Rejowiec Fabryczny. Wysokość dofinansowania wynosi 60 tysięcy w przypadku projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa i do 200 tys. na rozwój istniejących przedsiębiorstw.
            Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgodność przedkładanych projektów z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 oraz zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru. Szczegóły dotyczące zasad i warunków ubiegania się o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej www.promenadas12.pl .
            Przed złożeniem wniosku można skorzystać z indywidualnych konsultacji i bezpłatnego doradztwa w biurze LGD po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania. Z usług doradczych można skorzystać do dnia 22 marca włącznie.

 • Ogłoszenie zamieszczone na stronie BIP w dniu 9 marca 2018 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  -Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę (na okres do 3 lat) działki komunalnej z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.

   

 • Gminny Dzień Kobiet

  Obchody Gminnego Dnia Kobiet

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 27 lutego 2018.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  -Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Sawin

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 26 lutego 2018 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  -Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek Nr 612; Nr 611 położonych w Sawinie obręb Sawin.

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 23 lutego 2018 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lutego na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  https://ugsawin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=1241237

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE


            Wójt Gminy Sawin unieważnia ogłoszony na dzień 21 lutego 2018 r. na godz. 9:00 trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu Nr 1 o pow. 77 m2 w budynku przy ul. Stodoły 3 w Sawinie KW W1C/00038298/2 z powodu braków w dokumentacji budynku, które uniemożliwiają skuteczne podpisanie umowy sprzedaży. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie po usunięciu przeszkód.

 • Ogłoszenie GOK w Sawinie.

   
 • Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

  zwołuje

  Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki

  na dzień 3 marca 2018 r. ( sobota ) o godzinie 16.00

  w  budynku przy ul. Chuteckiej 7 w Sawinie

   

  Proponowany porządek zebrania:

 • ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

  Lublin, dnia 6 lutego 2018 r.

  Poz. 578

  ROZPORZĄDZENIE NR 1

  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE

  z dnia 6 lutego 2018 r.

  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego

  Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 10 i ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:

  §  1. Określa sięobszarskażony afrykańskimpomoremświń, obejmującyteren:

  1)  od wschodu obszar ograniczony jest drogą powiatową od miejscowości Ruda do miejscowości Okszów, od południa obszar jest ograniczony ulicą Świerkową w miejscowości Okszów, do ulicy Ceramicznej, dalej drogą do miejscowości Horodyszcze, aż do drogi wojewódzkiej 812, od zachodu obszar jest ograniczony drogą wojewódzką 841 do miejscowości Busówno, dalej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku miejscowości Wólka Tarnowska, od północy wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę prowadzącą przez miejscowość Chutcze, Sawin wzdłuż ulic Brzeska, Wygon, i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowej w kierunku wschodnim przez miejscowość Iłowa do miejscowości Ruda.

  2)  w gminie Ruda-Huta obszar obejmuje miejscowości: Leśniczówka, Zarudnia, Ruda, Iłowa.

  3)  w gminie Sawin obszar obejmuje miejscowości: Sawin, Hredków, Krobonosz, Krobonosz Kolonia, Czułczyce, Czułczyce Małe, Czułczyce Kolonia, Jagodne. 4) w gminie Wierzbica obszar obejmuje miejscowości: Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów, Wólka Tarnowska, Busówno, Busówno Kolonia, Wierzbica, Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Kozia Góra, Staszyce. 5) w gminie Chełm obszar obejmuje miejscowości: Okszów, Kolonia Czułczyce, Zarzecze, Horodyszcze, Kolonia Horodyszcze, Parypse, Staw.

  4)  w gminie Wierzbica obszar obejmuje miejscowości: Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów, Wólka Tarnowska, Busówno, Busówno Kolonia, Wierzbica, Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Kozia Góra, Staszyce.

  5)  w gminie Chełm obszar obejmuje miejscowości: Okszów, Kolonia Czułczyce, Zarzecze, Horodyszcze, Kolonia Horodyszcze, Parypse, Staw.

  §  2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazujesię:

  1)  przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
  2)  wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
  3)  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
  4)  wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
  5)  odławiania dzików.

   

  §  3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazujesię:

  1)  posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
  2)  przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
  3)  skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  4)  używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
  5)  stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  6)  zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
  7)  dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie;
  8)  niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;
  9)  przechowywanie w zakładach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
  10)  wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

  §  4. Powiatowy Lekarz Weterynarii wChełmiepobiera próby dobadańw kierunku wykryciaafrykańskiegopomoru świń:

  1)  od padłej świni w gospodarstwie w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF;

  2)  od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego położonego na obszarze wskazanym w § 1;

  3)  od każdego padłego dzika.

  §  5. Wykonanierozporządzeniapowierzasię:Wójtom Gminy Sawin, Ruda Huta,Chełm,Wierzbica,Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chełm oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.

  §  6. Rozporządzeniepodlega podaniu do publicznejwiadomościw lokalnychśrodkachmasowegoprzekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wymienionych w § 1.

  §  7. Rozporządzeniepodlegaogłoszeniuw DziennikuUrzędowymWojewództwa Lubelskiego.

  §  8. Rozporządzeniewchodzi wżyciez dniem podania do publicznejwiadomości.

   

  Powiatowy Lekarz
  Weterynarii w Chełmie

                                                         Agnieszka Lis

 • WYKAZ NA LOKAL UŻYTKOWY STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONY DO WYNAJMU NA OKRES do 30.06.2019 r.

  RRS 7151.39.2017 TG
   

  WYKAZ NA LOKAL UŻYTKOWY STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN
  PRZEZNACZONY DO WYNAJMU NA OKRES do 30.06.2019 r.
   

            Wójt Gminy Sawin , działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że przeznacza do wynajmu w drodze przetargu :

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

  WÓJTA GMINY SAWIN

  ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Nabór, przeprowadzony będzie w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
  na stronie internetowej Gminy Sawin, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sawin.

  Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w formie elektronicznej na e-mail: ug@sawin.pl, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pokój 109 lub pocztą na adres
  ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.

  Z prac Komisji Konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające oferty w danym konkursie.

   

 • ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 ROKU

  Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  - w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

  - w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju  napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
  ilość ha użytków rolnych *  86 litrów * 1,00 zł

  W 2018 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
  Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  •  3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  •  1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy (miasta) lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

  WAŻNE!!!

  Mając na uwadze szybkie i sprawne wypłacanie środków pieniężnych prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozwoli to na przekazanie  należnego zwrotu producentom rolnym bezpośrednio  i niezwłocznie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

  Załączniki:
  - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
  - Oświadczenie do zwrotu podatku akcyzowego,
  - Zestawienie faktur do zwrotu podatku akcyzowego.

 • Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Sawin.

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Ogłoszenie o konkursie

  Znak sprawy: SE.5240.1.2018

  Sawin, dnia 24.01.2018 r.

  Ogłoszenie o konkursie

  Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

  Wójt Gminy Sawin

  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania upowszechniania kultury fizycznej.

  I.                    Rodzaj zadania.

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach wsparcia organizacji, imprez sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

  II.                 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu w 2018 r

  1)      Na realizację zadania w 2018 r. planuje się przeznaczyć kwotę
  w wysokości 50.000,00 zł

  2)      Kwota ta może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Sawin na rok 2018 w części przeznaczonej na realizację ww. zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

  3)      Podaje się do wiadomości, że w 2017 roku na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę 50.000,00 zł.

  III.             Zasady przyznawania dotacji.

  Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2016, poz. 1300). O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). Dopuszcza się możliwość większej niż 1 liczby podmiotów do wykonania zadania. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.

  IV.             Terminy i warunki realizacji zadania.

  Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową
  w okresie od dnia podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania
  do 31 grudnia 2018 r.

  V.                Termin składania ofert.

  Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sawin osobiście w sekretariacie
  pok. 109 lub korespondencyjnie: Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin,
  do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 14.00, liczy się data wpływu. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie
  i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona
  w zamkniętej kopercie z napisem "OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA
  I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - 2018 ".
  Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta winna być złożona na druku
  i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

  VI.              Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
  Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.
  Do udziału w konkursie ofert (oceny merytorycznej) dopuszczony zostanie Oferent, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • złożył ofertę na realizację zadania wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U z 2016, poz. 1300),
  • jego cele statutowe są zgodne z zadaniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2018 r.,
  • złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
  • złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania.

  Ocena merytoryczna złożonych ofert odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:

  • możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  • jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
  • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych)

  Ponadto:

  • wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  • osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
  • wiarygodność organizacji oceniona na podstawie: dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy Sawin, rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Gminy;

   

  Pierwszeństwo w wyborze ofert mają organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Sawin.

  Wójt Gminy Sawin zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
  Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sawin pokój nr 207,
  tel. 82 567 30 12,. Osoba do kontaktu: Agata Suchoń.

  Ogłoszenie umieszcza się na:

  1.      Stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin (adres: www.sawin.pl),
  2.      Biuletynie Informacji Publicznej,
  3.      Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sawin.

 • GOK -Ogłoszenie

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 23 stycznia.

 • GMINNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK - 21.01.2018 r.

 • SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW-22.01.2018 r.

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 15 stycznia

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 stycznia na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  -Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr1 usytuowanego na parterze w budynku 24 rodzinnym w Sawinie przy  ul.Stodoły 3 obręb Sawin.

 • Dotacje na rozwój przedsiębiorczości w LGD PROMENADA S 12

  W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Sawin na spotkanie informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. Podczas spotkań zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu.

  Termin i miejsce spotkania: 22 stycznia 2018 r., godzina 12.00, Urząd Gminy w Sawinie (sala konferencyjna).

  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dn. 19 stycznia 2018 pod nr tel. 82 5663 474. 

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 8 stycznia

  Uprzejmie informuję, że w dniu 8 stycznia na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie :
  -Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 213 położonej w Radzanowie obręb Radzanów.

   

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 4 stycznia.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 4 stycznia na Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone następujące ogłoszenia :
  -Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek komunalnych
  .

   

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 5 stycznia.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 5 stycznia na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie :
  -Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 221/3, położonej w Łukówku obręb Łukówek

 • Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Sawin.

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin

 • Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

 • Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

   
 • Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

 • Komunikat

  Informujemy, iż 

  w dniu 22.12.2017r. (piątek)

  Urząd Gminy w Sawinie 

  będzie czynny 

   

  w godz. 7:30 -13:00 

   

  Za utrudnienia przepraszamy

 • Wyniki badań wody - grudzień 2017 r.

  Wyniki badań wody dla miejscowości Bukowa Wielka , Czułczyce oraz Sawin zamieszczono w załączniku. 

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 11 grudnia.

 • Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

  Zgodnie z treścią  opublikowanej w dniu 08-12-2017 Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/ UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 324/57 z dnia 8 grudnia 2017 r.)  do STREFY CZERWONEJ wchodzą następujące obszary: część gminy Sawin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Chutcze z miejscowością Sawin, wzdłuż ulic Brzeska, Wygon i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowa w kierunku wschodnim do granicy gminy w powiecie chełmskim.

   

   

 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie

              W związku z możliwością wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. znacznymi opadami śniegu i możliwością jego zalegania, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie przypomina o konieczności poddawania obiektów budowlanych kontroli pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania, a w szczególności potencjalnego zagrożenia zalegającym na dachach obiektów budowlanych śniegiem.

 • Służba Przygotowawcza 2018

            W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składa wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej. 

  DO  SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA :
  - posiadająca obywatelstwo polskie
  - nie karana sądownie 
  - posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej 
  - wiek co najmniej osiemnaście lat
  - wykształcenie minimum gimnazjalne 

             Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie ul. Koszarowa 1B do poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, pod nr tel. 261161356, 261161391 oraz na stronie internetowej  

  www.chełm.wku.wp.mil.pl

   

 • Planowane Wyłączenia.

  PGE Dystrybucja SA informuje że 4.12.2017r w godzinach 9.00 – 13.00 nastąpi „Planowane Wyłączenie”.

  Wyłączone zostaną :

 • Zmiana nazwy ulicy - wynik konsultacji społecznych

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych.

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

   

  Wójt Gminy Sawin zgodnie z §10 Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Sawin z dnia
  31 marca 2015 r. w sprawie procedury przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sawin informuje, że w dniach od 10 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r. prowadzone były konsultacje społeczne w formie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin oraz dostępnego w Urzędzie Gminy Sawin. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz.

  W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” zostanie przedstawiony bez żadnych uwag. 

  Informacja BIP

 • Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Sawin .

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXI sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Wyniki badań wody - listopad 2017 r.

  Wynik badania wody w załączniku.

 • Ogłoszenie GOPS

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie wydaje skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Wydawanie żywności rozpocznie się w dniu 28 listopada 2017 r. , żywność będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -12.00. Punkt odbioru produktów żywnościowych: „Przystanek” ul. Rynek 19a, Sawin.

 • Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin informuje, że GOPS w Sawinie wydaje skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Wydawanie żywności rozpocznie się w dniu 28 listopada 2017 r. , żywność będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -12.00. Punkt odbioru produktów żywnościowych: „Przystanek” ul. Rynek 19a, Sawin.

 • Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  Informacja o kontynuacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD) - Podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 20 listopada.

 • Życie - bezcenny dar

   

 • Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy.

  Zarządzenie Nr 82 /2017
  Wójta Gminy Sawin
  z dnia 14 listopada 2017 r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sawin Gmina Sawin.

   

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Sawin z dnia 31 marca 2015w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sawin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz.1615), zarządza się co następuje:

   

  § 1.

  1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Sawin, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany nazwy drogi powiatowej ul. I Korpusu Pancernego w Sawinie w okresie od dnia 15.11.2017 r. do dnia 23.11.2017 r.

  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany nazwy drogi powiatowej ul. I Korpusu Pancernego na terenie miejscowości Sawin Gmina Sawin.

  3. Zakres konsultacji obejmuje wybór nowej nazwy ulicy.

  4. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zmiany nazwy drogi powiatowej ul. I Korpusu Pancernego na terenie Gminy Sawin.

   

  § 2.

   Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://www.bip.sawin.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin pod adresem http://ug.sawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sawin w terminie od dnia 15.11.2017 r. do dnia 23.11.2017 r.

   

  § 3.

  Konsultacje prowadzone będą w formie:

  zbierania uwag, opinii i wniosków oraz ankiet w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 23.11.2017 r. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1) Drogą elektroniczną na adres: irena.grzeluk@sawin.pl

  2) Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin ,

  z dopiskiem „ Zmiana nazwy ulicy”.

  3) Bezpośrednio do Urzędu Gminy Sawin w godzinach pracy Urzędu, pokój Nr 209.

   

  § 4.

  Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, w godzinach pracy Urzędu w pokoju Nr 209.

   

  § 5.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej .

   

  § 6.

  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.sawin.pl, na stronie internetowej http://ug.sawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

   

  § 7.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • Konsultacje Programu Współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

  OGŁOSZENIE

  Wójta Gminy Sawin zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały
  Rady Gminy Sawin w sprawie
  „Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

  Konsultacje Programu Współpracy Gminy Sawin
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

  Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

  Uwagi i opinie do projektu ww. Programu należy składać w terminie do dnia  20 listopada 2017 r.,  w sekretariacie Urzędu Gminy Sawin lub przesyłać na adres:


  Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin lub pocztą elektroniczną na adres: ug@sawin.pl.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Agata Suchoń – koordynator konsultacji w godzinach pracy: wtorek 8.00-16.00, poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30 – 15.30 osobiście - pokój nr 207, telefonicznie 82-567-30-12 lub e-mail: agata.suchon@sawin.pl.

 • Otwarte Zawody Strzeleckie

 • Wyniki badań wody - październik 2017 r.

  Wyniki bandań wody  dla miejscowości Bukowa Wielka ,Czułczyce oraz Sawin zamieszczono poniżej. 

 • III POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ.

 • Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2017

 • Ogłoszenie WKU

 • ARiMR - Spis stanu stada

             Posiadacz zwierząt gospodarskich ( bydło, owce, kozy i świnie) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy , nie później jednak niż w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego . Ustalone  podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne zwierząt należy przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieścić w księgach rejestracji .

 • Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Sawin

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 23 października.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie :
  -Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 1 i Nr 3 usytuowanych na parterze w budynku 24 rodzinnym w Sawinie przy ul. Stodoły 3 obręb Sawin
  .

   

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 20 października.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 października na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące głoszenie :
  -Przetarg na dostawę opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2017/2018
  .

 • Wynik Konsultacji Społecznych

  Wójt Gminy Sawin zarządził w dniu 19 września 2017 r. konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany nazwy drodze powiatowej w miejscowości Sawin Gmina Sawin. 

   

 • Oferta Pracy

  INSTRUKTOR TERAPII/ZAWODU W PRACOWNI WIKLINIARSKO-FLORYSTYCZNEJ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ GOPS
  W SAWINIE

  Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

  Chełmska 5, 22-107 Sawin, powiat: chełmski, woj: lubelskie

  Zakres obowiązków:

  Prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi

  Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

  Wymiar etatu: 1

  Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

  Data rozpoczęcia: 01.11.2017

  Data zakończenia pracy: 31.01.2018

  Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN

  System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

  Zawód: terapeuta zajęciowy/instruktor zawodu

  Wymagania pożądane

  Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne – pedagogika specjalna lub inne o kierunku: ogrodnictwo, florystyka

  • pomaturalne/policealne, kierunek: terapia zajęciowa lub florystyka

  • średnie zawodowe, kierunek: terapia zajęciowa lub florystyka

  Umiejętności i uprawnienia:

  • kurs z zakresu oligofrenopedagogiki

  Dane pracodawcy

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie

  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

  Adres:

  Chełmska 5, 22-107 Sawin, powiat: chełmski, woj: lubelskie tel. 82 567 30 00, 82 567 31 63

 • III POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ

   

  Starostwo Powiatowe w Chełmie

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie

   

  zapraszają na

   

  III POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ

  Wyśpiewać poezję” - SAWIN 2017

 • Ogłoszenia zamieszczone na BIP w dniu 11 października

  Uprzejmie informuję, że w dniu 11 października na Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone następujące ogłoszenia:
  -Przetarg na sprzedaż działki Nr 144/2 położonej w Sajczycach obręb Sajczyce bez zabudowań.
  -Przetarg na sprzedaż działki Nr 213 położonej w Radzanowie obręb Radzanów

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 9 października

  Uprzejmie informuję, że w dniu 9 października na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące głoszenie :
  -Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie   Gminy Sawin

 • "Narodowe Czytanie" Zapraszamy do wspólnego czytania "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego 1 października 2017r. godz 13.00 Park w Sawinie.

 • Ogłoszenia zamieszczone na BIP w dniu 20 września

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 września na Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone następujące ogłoszenia:
  -Przetarg na sprzedaż działki Nr 351 położonej w Bukowie Małej obręb Bukowa Mała.
  -Przetarg na sprzedaż działki Nr 83/1 położonej w Sawinie przy ul. Laski obręb Sawin bez zabudowań.
   

 • Zarządzenie Wójta Gminy Sawin z dnia 19 września 2017r.

  Zarządzenie Nr 68 /2017
  Wójta Gminy Sawin
  z dnia 19 września 2017 r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sawin Gmina Sawin.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Sawin z dnia 31 marca 2015w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sawin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz.1615), zarządza się co następuje:

  § 1.

  1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Sawin, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany nazwy drogi powiatowej ul. I Korpusu Pancernego w Sawinie w okresie od dnia 20.09.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.

  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie zmiany nazwy drogi powiatowej ul. I Korpusu Pancernego na terenie miejscowości Sawin Gmina Sawin.

  3. Zakres konsultacji obejmuje wybór nowej nazwy ulicy.

  4. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zmiany nazwy drogi powiatowej ul. I Korpusu Pancernego na terenie Gminy Sawin.

  § 2.

   Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://www.bip.sawin.pl/, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin pod adresem http://ug.sawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sawin w terminie od dnia 20.09.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.

  § 3.

  Konsultacje prowadzone będą w formie:

  zbierania uwag, opinii i wniosków oraz ankiet w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 29.09.2017 r. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1) Drogą elektroniczną na adres: irena.grzeluk@sawin.pl

  2) Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin ,

  z dopiskiem „ Zmiana nazwy ulicy”.

  3) Bezpośrednio do Urzędu Gminy Sawin w godzinach pracy Urzędu, pokój Nr 209.

  § 4.

  Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, w godzinach pracy Urzędu w pokoju Nr 209.

  § 5.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej .

  § 6.

  Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.sawin.pl, na stronie internetowej http://ug.sawin.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

  § 7.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

  "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od    1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa ( Dz. U. 2017. poz 623)....

  ...W naszym regionie OT Lublin będzie się mieścił na ul.Karłowicza 4  Lublinie , zaś   5 fili zamiejscowych będzie się znajdować w Białej Podlaskiej, Pokrówce, Urszulinie  ( dla Sawina i okolic ), Dołchobyczowie, i Michalowie."

  [więcej informacji w załączniku]

 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właśnicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem się sezonu ogrzewczego 2017/2018

  Krajowa Izba Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych .

  Ustawa „Prawo budowlane” ( art. 62 ust 1 pkt 1  c ) stanowi, że właściciel -zarządca budynku jest zobowiązany przynajmniej raz w roku przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych , spalinowych i wentylacyjnych ) .

  [więcej szczegółów w załączniku]

 • Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Komunikat

      Wójt Gminy Sawin podpisał w dniu 8.09.2017 r. Porozumienie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego w sprawie współpracy w realizacji zadań publicznych poprzez wsparcie rządowego "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie "( Dz. U. z 2017 r. ,poz 625).

   

      Urząd Marszałkowski ze środków budżetu Województwa Lubelskiego wypłaci nagrodę pieniężną dla osób fizycznych w wysokości 200zł netto za każdą znalezioną sztukę martwego dzika (inną niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym).

   

      Osoba która znalazła zwłoki dzika ma obowiązek poinformować o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie - telefon alarmowy 693 613 992.

  W celu otrzymania nagrody należy złożyć do Urzędu Gminy Sawin wniosek poświadczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz odpowiednie oświadczenia w/g wzorów stanowiących załącznik do Regulaminu Konkursu na zgłoszenie martwego dzika .

      Dodatkowe informacje pod nr tel . 82 567 30 12 wew 30 pokój nr 209 Urzędu Gminy .

   

 • Wyniki badań wody - sierpień 2017 r.

 • Ogłoszenie o przetargu Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin - 04.09.2017 r.

  Sawin, dnia 4 września 2017 r.


  załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2017


  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin
  ogłasza przetarg na sprzedaż 62 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin

   

  1. Przetarg ustny ograniczony dla członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin, który odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółki Sawin ul. Chutecka 7.
  2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, które nie zostaną sprzedane w przetargu ograniczonym, przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2017 o godz. 10.00 w siedzibie j.w.
  3. Szczegółowy wykaz działek, powierzchni, wysokości wadium, nr konta oraz terminu wpłat jak również warunków przetargu znajduje się w siedzibie Zarządu Spółki ul. Chutecka 7, do wglądu w każdy poniedziałek w godz. 8.00-13.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin www.sawin.pl lub pod nr telefonu 501157724
  4. Posiadanie jednego udziału upoważnia członka wspólnoty do zakupu jednej działki.

   

  Załączniki - wykazy nieruchomości i ich cen wywoławczych oraz pozostałe warunki przetargu (w wersji pdf) do pobrania poniżej.

 • Dożynki Gminno-Parafialne 2017 - relacja

  Święto plonów to jedno z najważniejszych dla rolników wydarzeń w roku, to czas radości i odpoczynku. To również przypomnienie o tym, że dzięki trudowi ich pracy codziennie trafia na stoły nasz polski chleb. Święto plonów to przede wszystkim święto mieszkańców. Jest to również okazja do wspólnych spotkań.

 • Komunikat GOPS w sprawie składania wniosków 500+

  Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie, ul. Chełmska 5.

 • 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie Wielkiej

  W dniu 13 sierpnia 2017 r. miała miejsce podniosła uroczystość związana jubileuszem 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie Wielkiej, najdłużej działającej na terenie gminy Sawin. Jubileusz był okazją do świętowania przez całą społeczność strażaków ochotników gminy oraz mieszkańców.

 • Dożynki Gminno-Parafialne 2017

 • Uroczystość jublieuszu 100-lecia działalności OSP w Bukowie Wielkiej

  Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie Wielkiej
  Wójt Gminy Sawin
  Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sawinie

   

  zapraszają na uroczystość jubileuszu 100-lecia działalności
  Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie Wielkiej, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2017 r.

   

  Program uroczystości:

  11:30 - zbiórka jednostek OSP, pocztów sztandarowych i delegacji na placu przy strażnicy OSP Bukowa Wielka oraz przemarsz do kościoła parafialnego p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych;
  12:00 - uroczysta Msza Święta w intencji strażaków, przemarsz na plac przy Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej;
  13:30 - uroczysty apel: powitanie zaproszonych gości, przedstawienie historii OSP Bukowa Wielka, wręczenie odznaczeń, przemówienia okolicznościowe;
  14:30 - występy artystyczne;

 • Ogłoszenia zamieszczone na BIP w dniu 7 sierpnia

 • Wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

  Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

  Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

  W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe Wielkie Historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920.

  Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy) dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza Włodzimierza Kwapiszewskiego.

  Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

  Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

  W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

  Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie”

 • XVIII Bieg Sobiborski - 8 października 2017 r.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie zaprasza na XVIII Bieg Sobiborski Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze na trasie 12,5 km SOBIBÓR – WŁODAWA, który odbędzie się 8 października 2017 r. (Regulamin w załączniku)

 • Zostań żołnierzem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że od 1 września 2017 r. rozpoczyna funkcjonowanie 24 batalion lekkiej piechoty w Chełmie wchodzący w skład 2.LBOT. W związku z powyższym prowadzony jest nabór ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Wszystkie chętne osoby prosimy o składanie wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

  Dodatkowych informacji na temat TSW można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie pod numerem telefonu 261 161 346 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl

 • Apel do hodowców trzody chlewnej

 • Barszcz Sosnowskiego - co trzeba o nim wiedzieć?

  Barszcz Sonsowskiego to roślina, która powoduje poważne poparzenia. Z każdym rokiem wzrasta nasza świadomość dotycząca niebezpieczeństw wywoływanych przez trujące rośliny. Jedną z najbardziej znanych, a zarazem najgroźniejszych, jest barszcz Sosnowskiego, zwany inaczej "zemstą Stalina". Zetknięcie z nim prowadzi do rozległych i bolesnych obrażeń – może nawet skończyć się śmiercią. Jak rozpoznać tę roślinę, w jaki sposób chronić się przed jej szkodliwym wpływem?

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 12 lipca

  Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  Wykaz lokali socjalnych we wsi Łowcza przeznaczonych do wynajmu

 • Ogłoszenie zamieszczone na BIP w dniu 5 lipca

  Uprzejmie informuję, że w dniu 5 lipca na Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone następujące ogłoszenie:
  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do 10 lat działek komunalnych Nr 163/1 w Sawinie i Nr 236 w Bachusie

 • Ogłoszenia o przetargach zamieszczone na BIP w dniu 28 czerwca

  Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca na Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone następujące ogłoszenia o przetargach:
  Przetarg na sprzedaż działki Nr 229 położonej w w Podpakulu obręb Podpakule
  Przetarg na sprzedaż działki Nr 213 położonej w Radzanowie obręb Radzanów bez zabudowań

 • Wykazy zamieszczone na BIP w dniu 12 czerwca

  Uprzejmie informuję, że w dniu 12 czerwca na Biuletynie Informacji Publicznej zostały zamieszczone następujące wykazy:
  - WYKAZ działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania
  - WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

 • Odwołanie obrad XXVII sesji Rady Gminy Sawin

  Sawin, dnia 8 czerwca 2017 r.


  ODWOŁANIE XXVII SESJI RADY GMINY SAWIN


  Uprzejmie informuję, że na prośbę Wójta Gminy Sawin przesuwa się termin odbycia XXVII sesji Rady Gminy Sawin planowanej na 12 czerwca 2017 r. (najbliższy poniedziałek). Wyżej wspomniane posiedzenie w oznaczonym terminie nie odbędzie się, zwołane zostanie do 30 czerwca 2017 r.

 • Zmarł śp. ks. kan. Edward Sereda

  W środę, 5 kwietnia 2017 r. zmarł w szpitalu w Chełmie

  Ks. Edward Sereda

  Kanonik Gremialny Kapituły Chełmskiej
  Kanonik Honorowy Kapituły Zamojskiej
  Honorowy Obywatel Gminy Sawin

  Msza św. żałobna odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Sawinie.

  Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 12:00 w par. pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie.

 • TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH 2017 ROK

  Sołectwo

  Data

  Godz.

  Pracownik odpowiedzialny
  /Imię i Nazwisko/

  Bachus

  29 marzec 2017

  12:00

  Tomasz Ganczaruk

  Bukowa Mała

  28 marzec 2017

  14:30

  Edyta Pakuła

  Bukowa Wielka

  26 marzec 2017

  14:00

  Anna Dobrowolska

  Chutcze

  29 marzec 2017

  14:00

  Tomasz Ganczaruk

  Czułczyce

  2 kwiecień 2017

  13:00

  Paulina Torbiczuk

  Czułczyce Kolonia

  4 kwiecień 2017

  12:00

  Seweryn Misiura

  Czułczyce Małe

  UWAGA ZMIANA!

  6 kwiecień 2017

  UWAGA ZMIANA!

  12:00

  UWAGA ZMIANA!

  Elżbieta Wójcicka

  Jagodne

  4 kwiecień 2017

  14:30

  Seweryn Misiura

  Krobonosz

  31 marzec 2017

  14:00

  Barbara Mędrala

  Łowcza

  30 marzec 2017

  12:00

  Anna Bebko

  Łukówek

  28 marzec 2017

  12:00

  Edyta Pakuła

  Malinówka

  27 marzec 2017

  13:00

  Anna Łubkowska

  Petryłów

  24 marzec 2017

  UWAGA ZMIANA!

  13:00

  Paweł Misiura

  Podpakule, Tomaszówka

  30 marzec 2017

  14:00

  Anna Bebko

  Radzanów

  23 marzec 2017

  13:00

  Magdalena Zbarachewicz

  Sajczyce

  5 kwiecień 2017

  12:00

  Ewa Zalewska

  Sawin

  9 kwiecień 2017

  13:00

  Irena

  Szpakowska-Grzeluk

  Serniawy

  24 marzec 2017

  UWAGA ZMIANA!

  15:30

  Paweł Misiura

  Średni Łan

  26 marzec 2017

  14:00

  Anna Dobrowolska

   
 • Zebranie Członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin - 04.03.2017 r.

  Sawin, dnia 13 lutego 2017 r.


  Załącznik do Uchwały nr 7/2017

   

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin
  zwołuje
  Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki
  na dzień 4 marca 2017 r. ( sobota ) o godzinie 16.00
  w budynku przy ul. Chuteckiej 7 w Sawinie

  Proponowany porządek zebrania:

 • Lubelskie Spotkania Edukacyjne dotyczące skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

  Szanowni Państwo,

  Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców na Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji II EDYCJI Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020.

  Celem spotkań jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych.

  8.02.2017 - BIAŁA PODLASKA - Hotel Polonia ***
  9.02.2017 - LUBLIN - Hotel Piano

  Pełna lista lokalizacji szkoleń na terenie województw znajduje się na stronie: Laboratorium.kig.pl

  · Udział w spotkaniach jest bezpłatny · Materiały edukacyjne dostępne na miejscu ·

  Więcej informacji na stronie: Laboratorium.kig.pl oraz pod nr tel.: 22 630 96 87; 22 630 96 68.

  Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

 • Projekt "Mikro innowacje. Mikro korzyści"

  DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY

   

  Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100tys zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy. 

 • Firma przez telefon. Resort rozwoju uruchomił nowe usługi dla przedsiębiorców

  Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017, z pomocą konsultanta, można zarejestrować własną firmę przez telefon. Właściciel firmy może również skorzystać z telefonicznego powiadamiania o zbliżających się ważnych terminach oraz istotnych zmianach w przepisach.

 • Ogłoszenie dla rolników "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"

  Rolniku,

  jeżeli chcesz założyć pozarolniczą działalność gospodarczą możesz otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł w postaci bezzwrotnej premii na jej rozpoczęcie.

  W I kwartale 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski. Jednym z kryteriów uzyskania wsparcia jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji.

  Kontakt telefoniczny: 507 054 746

  Kontakt e-mail: biuro.litwinczuk@gmail.com

   

  Kancelaria Doradcza
  Funduszy Europejskich

  Wojciech Litwińczuk

 • Komunikat w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków

  Komunikat
  Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

  W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

  Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.

  Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.

  obrazek- przekreślone zdjęcie kur

  Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej
  wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej.

 • Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Rozwój małej infrastruktury – przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L na odcinku od miejscowości Sawin do miejscowości Tarnów”

   

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

   

  Informacja

  Gmina Sawin zakończyła realizację inwestycji pn. „Rozwój małej infrastruktury – przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L na odcinku od miejscowości Sawin do miejscowości Tarnów”. Została ona dofinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 890 820,00 zł. Inwestycja choć dotyczy drogi powiatowej za sprawą dobrej współpracy, jaką owocują kontakty ze Starostwem Powiatowym w Chełmie, została ukończona jeszcze przed atakiem zimy, co cieszy wszystkich użytkowników tej trasy. Na podstawie stosownych uchwał Powiat Chełmski przekazał zarządzanie drogi powiatowej 1717L Gminie Sawin na czas realizacji inwestycji oraz na okres trwałości projektu. Otrzymaliśmy również z Powiatu Chełmskiego na ten cel 350 000,00 zł, jako dotację wkładu własnego. Wartość zrealizowanej inwestycji 1 400 000,00 zł. Wspólne uzgodnienia pozwoliły również na poprawę jakości nawierzchni drogi Nr 1720L w Serniawach, co było wynikiem porozumienia zawartego i dodatkowo punktowanego w PROW, a dotyczyło właśnie remontu tej drogi za przejęcie drogi powiatowej 1717L.

   

  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Materiał opracowany przez Urząd Gminy Sawin

   

  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach poddziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 • Ferie zimowe - styczeń 2017 r.

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie
  organizuje podczas ferii zimowych wyjazdy:

  do Centrum Kultury Filmowej „Zorza” w Chełmie na filmy:

  Trolle (2D Dubbing)
  Tytułowe trolle to przepełnione radością życia, rozśpiewane stworki, które obdarzono bajecznie kolorowymi włosami, układającymi się w niezwykłe fryzury. Magiczna kraina trolli zmieni się na zawsze, gdy jedna z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy z misją ratunkową, która zaprowadzi ją w szeroki, nieznany dotąd świat.

  Seans: 20.01.2017 (piątek) o godz. 12.00
  Opłata: 12 zł - koszt biletu wstępu


  Królowa śniegu 3: Ogień i lód (3D Dubbing)
  Chociaż Królowa Śniegu i samozwańczy Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do radości. Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców, porwanych przez Północny Wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza na kraniec świata, w pełną niebezpieczeństw wyprawę ratunkową. W trakcie wędrówki bohaterowie natrafiają na artefakt, pochodzący z prastarego królestwa trolli. To legendarny Kamień Ognia i Lodu. Czy jego potężna moc okaże się pomocna w poszukiwaniach rodziców dziewczynki? A może tylko je utrudni i sprowadzi na Orma, Gerdę i resztę kompanii nowe kłopoty...

  Seans: 24.01.2017 (wtorek) o godz. 10.00
  Opłata: 18 zł (bilet - 12 zł + okulary 3D - 6 zł)
  w przypadku posiadania własnych okularów opłata 12zł.


  • Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie do 18 stycznia (środa) z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (wzór w załączniku).
  • Ilość miejsc ograniczona.

  na lodowisko do MOSiR w Chełmie:

  17.01.2017 (wtorek)

  Zbiórka w GOK-u o godz. 10.15
  wyjazd na lodowisko 10.30 powrót 13.30

   

  25.01.2017 (środa)

  Zbiórka w GOK-u o godz. 10.15
  wyjazd na lodowisko 10.30 powrót 13.30

   

  • Opłata: 14 zł (bilet - 4 zł/os/godz. + wypożyczenie łyżew - 3 zł/godz. x 2 godz.) w przypadku posiadania własnych łyżew opłata 8 zł.
  • Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie do 16 stycznia (poniedziałek) z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (wzór w załączniku).
  • Ilość miejsc ograniczona.

   

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek komunalnych

  Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek komunalnych na okres do 5 lat. Przetarg odbędzie się w piątek 10 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sawinie. Wadium w wysokości 10 zł od każdego rozpoczętego 1 ha gruntów należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 lutego 2017 r.  w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG 65 1240 5497 1111 0010 6829 8758 w Banku PKO S.A. Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy dostępne TUTAJ.

 • Wspólne kolędowanie „Do Betlejem nie jest tak daleko” - 14 stycznia 2017 r.

  Plakat wspólne kolędowanie. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół w Sawinie dnia 14 stycznia 2017 r., godz. 10:00.

 • Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Sawin

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXI sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Informacja dla hodowców drobiu

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
  u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
  jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

  Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  - zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  - nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  - stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  - stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

  Hodowco !!!

  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności, nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

  Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie,duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 • Protokół i wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi

  W okresie od dnia 05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Protokół orazy wyniki konsultacji dostępne TUTAJ.

 • Informacja o godzinach pracy Urzędu

  Wójt Gminy Sawin informuje, że Urząd Gminy Sawin w dniu 23.12.2016 r. (tj. piątek) będzie czynny do godz. 12:00.

 • Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

  szopka

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
  wszystkim Mieszkańcom Gminy Sawin
  życzymy, aby ten czas spędzony w gronie najbliższych i przyjaciół
  był chwilą refleksji, wytchnienia i odpoczynku.
  Niech te dni wypełnią się miłością i życzliwością
  pozwalającą radośnie patrzeć w przyszłość.
  Wszystkiego najlepszego w Nowym 2017 Roku,
  realizacji wszelkich zamierzeń oraz spełnienia osobistych i zawodowych planów.


  Życzą:

  Wójt Gminy Sawin
  Przewodnicząca Rady Gminy Sawin
  Pracownicy Urzędu Gminy Sawin i Jednostek Organizacyjnych

 • Wykaz działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania - grudzień 2016

  WYKAZ

  działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat

  z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

  l.p

  Miejscowość

  Nr działki

  Powierzchnia

  Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (czynsz wywoławczy) równowartość w q pszenicy

  Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

  Księga wieczysta

  1.

  Wólka Petryłowska

  - Nr 120

  - Nr 121

  -Nr 97/1

  -0,23ha

  -0,20ha

  - 0,16ha

  0,09q/50 zł

  0,03q/ 50 zł

  0,15q /50 zł

  teren zabudowy zagrodowej, użytki rolne

  KW37955/9

  KW 37955/9

  KW 42529/2

  2.

  Łowcza

  część dz. Nr 169

  4,12 ha

  4,50q /296,95 zł

  tereny leśne, użytki rolne

  KW 75675/0

  3.

  Tomaszówka

  - część dz. Nr 49/2

  - część dz. Nr 50

  - część dz. Nr 150/3

  - część dz. Nr 150/2

  0,74 ha

  0,48 ha

  0,35 ha

  0,37 ha

  1,03 q/ 67,97 zł

  0,62 q/ 50 zł

  50 zł

  0,30q/ 50 zł

  użytki rolne

  użytki rolne

  użytki rolne

  użytki rolne

  KW 00079580/5

  KW 00079580/5

  KW 00085041/0

  KW 00085041/0

  4.

  Sawin

  - Nr 137

  - część dz. Nr 986

  0,12 ha

  0,82 ha

  0,07q /50 zł

  1,23q/ 81,17zł

  użytki rolne

  użytki rolne

  KW 37149/6

  KW 37159/9

  5.

  Sajczyce

  - Nr 70

  - Nr 77

  0,68 ha

  0,26 ha

  1,31q /86,45 zł

  0,11 q/ 50 zł

  teren zabudowy zagrodowej

  KW 38949/1

  KW 37148/9

  6.

  Czułczyce

  część dz. Nr 353 (droga)

  0,03 ha

  50 zł

  droga

  LU1C/00037749/2

  7

  Krobonosz

  Część dz. Nr 319

  1,21 ha

  2,49 q/ 164,31zł

  użytki rolne

  LU1C/00037954/2

  8

  Radzanów

  -Nr 213

  - udz.5/12 części w dz. Nr 280, 281, 307

  0,91 ha

  0,97 ha w udz. 5/12

  1,61q/106,24 zł

  0,41 q/50 zł

  użytki rolne

  użytki rolne

  KW 39948/4

  KWLU1C/00027200/9

  9

  Bachus

  - Nr 166

  - Nr 261

  - Nr 246

  0,50 ha

  0,47 ha

  0,31 ha

  0,21 q/ 50 zł

  0,22q/ 50 zł

  50 zł

  użytki rolne, teren zabudowy zagrodowej

  KW 39209/9

  KW 39209/9

  KW 00090539/6

  10

  Chutcze

  -część dz. Nr 61

  - Nr 62

  0,20 ha

  0,27 ha

  0,34 q/ 50 zł

  0,34 q/ 50zł

  teren zabudowy zagrodowej

  KW 37150/6

  KW 37150/6

  11.

  Łukówek

  - część dz. Nr 108

  - część dz. Nr 1022

  - część dz. Nr 754/7

  - Nr 740

  - Nr 749

  0,31 ha

  0,64 ha

  2,84 ha

  0,22 ha

  0,24 ha

  0,13q / 50 zł

  1,00q/ 65,99zł

  6,76 q/ 446,09 zł

  0,40 q/ 50zł

  0,44 q/ 50 zł

  użytki rolne, teren zabudowy zagrodowej, teren eksploatacji złóż piasku (754/7)

  KW 36952/1

  KW 42534/0

  KW 37951/1

  KW 79185/6

  KW 37951/1

  12

  Hredków

  - Nr 132

  0,50 ha

  0,60 q/ 50 zł

  użytki rolne

  LU1C/00080398/2

   

  • Roczny całkowity czynsz dzierżawy stanowi równowartość ilości q pszenicy uzyskanej w przetargu przemnożonej przez średnią krajową cenę skupu pszenicy publikowaną przez GUS za II półrocze poprzedniego roku kalendarzowego.
  • Wartość 1 q pszenicy za II półrocze 2015 r. wynosiła – 65,99zł.
  • Aktualizacja czynszu dokonywana jest co roku zgodnie z aktualną ceną pszenicy publikowaną przez GUS za II półrocze poprzedniego roku kalendarzowego.
  • Minimalny czynsz dzierżawy nie może być niższy niż 50 zł rocznie.
  • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu minimalnegoustalonego w złotych z dniem 1 stycznia każdego roku o 10% .
  • W przypadku zawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w ciągu roku kalendarzowego, wysokość czynszu ustala się proporcjonalnie do długości okresu dzierżawy w danym roku.
  • Termin płatności czynszu – jednorazowo do dnia 15 listopada każdego roku.
 • Zaproszenie na dni otwartych drzwi w KRUS w Chełmie

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Sawin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowościach Sajczyce, Czułczyce-Kolonia, Jagodne, Łowcza i Petryłów.

 • Ogłoszenie o bezpłatnej możliwości odbioru jabłek - 12.12.2016 r.

  Wójt Gminy Sawin oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin zapraszają mieszkańców Gminy Sawin do bezpłatnego odbioru jabłek. Jabłka będą wydawane w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w Sawinie na placu targowym od godziny 12.00 do wyczerpania zapasów.

 • Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem od 2017 roku na okres do 5 lat lokalu użytkowego tj. kiosku

  RRS 7151.52.2016

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   

  Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem od
  2017 roku na okres do 5 lat lokalu użytkowego tj. kiosku o pow. 7,30 m2
  usytuowanego na części działek komunalnych oznaczonych Nr 367 i 369/6 w
  budynku komunalnym w Sawinie przy ul. Rynek 19A. Księga Wieczysta
  LUlC/00037749/2.
  Opis lokalu :
  Kiosk jest budynkiem wolnostojącym , parterowym, kryty blachą, z trzech stron
  oszklony(okratowany), wyposażony tylko w instalację elektryczną. Lokal
  przeznaczony do działalności handlowej lub usługowej.

   

  Miesięczny wywoławczy czynsz najmu wynosi 35,00 zł za 1 m2 powierzchni
  użytkowej kiosku + podatek VAT.
  Za lokal o pow. 7,30 m2 - 255,50 zł + VAT 58,76 = 314,26 zł brutto. Minimalne
  postąpienie wynosi 10 zł + VAT.
  Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu
  Gminy sala konferencyjna Nr 5 na parterze, ul. Chutecka 12.

   

  Wadium w wysolcości 32 zł nałeży wpłacić gotówlią najpóźniej do godz. 14-tej
  w dniu 04.01.2017 r. w kasie Urzędu Gminy.

  Wynajmujący zastrzega sobie prawo waloryzacji czynszu na koniec każdego roku
  kalendarzowego do 5% wartości czynszu.
  Termin płatności do dnia 10 każdego miesiąca lub w innym terminie ustalonym w
  umowie przez strony.

   

  Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako kandydat na najemcę lokalu nie
  zawrze w wyznaczonym czasie i miejscu umowy najmu, wynajmujący może
  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi

  Wójt Gminy Sawin zarządził konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Będą prowadzone w okresie od dnia 05.12.2016 r. do dnia 19.12.2016 r. Treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

 • III konkurs na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”

 • Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2016 r. - relacja

  Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sawinie rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego. Po nabożeństwie zebrani uczestniczyli w części artystycznej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Sawinie. Następnie złożono wieńce pod pomnikiem Powstańców Styczniowych oddając hołd bohaterom walczącym o wolność ojczyzny. Wieńce i wiązanki kwiatów składały delegacje: władz gminnych, przedstawicieli samorządu, jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji pozarządowych. Zapalono również znicze pod pomnikiem 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego i pomnikiem Armii Krajowej.

 • Weryfikacja stanu stada

  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2016 poz. 1605), informujemy:

   

  Posiadacz zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy i świnie) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Ustalone podczas spisu: liczby i numery identyfikacyjne zwierząt należy przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieścić w księgach rejestracji.

   

  Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie

 • Bezpłatne szkolenia z podstaw obsługi komputera i internetu

  Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i Internetu. Szkolenie ma za zadanie przełamać lęki i obawy związane z korzystaniem z komputera i z Internetu oraz zachęcić uczestników do wykorzystywania tych narzędzi w życiu codziennym - w pracy, w domu.

 • Informacja o naborze podań na dzierżawę gruntów

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza nabór podań na dzierżawę gruntów Spółki na lata 2017 - 2022 dla Członków Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin, którzy aktualnie nie dzierżawią gruntów.

  Zarząd informuje, że działki o powierzchni do 4,65 ha są do wydzierżawienia na Podchyliniu i w Laskach.

  Stosowne podania z podaniem powierzchni oraz miejsca położenia gruntów należy składać w formie pisemnej w biurze Zarządu Spółki ul. Chutecka 7, 22-107 Sawin w każy poniedziałek w godzinach 8.00 - 13.00 do dnia 12 grudnia 2016 r.

 • Zaproszenie na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego w ramach profilaktyki jaskry - 06.12.2016 r.

  BADANIE WZROKU

  I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

  (PROFILAKTYKA JASKRY)

   

  W dniu 06.12.2016 r. w Ośrodku Zdrowia ul. Chutecka 14B w Sawinie

  w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się komputerowe badania wzroku

  oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

  Zapisy telefonicznie (82) 567-33-14

  Koszt badania ostrości wzroku – Koszt 5zł

  Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – Koszt 10zł (Badanie Dodatkowe)

  Zapisy prowadzone będą do dnia 06.12.2016 r.

  Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

  okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

  Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

   

  Serdecznie zapraszamy

  OKO-LUX

 • II Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej „Wyśpiewać poezję” - Sawin 2016

 • Informacja dotycząca projektu "Samoobrona Kobiet"

  Informuję, że w wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony, ruszyła I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

  Szczególowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu na stronie internetowej:

  http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

  Informacje w zakresie przedmiotowej problematyki zamieszczono również na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie.

 • Wykaz na lokal użytkowy stanowiący własność gminy Sawin przeznaczony do wynajmu od 2017 roku na okres do 5 lat

  Sawin, 10.11.2016 r.

  RRS 7151.52.2016

  WYKAZ

  Na lokal użytkowy stanowiący własność gminy Sawin przeznaczony do wynajmu od 2017 roku na okres do 5 lat

  Wójt Gminy Sawin działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że przeznacza do wynajmu w drodze przetargu lokal użytkowy tj. kiosk o pow. 7,30 m2 usytuowany na części działek komunalnych oznaczonych Nr 367 i 369/6 w budynku komunalnym w Sawinie ul. Rynek 19A

  Księga Wieczysta LU1C/00037749/2.

  Kiosk jest budynkiem wolnostojącym , parterowym, kryty blachą, z trzech stron oszklony(okratowany), wyposażony tylko w instalację elektryczną.

  Miesięczny czynsz najmu wynosi 35,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej kiosku + podatek VAT.

  Zastrzega się waloryzację czynszu na koniec każdego roku kalendarzowego do 5% wartości czynszu.

  Termin płatności do dnia 10 każdego miesiąca lub w innym terminie ustalonym w umowie przez strony.

  Lokal przeznaczony do działalności handlowej lub usługowej.

  Wnioski w sprawie najmu lokalu należy składać w Urzędzie Gminy Sawin ul. Chutecka 12 pok. 109.

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14 listopada 2016 r. na okres 21 dni. ;

 • Wyniki badania wody - październik 2016 r.

 • Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2016 r.

  Wójt Gminy Sawin oraz Przewodnicząca Rady Gminy Sawin zapraszają na Gminne uroczystości z okazju Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2016 r. w Sawinie.

  Program uroczystości:

  9.00 – Msza Św. w Kościele Parafialnym w Sawinie połączona z akademią przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół w Sawinie.

  10.15 – Złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikami: Powstańców Styczniowych, Armii Krajowej, 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego.

  10.30 – II Niepodległościowe Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Sawin (strzelnica „Snajper” w Sawinie).

  11.00 – XXVII Biegi Niepodległości ulicami Sawina (biegi o charakterze symbolicznym, trasa biegu ul. Kościelna, meta przy pomniku Czołgu).

 • Film edukacyjny przeciw rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń

  W związku z narastającym zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przygotował film edukacyjny pt.: „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”. Intencją twórców filmu jest jak najszersze poinformowanie hodowców i producentów trzody chlewnej oraz jak największej grupy producentów rolnych o istniejącym zagrożeniu rozprzestrzeniania się tej choroby oraz sposobom przeciwdziałania jej rozprzestrzenianiu. Instytut zrzeka się praw autorskich w zakresie prezentacji tego filmu hodowcom, producentom i rolnikom jak również wyraża zgodę na kopiowanie filmu celem prezentacji na organizowanych spotkaniach.

  Film dostępny jest pod adresami:

  https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=em-share_video_user

  oraz na stronie internetowej Instytutu:

  http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13

  Mając na uwadze istniejące zagrożenie zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze informowanie rolników i producentów trzody chlewnej na temat ASF zarówno w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin i powiatów, organizowanie spotkań informacyjnych w porozumieniu z wojewódzkim i powiatowymi lekarzami weterynarii.

  Pragnę podkreślić, że województwo lubelskie z racji swojego położenia tak, jak inne wschodnie województwa, jest szczególnie narażone na ekspansję tej choroby i w związku z tym spoczywa na nas wszystkich niezmiernie ważny obowiązek przeprowadzenia jak najszerszej akcji informacyjnej. Dlatego też zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na celu dotarcie do możliwie największej grupy hodowców, producentów trzody chlewnej i pozostałych producentów rolnych.

   

  z wyrazami szacunku

  Krzysztof Dziewulski

  dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

  LUW w Lublinie

 • Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 października 2016 r.

 • Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie "DOBRA DROGA DO PRACY"

 • Ostrzeżenie przed zakupem nielegalnego alkoholu

  Służba Celna 

  ostrzega !

  W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

  Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.  

  O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

   

  Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000,

  e-mail:powiadom-clo@mofnet.gov.pl,

  Dyżurny Koordynator Izby Celnej w Białej Podlaskiej: tel. 83 344-97-17.

 • Ogłoszenie w sprawie znalezienia nowego domu dla psiej rodziny

  OGŁOSZENIE

   

    Wójt Gminy Sawin uprzejmie informuję, że w dniu 11.10.2016 roku została przewieziona do chełmskiego schroniska zabłąkana  lub porzucona suka wałęsająca się ulicami Sawina wraz z siedmioma małymi szczeniętami.

    Zwracamy się z prośbą o pomoc w znalezieniu jej właściciela lub jakiegoś miejsca dla tej ,,wielodzietnej rodzinki’’. Przemiłe szczeniaki już od pierwszego kontaktu wzbudzają sympatię.

    Suka jest spokojna, okazuje wdzięczność i zainteresowanie.

    Może znajdzie się ktoś kto poświęci  im troszeczkę uwagi, zapewni bezpieczeństwo i opiekę.

    Liczymy na to, że nie zostaną skazani na dożywocie w schronisku, ale poznają kochających opiekunów do końca życia.

   

 • II Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej „Wyśpiewać poezję” - Sawin 2016

  Starostwo Powiatowe w Chełmie
  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie
  Zespół Szkół w Sawinie

  zapraszają na

  II POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ
  „Wyśpiewać poezję” - SAWIN 2016

   

  Celem Przeglądu jest:
  - popularyzacja poezji śpiewanej i piosenki poetyckiej,
  - kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
  - odkrywanie i pogłębianie znajomości literatury polskiej i zagranicznej,
  - zachęcanie do twórczości własnej,
  - aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.

   

  Przegląd odbędzie się w dniu 27.11.2016 r. (niedziela) o godz. 13.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14

   

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie

  ul. Chutecka 7, 22-107 Sawin,
  tel. 82 567 30 61, 82 567 30 69 fax. 82 567 30 12, e-mail gok@sawin.pl

 • Informacja dla Beneficjentów Projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Województwa Lubelskiego - Gmina Sawin"

  Informacja dla mieszkańców Gminy Sawin Beneficjentów Projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Województwa Lubelskiego - Gmina Sawin"

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że firma Red Clover w celu poprawy jakości świadczenia usługi dostępu do Internetu zmieniła operatora telekomunikacyjnego z Plusa na Orange. W związku z powyższym trwa proces wymiany kart sim na nowe - Beneficjenci otrzymują przesyłki kurierskie z nową kartą sim wraz instrukcją wymiany.

   

  W przypadku gdy nie otrzymali Państwo przesyłki z kartą prosimy zgłaszać to w Urzędzie Gminy Sawin.

 • Ogłoszenie w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

  OGŁOSZENIE

   

  W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania
  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 w zakresie:

  • podejmowanie działalności gospodarczej
  • rozwijanie działalności gospodarczej

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12
  zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców
  z gminy Sawin na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się:

  6 października 2016 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Sawinie
  przy ul. Chuteckiej 12.

  Termin naboru wniosków:
  od 21 października do 18 listoada 2016 r.

   

  Zakres tematyczny:

  1. Ogólne zasady przyznania i wypłaty pomocy.
  2. Lokalne kryteria wyboru operacji.
  3. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.
  4. Zasady sporządzania biznesplanu.

  Więcej informacji:

  - na stronie www.promenadas12.pl
  - zapisy pod numerem tel. 82 566 34 74

   

 • Wynik konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sawin

  Wójt Gminy Sawin zarządził w dniu 17 sierpnia 2016 r. konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sawin, Gmina Sawin.

 • V Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków - 27-28 maja 2017 r.

  V Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków

   

  W dniach 27-28 maja 2017 r. odbędzie się V Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków. Organizatorzy uprzejmie proszą o przekazywanie informacji o Zjeździe rodzinie oraz znajomym. Adresy do zaproszeń osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy przekazywać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie.

  Koszt uczestnictwa w Zjeździe wynosi 120 zł od osoby.

  Miło nam będzie gościć wszystkich, którzy czują się związani z Gminą Sawin – tych starszych oraz młodsze pokolenie Sawiniaków, którzy jeszcze nie uczestniczyli w Zjazdach.

  Serdecznie zapraszamy Sawiniaków – artystów: malarzy, rzeźbiarzy oraz inne osoby zajmujące się sztuką na plener artystyczny w dniach 24 – 26 maja 2017 r., poprzedzający Zjazd.

  Szczegółowych informacji udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie – tel. 82 567 31 71.

  Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z Ogólnopolskiego Zjazdu Sawiniaków z poprzednich lat:

  galeria

 • Jesienna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 11-12.10.2016 r.

  W dniach 11 i 12 października 2016 roku odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu całej Gminy. Zużyty sprzęt należy wystawić przed posesję do godz. 7.00

  WTOREK - 11 października:

  Krobonosz, Krobonosz-Kolonia, Sawin, Bachus, Chutcze, Aleksandrówka, Serniawy wieś, Serniawy- Kolonia, Petryłów, Wólka Petryłowska, Łowcza, Łowcza-Kolonia, Podpakule, Tomaszówka, Malinówka.

   

  ŚRODA - 12 października

  Jagodne, Czułczyce-Kolonia, Przysiółek, Czułczyce, Sajczyce, Czułczyce Małe, Hredków, Radzanów, Bukowa Mała, Łukówek, Bukowa Wielka, Średni Łan.

 • Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Sawin

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 8:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Komunikat - akcja LZLR-P "PROFILAKTYKA PO LUBELSKU" w Sawinie

  Profilaktyka jest niezwykle istotną częścią medycyny od zawsze niedoinwestowaną i zaniedbywaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym, że działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w Polsce przedstawia wiele braków, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków przynajmniej wobec własnych pacjentów. Cegłą łatającą wyrwę w murze profilaktyki jest PROFILAKTYKA PO LUBELSKU – cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów.

 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

  Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

 • Konkurs fotograficzny „Natura w trzech odsłonach”

  Powiat Chełmski, w ramach realizowanego projektu Edukacja ekologiczna – „Natura w trzech odsłonach” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Chełmskiego (tj. mieszkańców gmin).

  Termin składania prac zostaje wydłużony do dnia 23 września 2016 r.

 • Ogłoszenie dla rolników

  Rolniku,

  Jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych.

   

  Max poziom dotacji to 300 tys. zł

   

  Umów się na indywidualne bezpłatne spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dotacji.

   

  Kontakt telefoniczny: 507 054 746

  Kontakt e-mail: biuro.litwinczuk@gmail.com

   

  Kancelaria Doradcza Funduszy Europejskich

  Wojciech Litwińczuk

 • Wyniki badań wody - wrzesień 2016 r.

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący jesiennego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

  Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 17 –26 września 2016 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

 • Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 28.08.2016 r. - relacja

  Święto plonów to jedno z najważniejszych dla rolników wydarzeń w roku, to czas radości i odpoczynku. To również przypomnienie o tym, że dzięki trudowi ich pracy codziennie trafia na stoły nasz polski chleb. Święto plonów to przede wszystkim święto mieszkańców. Jest to również okazja do wspólnych spotkań.

 • Zaproszenie do udziału w projekcie "Twój lepszy start"

   

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  zaprasza do udziału w projekcie:


   „Twój lepszy start”

   

  Projekt adresowany do mieszkańców województwa lubelskiego z wykształceniem co najwyżej  ponadgimnazjalnym w wieku 30 lat i więcej, w tym osoby bezrobotne i rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zamierzające odejść z rolnictwa, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne. W ramach projektu zaplanowano m.in.:

   

  • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
  • Szkolenia:
  • Kelner-barman z egzaminem zewnętrznym (200h)
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym (180h)
  • Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E/140h (140h)
  • Staże zawodowe (3 miesiące)
  • Pośrednictwo pracy
  • Bon na zasiedlenie (dla 3 osób) – do 5 000 zł

   

  Szczegółowe informacje uzyskać można:

  Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Chełmie
  Pl. Niepodległości 1, pok. 46, tel. 82 563 24 29
  e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl

   

  Projekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

 • Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg na sprzedaż 70 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin. Przetarg ustny ograniczony dla członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin, który odbędzie sie w dniu 19 września 2016 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółki Sawin ul. Chutecka 7. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, które nie zostaną sprzedane w przetargu ograniczonym, przetarg odbędzie się w dniu 19 września o godz. 12.00 w siedzibie j.w.

 • Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sawin

   

  Wójt Gminy Sawin zarządził konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na nowym osiedlu przy ul. Lubelskiej dz. Nr 114/103 w miejscowości Sawin i będą prowadzone w okresie od dnia 25.08.2016 r. do dnia 01.09.2016 r. Treść ogłoszenia dostępna TUTAJ

 • Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 28.08.2016 r.

  Wójt Gminy Sawin, Przewodnicząca Rady Gminy Sawin, Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zapraszają na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się w dniu 28 sierpnia 2016 r.  w Parku w Sawinie.

 • XVII Bieg Sobiborski - 9 października 2016 r.

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie zaprasza na XVII Bieg Sobiborski Pamięci Ofiar Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze na trasie 12,5 km SOBIBÓR – WŁODAWA, który odbędzie się 9 października 2016 r. (Regulamin w załączniku)

 • Wykaz dotyczący najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego

  Wykaz Wójta Gminy Sawin dotyczący najmu lokalu użytkowego  na okres 1 roku- dotyczący lokalu o powierzchni 14,00 m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego w czasie przerw między lekcjami.

   

 • XII Bolkowanie - Hniszów 20-21 sierpnia 2016 r.

 • Koniec sezonu kąpieliskowego 2016

  WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

  KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISKA

   

  KONIEC SEZONU KĄPIELISKOWEGO!

   

  Urząd Gminy zawiadamia, że z dniem 29.08.2016 roku (poniedziałek) kończy się sezon kąpieliskowy na gminnym kąpielisku wydzielonym na części zbiornika wodnego małej retencji "NIWA I" zlokalizowanym w Sawinie przy ulicy Lubelskiej.

   

  TG

 • Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy Sawin

   

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVIII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 12:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki 2016

 • Zaproszenie na zabawę odpustową

 • KONFERENCJA FUNDUSZE UNIJNE DLA LUBELSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 7 lipiec 2016 r.

  Bliższych informacji na temat Konferencji można zasięgnąć klikając w załącznik poniżej.

 • Wyjazd do KINA ZORZA - 26.07.2016 r.

 • Wyjazd do KINA ZORZA - 19.07.2016 r.

 • Ogłoszenie o sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego działek Nr 27/2, 27/3, 112/3 w Sawinie - sierpień 2016 r.

 • Zbiórka elektrośmieci 8-9.07.2016 r.

 • Wynik badania wody w kąpielisku (zalew NIWA) - 28.06.2016 r.

 • Bezpłatne badania na obecność wirusa HVC - NZOZ LUDI-MED czerwiec/lipiec 2016 r.

 • Ankietowe badania rolne GUS czerwiec, lipiec 2016 r.

 • Informacja dla osób deklarujących udział z Projekcie Odnawialne Źródła Energii – podpisywanie umów czerwiec 2016 r.

  Informujemy, iż w dniach 01-07 czerwca 2016 roku, zapraszamy do Urzędy Gminy Sawin pokój 207 mieszkańców zainteresowanych instalacją kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, u których odbył się audyt w celu podpisania umowy na realizację projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii”. Dokument ten może podpisać jedynie właściciel nieruchomości. Dodatkowym warunkiem jej podpisania jest wcześniejsze wniesienie opłaty za wykonanie audytu (184.50 zł).

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sawin - 30.05.2016 r.

 • Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Sawin - 31.05.2016 r.

  Sawin, dnia 25.05.2016 r.

   

  Nasz znak: SR.0002.4.2016

   

  Uprzejmie informuję, iż dnia 31 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Sawin.

   

  Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o działalności, wykonaniu wniosków i uchwał Rady Gminy od dnia ostatniej sesji rady gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
  2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sawin,
  3) ustalenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sawin,
  4) przystąpienia Gminy Sawin do realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Sawin – budowa instalacji kolektorów słonecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin,
  6) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sawin.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

 • Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej - 3 czerwiec 2016 r.

 • GMINNY DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca 2016 r.

 • WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT RRS 7151.30.2016

 • WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU NA OKRES DO 3 LAT RRS 7151.29.2016

 • Wyniki badań wody - maj 2016 r.

 • Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek Nr: 112/2 i 113 w Wólce Petryłowskiej

  Sawin, 12.05.2016

  RRO 6840.9.2015

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek Nr: 112/2 o pow. 1793 m² KW LU1C/00037955/9 i Nr 113 o pow. 400 m² KW LI1C00037749/2 położonych w Wólce Petryłowskiej obręb Wólka Petryłowska bez zabudowań.
  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej z możliwością zabudowy jednorodzinnej.
  Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.
  Cena wywoławcza:
  Dz. Nr 112/2 – 18852,00 zł + VAT (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote) + VAT,
  Dz. Nr 113 – 3892,00 + VAT (słownie trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote + VAT).

 • SZKOLENIE "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA ORAZ ZASADY RESUSCYTACJI"

 • UWAGA!!! rodzice dzieci urodzonych w 2013 roku – możliwość wykonania bezpłatnych szczepień

  Powiat Chełmski kontynuuje realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu powiatu Chełmskiego na lata 2014-2016”.


  Otrzymaliśmy informację, że w ramach powyższego programu 20 dzieci z terenu Gminy Sawin będzie mogło skorzystać z bezpłatnego szczepienia.


  W związku z powyższym rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zgłoszeniem swoich dzieci do uczestnictwa w programie proszeni są o deklarowanie zgłoszeń w terminie do 19 maja 2016 r. do Urzędu Gminy Sawin przy ul. Chuteckiej 12 w Sawinie pok. Nr 203 II piętro p. Ewa Zalewska, bądź telefonicznie pod nrumerem 82 5673012. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok w Gminie Sawin

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok w Gminie Sawin


  1.Odpady zmieszane odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sawin są w całości przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Srebrzyszczu gdzie są następnie przetwarzane.
  2. Potrzeby inwestycyjne
  Zakup kontenerów do zbiórki selektywnej z miejsc użyteczności publicznej oraz pojemników o pojemności 240 l na odbiór poszczególnych frakcji odpadów od mieszkańców. Nakładów wymaga również wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Malinówce w postaci budowy boksów i zadaszeń oraz utwardzenia drogi manewrowej wewnętrznej.

 • Podziękowania za udział w happeningu "Pomóż Mateuszowi i Innym" kwiecień 2016 r.

 • Przetarg na sprzedaż nieruchomości Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

  Sawin, dnia 25.04.2016 r.

   

  załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2016

   

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg na sprzedaż 74 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin.

   

  1. Przetarg ustny ograniczony dla członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin, który odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółki Sawin ul. Chutecka 7.

 • Zaproszenie do złożenia oferty - remonty dróg gminnych

  Sawin, dnia 14 kwietnia 2016 r.


  RBO.272.2.3.2016


  Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu do 30 000 euro na dostawę materiałów na drogi i pracę równiarki do robót ziemnych na drogach gminnych na terenie Gminy Sawin


  1. Zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, tel/fax (82) 567-30-12, www.sawin.pl
  2. Opis przedmiotu zamówienia: remont dróg gruntowych na terenie Gminy Sawin
  1) Część I - dostawę gruzu betonowego o frakcji 0-60mm w ilości około 650 ton,
  2) Część II - równanie i profilowanie nawierzchni dróg równiarko-zgarniarką w ilości ok. 150 godz.

 • Prośba o głosy w konkursie "Bibliotekarz Roku 2015"

  Wystartował ogólnopolski konkursu na Bibliotekarza Roku 2015!
  Głosujemy na Wiolettę Wójtowicz-Wicińską (Lubelski Bibliotekarz Roku 2015)
  Głos można oddać tylko raz, po uprzednim zalogowaniu się na portalu:http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=15575
  Pomożecie ?
  http://mbpwlodawa.pl/component/content/article/5-aktualnoci/1952-konkurs-na-bibliotekarza-roku-2015.html
   

 • Podziękowania za udział w akcji "Pomóż Mateuszowi i Innym" kwiecień 2016 r.

 • II Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Chełmskiego - 3 maja 2016 r.

 • Informacja o terminie składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

 • Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym

 • Zaproszenie do złożenia oferty pojazd asenizacyjny

 • Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki Nr 112/5 w Sawinie

  Sawin, 20.04.2016 r.


  RRO 6840.7.2015


  OGŁOSZENIE


  Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 112/5 o pow. 23667 m² KW LU1C/00061031/3 położonej w obrębie Sawin ark. 2 .
  Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.
  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren użytków rolnych.

 • Wykaz działek komunalnych (w m. Bukowa Wielka dz. Nr 363 i 332) przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

  WYKAZ działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

   

  Lp.

  Miejscowość

  Nr działki

  Powierzchnia

  w

  ha,ary,m²

  Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (czynsz wywoławczy)

  równowartość

  w q pszenicy

  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

  Nr

  Księgi Wieczystej

  1.

  Bukowa Wielka obręb Bukowa Wielka cz.II

  363

   

   

  332

  0,7359

   

   

  0,6488

  1,22q/50,00 zł

   

   

  0,89q/50,00 zł

  RP i RZ uprawy polowe
  i użytki zielone

   

  RP i RZ uprawy polowe
  i użytki zielone

  LU1C/00080305/4

   

  LU1C/00080305/4

 • Wykaz działek komunalnych (w m. Czułczyce dz. Nr 470) przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

  WYKAZ działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

   

  Lp.

  Miejscowość

  Nr działki

  Powierzchnia

  w

  ha,ary,m²

  Roczna wysokość opłat z tytułu dzierżawy (czynsz wywoławczy)

  równowartość

  w q pszenicy

  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

  Nr

  Księgi Wieczystej

  1.

  Czułczyce obręb Czułczyce Duże

  470

   

  0,88

   

  1,24q/50,00 zł

   

  RP i RZ uprawy polowe
  i użytki zielone

  LU1C/00023125/1

   

 • Wykaz działek komunalnych (w m. Bukowa Mała dz. Nr 238) przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

  WYKAZ działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

   

  Lp.

  Miejscowość

  Nr działki

  Powierzchnia

  w

  ha,ary,m²

  Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (czynsz wywoławczy)

  równowartość

  w q pszenicy

  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

  Nr

  Księgi Wieczystej

   

  1.

  Bukowa Mała

  238

   

  0,59

   

  0,14q/50,00 zł

   

  RP uprawy polowe

  LU1C/00037977/9

   

 • AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW kwiecień 2016 r.

 • ZAPROSZENIE NA HAPPENING „MARSZ DLA MATEUSZA”

  Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli na happening „Marsz dla Mateusza”, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Sawinie, w godz. 10:00 – 11:30.
  Program:

  • Godz. 10:00 – wymarsz spod ZS w Sawinie ulicą Kościelną

  Godz. 10:30 – wystąpienia osób, program artystyczny
  Godz. 11:30 – powrót pod ZS w Sawinie, pożegnanie


  Fundacja DKMS Polska
  Wójt Gminy Sawin
  Placówki oświatowo - wychowawcze Gminy Sawin
   

 • AKCJA POMOCY MATEUSZOWI

 • Informacja dotycząca projektu "Odnawialne Źródła Energii" 07.04.2016 r.

 • Wyniki badań wody i ścieków marzec 2016 r.

  Wyniki badań wody i ścieków do pobrania w załaczniku poniżej.

 • WYKAZ - przeznaczenie do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości Nr 112/1 w m. Wólka Petryłowska (marzec 2016 r.)

  Sawin, 23. 03. 2016 r.

  RRO 6840.9.2015

   

  W Y K A Z

   

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży bez przetargu działkę nr 112/1 o pow. 274 m² położoną w Wólce Petryłowskiej KW LU1C/00037955/9 bez zabudowań na regulację granic z działką sąsiednią Nr 111.

  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej z możliwością zabudowy jednorodzinnej.

 • WYKAZ - przeznaczenie do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości Nr 112/2 i 113 w m. Wólka Petryłowska (marzec 2016 r.)

  Sawin, 23.03.2016 r.

  RRO 6840.9.2015

  W Y K A Z

   

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu działki Nr: 112/2 o pow. 1793 m² KW LU1C/00037955/9 i Nr 113 o pow. 400 m² KW LI1C00037749/2 położone w Wólce Petryłowskiej obręb Wólka Petryłowska bez zabudowań.

  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej z możliwością zabudowy jednorodzinnej.

 • Wykaz działek komunalnych (w m. Sawin dz. Nr 112/4 przy NIWIE) przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

  Szczegółowa treść wykazu zamieszczona została w załaczniku poniżej.

 • Wykaz działek komunalnych (w m. Bukowa Wielka dz. Nr 356) przeznaczonych do dzierżawy na okres do 5 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

  Szczegółowa treść wykazu zamieszczona została w załaczniku poniżej.

 • Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Sawin - 31.03.2016 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędą się obrady XV sesji Rady Gminy Sawin.
  Proponowany porządek obrad:

 • Życzenia Wielkanocne 2016

 • Informacja dotycząca możliwości wyboru ubezpieczenia w KRUS lub ZUS

  Uwaga osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielegnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnym, istnieje możliwość dokonania wyboru ubezpieczenia w KRUS lub ZUS. Termin składania wniosków w tej sprawie upływa 1 kwietnia 2016 r. Więcej informacji w piśmie zamieszczonym w załączniku poniżej.

 • Międzykulturowe Centrum Spotkań Kobiet

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SAWINIE

  Informujemy, iż w dniach 10 – 24 marca 2016 r. prowadzona jest rekrutacja dzieci 3- 6- letnich do Przedszkola Samorządowego w Sawinie. Zainteresowanych rodziców (opiekunów prawnych) prosimy o zgłaszanie się po wnioski do sekretariatu przedszkola.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 567 30 25

 • Igor Adamowicz Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego!!!

  Dzięki systematycznej, ciężkiej i wytrwałej pracy w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych uczeń klasy VIa – Igor Adamowicz uzyskał tak wielki sukces. Wśród 113 kandydatów z całego województwa lubelskiego ubiegających się o tytuł laureata wojewódzkiego znalazł się uczeń Zespołu Szkół w Sawinie. Jego obecność dnia 2 lutego 2016 roku w Lublinie i podjęcie zmagań z bardzo trudnymi zadaniami na ostatnim etapie konkursu przyrodniczego zakończyła się najwyższym osiągnięciem z przyrody.
  Gratulujemy i dziękujemy Igorowi, jego rodzicom, a także p. Teresie Chlebio – nauczycielce przyrody za przygotowanie ucznia do tego konkursu.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - działka 112/5 w miejscowości Sawin

  Sawin, 07.03.2016 r.


  RRO 6840.7.2015

   

  W Y K A Z

   

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość oznaczoną Nr 112/5 o pow. 23667 m² położoną w obrębie Sawin ark. 2 bez zabudowań KW LU1C/00061031/3.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - działki Nr 27/2, 27/3 i 112/3 w miejscowości Sawin

  Sawin, 07.03.2016 r.


  RRO 6840.2.2015

  W Y K A Z

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość składającą się z działek Nr 27/2 o pow. 17400 m2, 27/3 o pow. 55663 m² i 112/3 o pow. 28963 m² o ogólnej powierzchni 102026 m² położoną w obrębie Sawin ark. 1 i 2 bez zabudowań KW LU1C/00061031/3.

 • V Gminny Konkurs PALMY I PISANKI WIELKANOCNE marzec 2016 r.

 • Gminny Dzień Kobiet 8 marca 2016 r.

 • OBWIESZCZENIE WÓJTA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości Sajczyce, Czułczyce-Kolonia, Jagodne, Łowcza i Petryłów

  Sawin, dnia 29 lutego 2016 r.


  RBO.6721.1.2016


  OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Sawin


  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości Sajczyce, Czułczyce-Kolonia, Jagodne, Łowcza i Petryłów.

 • Uwaga, dn. 7 marca 2016 r. zmiana godzin przyjęć interesantów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

  Informujemy, że dnia 7 marca 2016 r. (poniedziałek) adwokat przyjmujacy interesantów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  w Urzędzie Gminy Sawin ul. Chutecka 12 będzie świadczył swoje usługi w godz. 7:30 - 11:30.

 • INFORAMCJA DODATKOWA w sprawie ogłoszenia na nabór deklaracji udziału w projekcie instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Sawin Odnawialnymi Źródłami Energii zostaje wydłużony termin składania dokumentów (ankiety, deklaracje) do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 15.30. Inne warunki uczestnictwa pozostają bez zmian.

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sawin - OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁKI 13 marca 2016 r.

  Szczegóły ogłoszenia do pobrania w załaczniku poniżej.

 • TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH - marzec 2016 r.

   

  Sołectwo

   

  Data

   

  Godz.

  Pracownik odpowiedzialny

  /Imię i Nazwisko/

   

  Bachus

  3 marca 2016

  11:00

  Teresa Oziomek

   

  Bukowa Mała

  10 marca 2016

  12:30

  Seweryn Misiura

   

  Bukowa Wielka

  11 marca 2016

  14:00

  Edyta Pakuła

   

  Chutcze

  3 marca 2016

  14:00

  Teresa Oziomek

   

  Czułczyce

  6 marca 2016

  13:00

  Mariola Dołba

   

  Czułczyce Kolonia

  9 marca 2016

  12:00

  Ewa Zalewska

   

  Czułczyce Małe

  9 marca 2016

  14:30

  Ewa Zalewska

   

   

  Jagodne

  5 marca 2016

  12:00

  Teresa Gulajew

   

  Krobonosz

  18 marca 2016

  14:00

  Barbara Mędrala

   

  Łowcza

  17 marca 2016

  12:00

  Anna Bebko

  UWAGA zmiana terminu

  Łukówek

  10 marca 2016

  14:30

  Seweryn Misiura

   

  Malinówka

  14 marca 2016

  14:00

  Anna Łubkowska

   

  Petryłów

  12 marca 2016

  14:30

  Paweł Misiura

   

  Podpakule, Tomaszówka

  17 marca 2016

  13:00

  Anna Bebko

  UWAGA zmiana terminu

  Radzanów

  4 marca 2016

  14:30

  Paweł Misiura

  UWAGA zmiana godziny

  Sajczyce

  6 marca 2016

  10:00

  Mariola Dołba

   

  Sawin

  19 marca 2016

  15:00

  Irena

  Szpakowska-Grzeluk

   

  Serniawy

  12 marca 2016

  12:00

  Paweł Misiura

   

  Średni Łan

  11 marca 2016

  13:00

  Edyta Pakuła

   

   

 • Nabór deklaracji udziału w projekcie instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaiki

  Wójt Gminy Sawin informuje, że do dnia 04 marca 2016 r. będą prowadzone ankiety dotyczące zainteresowania udziałem w planowanym projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Gmina będzie miała możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów montażu:

  • kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych osób fizycznych, instalacji fotowoltaicznych, pieców na biomasę.

   1. Warunki uczestnictwa:

 • Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rekrutacji do przedszkola i szkół z terenu Gminy Sawin

  Wójt Gminy Sawin zgodnie z §10 Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Sawin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie procedury przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Sawin informuje, że w dniach od 28 stycznia 2016r. do 4 lutego 2016r. prowadzone były konsultacje społeczne w formie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin oraz dostępne w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sawin. W wyznaczonym terminie wpłynęło 23 ankiety: 5 do Przedszkola Samorządowego w Sawinie, 5 do Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej oraz 13 do Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej. 16 ankiet w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych, 7 dotyczących rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum. W 20 ankietach mieszkańcy Gminy Sawin stwierdzili, że zaproponowane przez samorząd kryteria są właściwe. W trzech przypadkach dotyczących rekrutacji do przedszkoli zaproponowano uwzględnić w kryteriach:

 • Oferta szkoleń Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradztwa w Chełmie

  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradztwa w Chełmie - organizuje:
  1. Kursy chemizacyjne dla rolników
  a) "kontynuacyjne" (1-dniowe) - dla osób którym skończył się 5-letni okres ważności zaświadczenia
  b) 2-dniowe - dla osób, które po raz pierwszy zechcą zdobyć kwalifikacje i otrzymać zaświadczenie
  Nabór uczestników prowadzi pracownik LODR - Wanda Kędzierawska, tel.: 601 549 946
  Pierwszy ustalony termin - 14 marca 2016 roku w Sawinie (lokal GOK).

 • Propozycja nowelizacji statutu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

  Na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin przedstawia w załączniku propozycje nowelizacji statutu.

   

  Z treścią nowelizacji można zapoznać się klikając w załącznik zamieszczony poniżej.

  Z poważaniem

    Andrzej Łolik

 • ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 WÓJTA GMINY SAWIN z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie

  ZARZĄDZENIE Nr 13/2016
  WÓJTA GMINY SAWIN
  z dnia 11 lutego 2016 r.
  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania
  kultury fizycznej i sportu w roku 2016.

  Treść zarządzenia do pobrania w załączniku poniżej.

 • Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Sawin - 18.02.2016 r.

  Sawin, dnia 12.02.2016 r.


  Nasz znak: SR.0002.2.2016
  Dotyczy: zwołania XIV sesji rady gminy.

   

  Dnia 18 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XIV sesja Rady Gminy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięciaudziału w obradach.
  Proponowany porządek obrad:

 • Sprzedaż bez przetargu na rzecz współwłaścicieli udziału 3/128 części w zabudowanej działce Nr 1448/2 - Sawin przy ul. Podgrabowej

  Sawin, 05.02.2016 r.


  RRO 6840.8.2015

   

  W Y K A Z


  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży bez przetargu na rzecz współwłaścicieli udział 3/128 części w zabudowanej działce Nr 1448/2 o powierzchni 3800 m² położonej w obrębie wsi Sawin przy ul. Podgrabowej.
  Księga Wieczysta Nr LU1C/00043737/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmie.
  Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.
  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren pod zabudowę zagrodowa z możliwością zabudowy jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza udziału 3/128 udziału Gminy Sawin w zabudowanej nieruchomości wynosi 2843,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) – zwolnione z VAT.
  Opis nieruchomości:

 • UWAGA!!! Zapisy na darmowe wyjazdy podczas ferii do kina

   

  Więcej informacji oraz zgoda rodzica na wyjazd do pobrania w załącznikach ponizej.

 • Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek po byłym CPN w w Sawinie

  Sawin, 28.01.2016 r.


  RRO 6840.5.2015

  O G Ł O S Z E N I E


  Wójt Gminy Sawin ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z następujących działek : Nr 320/2 o powierzchni 447 m², 320/3 o powierzchni 514 m², 321/3 o powierzchni 908 m², 322/3 o powierzchni 959 m², 323/3 o powierzchni 905 m², 324/3 o powierzchni 995 m², 320/4 o powierzchni 88 m², 321/2 o powierzchni 91m², 322/2 o powierzchni 96 m², 323/2 o powierzchni 90 m² i 324/2 o powierzchni 100 m² o powierzchni ogólnej 5193 m² położoną w obrębie Sawin ark. 2 bez zabudowań KW LU1C/00037848/6, KW LU1C/ 00034060/7 i KW LU1C/00034061/4.

 • OGÓLNE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ W SAWINIE

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sawin zwołuje OGÓLNE NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁKI na dzień 21 luty 2016 r. (niedziela) o godzinie 13.00 w biurze Zarządu Spółki przy ul. Chuteckiej 7 w Sawinie.
  Proponowany porządek zebrania :

 • Konsultacje społeczne - rekrutacja do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych

  Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sawin od roku szkolnego 2016/2017

   

  Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy o systemie oświaty zmieniła zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja jest zobowiązana do zastosowania siedmiu kryteriów wymienionych w ustawie. Jeśli po tym etapie postępowania w przedszkolu/oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, naboru dokonuje się według ilości uzyskanych punktów, na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych przez Radę Gminy Sawin w drodze uchwały.

  Uwzględniając uwagi  kierownika przedszkola oraz dyrektorów szkół, przygotowaliśmy propozycje kryteriów samorządowych, które po konsultacji z Państwem, będą zastosowane w postępowaniu od roku szkolnego 2016/17:

 • Konsultacje społeczne - rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum

  Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sawin od roku szkolnego 2016/2017 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły


  Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy o systemie oświaty zmieniła zasady rekrutacji do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum. Kandydaci zamieszkali poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Naboru dokonuje się według ilości uzyskanych punktów, na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych przez Radę Gminy Sawin w drodze uchwały.
  Uwzględniając uwagi dyrektorów szkół, przygotowaliśmy propozycje kryteriów samorządowych, które po konsultacji z Państwem, będą zastosowane w postępowaniu od roku szkolnego 2016/17:

 • Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych tylko do 31 stycznia

  Artykuł  w sprawie terminu i zasad składania oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych z serwisu EUGO Pojedynczy Punkt Kontaktowy mozesz przeczytać pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/prawa-i-obowiazki/oswiadczenie-o-sprzedazy-napojow-alkoholowych?utm_source=ceidgnews1&utm_medium=alko&utm_campaign=CEIDG#.Vp43IgRcu4A.email

 • Wspólne Kolędowanie - 23.01.2016 r.

 • Zaproszenie na XIII sesję Rady Gminy Sawin dnia 12 stycznia 2016 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 12 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Sawin. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem w niej udziału zapraszam.
  Proponowany porządek obrad:

 • RRS 7151.26.2015TG OGŁOSZENIE O PRZETARGU NAJEM LOKALU

  Sawin, dnia 07.01.2016 r.

  RRS 7151.26.2015TG

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  WÓJT GMINY SAWIN ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 2 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Sawin, położonego w Sawinie przy ul. Chuteckiej 7.

  Oznaczenie lokalu:
  Lokal użytkowy usytuowany na działce Nr 485 o pow. 0,25 ha w Sawinie przy ul. Chuteckiej 7 w budynku komunalnym jednopiętrowym z zagospodarowanym poddaszem, okratowanym, kryty blachą w skład którego wchodzi część jednego pomieszczenia biurowego o pow. 13,11 m². Księga Wieczysta LU1C/00037159/9.

 • RRS 7151.2.2015TG OGŁOSZENIE O PRZETARGU NAJEM LOKALU

  Sawin, dnia 07.01.2016 r.

  RRS 7151.2.2015TG

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  WÓJT GMINY SAWIN ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 2 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Sawin, położonego we wsi Łowcza-Kolonia Nr 39.

  Oznaczenie lokalu:
  Lokal użytkowy usytuowany na działce Nr 98 o pow. 0,59 ha we wsi Łowcza-Kolonia Nr 39, Księga Wieczysta LU1C/00036903/3 w budynku komunalnym wielofunkcyjnym parterowym, okratowanym o pow. 75,25 m² w skład którego wchodzi 6 pomieszczeń o pow. 51,25 m² oznaczonych w inwentaryzacji Nr 4,5,6,7,15 i 16 oraz udział 1/2 w 5 pomieszczeniach oznaczonych w inwentaryzacji Nr 2,3,8,9, 12 o pow. 24,00 m² przeznaczonych do wspólnego korzystania.

 • RRS 7151.27.2015TG OGŁOSZENIE O PRZETARGU NAJEM LOKALU

  Sawin, dnia 07.01.2016 r.

  RRS 7151.27.2015TG

   

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  WÓJT GMINY SAWIN ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 4 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Sawin, położonego w Sawinie przy ul. Rynek 18.

  Oznaczenie lokalu:
  Lokal użytkowy usytuowany na działce Nr 2509 o pow. 0,6227 ha w Sawinie przy ul. Rynek 18 w budynku komunalnym wielofunkcyjnym parterowym, okratowanym, ocieplonym, kryty blachą o pow. 20,10 m² w skład którego wchodzi 1 pomieszczenie. Księga Wieczysta LU1C/00036929/1.

 • RRS 7151.28.2015TG OGŁOSZENIE O PRZETARGU NAJEM LOKALU

  Sawin, dnia 07.01.2016 r.

  RRS 7151.28.2015TG

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  WÓJT GMINY SAWIN ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 4 lat lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną Gminy Sawin, położonego w Sawinie przy ul. Chuteckiej 12.

  Oznaczenie lokalu:
  Lokal użytkowy o pow. ogólnej 18,93 m² usytuowany na parterze w budynku komunalnym (administracyjnym) Urzędu Gminy Sawin na działce Nr 154/2 o pow. 0.1218 ha w Sawinie przy ul. Chuteckiej 12 w skład którego wchodzą dwa pomieszczenia (pokój o pow. 14,00 m² i korytarz o pow. 4,93 m²). Księga Wieczysta LU1C/00044266/4.

 • ORSZAK TRZECH KRÓLI - 06.01.2016 r.

 • Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Sawin dnia 30 grudnia 2015 r.

  Dnia 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XII sesja Rady Gminy Sawin.
  Wszystkich zainteresowanych wzięciem w niej udziału serdecznie zapraszamy.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 • UWAGA ! URZĄD GMINY SAWIN W WIGILIĘ 24.12.2015 r. NIECZYNNY

  Uprzejmie informuję, że dnia 24 grudnia 2015 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sawin w zamian za 2-gi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadający w dzień wolny od pracy (sobota – 26 grudnia 2015 r.)
  Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i zapraszamy po przerwie świątecznej 28 grudnia 2015 r.

   

 • „Książki naszych marzeń” - dofinansowanie dla bibliotek szkolnych w 2015 roku

  Miło nam poinformować, że Gmina Sawin otrzymała 5162,42 zł wsparcia finansowego na zakup książek do szkolnych bibliotek, o które wnioskowała w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Szkoły Podstawowe w Wólce Petryłowskiej i Bukowie Wielkiej otrzymały na zakup książek po 1000,00 zł, w Czułczycach 992,42 zł oraz Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Sawinie 2170,00 zł.  Zakup nowości wydawniczych wzbogaci i uatrakcyjni księgozbiór szkolnych bibliotek. Dodatkowo 20% kwoty zadania zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

 • Bezpłatny odbiór jabłek - 09.12.2015 r.

  Wójt Gminy Sawin
  oraz
  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin

   

  Zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Sawin do bezpłatnego odbioru jabłek, które będą wydawane dnia 9 grudnia 2015 r. (środa) w Sawinie na placu targowym od godziny 8:00 do godz. 13:00.
  Wydawanie jabłek odbędzie się w ramach realizacji programu:
  „Mechanizm tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej”

 • WYKAZ LOKALI SOCJALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU NA OKRES DO 2 LAT

  Sawin, dnia 01.12.2015 r.

   

  RRS 7145.2015TG

   

  WYKAZ LOKALI SOCJALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU NA OKRES DO 2 LAT

   

  Wójt Gminy Sawin, działając na podstawie § 12Uchwały NR XXVI/169/05 Rady Gminy Sawin z dnia 15 listopada 2005 roku  informuje, że od dnia 01.01.2016 r. przeznacza do wynajmu na czas określony tj. do 2 lat.
  Lokal mieszkalny wydzielony jako socjalny o pow. 35,32 m² usytuowany w budynku komunalnym drewnianym, krytym blachą położonym we wsi Krobonosz -Kolonia Nr porządkowy 12 na działceNr 99/1 o pow. 0,3001 haskładający się z trzech pomieszczeń mieszkalnych (dwóch pokoi i kuchni) wyposażony tylko w instalację elektryczną oraz piece kaflowe ogrzewalne (możliwość zamieszkania przez co najmniej dwóch najemców).

 • WYKAZ NA LOKAL UŻYTKOWY STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONY DO WYNAJMU NA OKRES JEDNEGO ROKU RRS 7151.3.2015 TG

  Sawin, dnia 01.12.2015 r.

  RRS 7151.3.2015 TG

   

  WYKAZ NA LOKAL UŻYTKOWY STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONY DO WYNAJMU NA OKRES JEDNEGO ROKU

   

  Wójt Gminy Sawin, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że przeznacza do wynajmu bez przetargu:
  Lokal użytkowy tj. kiosk o pow. 7,30 m² usytuowany na części działek komunalnych oznaczonej Nr 367 i 369/6 w budynku komunalnym w Sawinie przy ul. Rynek 19A.

 • WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT RRS 7151.2015TG

  Sawin, dnia 01.12.2015 r.

  RRS 7151.2015TG


  WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT

   

  Wójt Gminy Sawin, działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że przeznacza się do wynajmu w drodze przetargu:
  Lokal użytkowy o pow. 18,93 m² w skład, którego wchodzą dwa pomieszczenia (pokój o pow. 14,00 m² i korytarz o pow. 4,93 m²).
  Lokal usytuowany na parterze w budynku komunalnym (administracyjnym) Urzędu Gminy w Sawinie przy ul. Chuteckiej 12 na działce oznaczonej Nr 154/2 o pow. 0,1218 ha.

 • WYKAZ NA LOKAL UŻYTKOWY STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONY DO WYNAJMU W DRODZE PRZETARGU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT RRS 7151.2.2015 TG

  Sawin, dnia 04.12.2015 r.

  RRS 7151.2.2015 TG

   

  WYKAZ NA LOKAL UŻYTKOWY STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN

  PRZEZNACZONY DO WYNAJMU W DRODZE PRZETARGU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT

   

  Wójt Gminy Sawin, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że przeznacza do wynajmu w drodze przetargu:
  Lokal użytkowy o pow. 75,25 m² w skład, którego wchodzi 6 pomieszczeń o pow. 51,25 m² oznaczonych w inwentaryzacji Nr 4,5,6,7,15 i 16 oraz udział 1/2 w 5 pomieszczeniach oznaczonych w inwentaryzacji Nr 2, 3,8,9,12 o pow. 24,00 m² przeznaczonych do wspólnego korzystania, w budynku komunalnym usytuowanym na działce Nr 98 we wsi Łowcza-Kolonia Nr 39.

 • WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W DRODZE PRZETARGU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT RRS 7151.26.2015

  Sawin, dnia 01.12.2015r.

  RRS 7151.26.2015

   

  WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN

  PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W DRODZE PRZETARGU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT

   

  Wójt Gminy Sawin, działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) przeznacza do wynajmu w drodze przetargu:
  Lokal użytkowy w budynku komunalnym jednopiętrowym z zagospodarowanym poddaszem, kryty blachą, okratowanym parterem, usytuowanym na działce Nr 485 o pow. 0,25 ha w Sawinie przy ul. Chuteckiej 7 w skład, którego wchodzi część 1 pomieszczenia biurowego tj. część o pow. 13,11 m².

 • WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W DRODZE PRZETARGU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT RRS 7151.2015 TG

  Sawin, dnia 01.12.2015 r.

   

  RRS 7151.2015 TG

   

  WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SAWIN

  PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W DRODZE PRZETARGU NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT.

   

   

  Wójt Gminy Sawin, działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że przeznacza się do wynajmu w drodze przetargu:
  Lokal użytkowy (1 pomieszczenie) o pow. 20,10 m² w budynku komunalnym usytuowanym na działce oznaczonej Nr 2509 o pow. 0,6227 ha w Sawinie przy ul. Rynek 18, wielofunkcyjnym, parterowym, ocieplonym, krytym blachą.

 • Seminarium tematyczne „Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020” - 10.12.2015 r.

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza na seminarium pt. „PROGRAMY I INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE
  FINANSOWEJ UE NA LATA 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 10.12.2015 roku w godz. 9.00 - 12.00 w sali konferencyjnej nr 100 LUW Delegatura w Chełmie (budynek Gmachu) przy Pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm.

 • Ogłoszenie o bezpłatnej możliwości odbioru jabłek - 04.12.2015 r.

   

  Wójt Gminy Sawin
  oraz
  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin

   

  Zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Sawin do bezpłatnego odbioru jabłek, które będą wydawane dnia 4 grudnia 2015 r. (piątek) w Sawinie na placu targowym od godziny 8:00 do godz. 13:00.
  Wydawanie jabłek odbędzie się w ramach realizacji programu:
  „Mechanizm tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej”

 • Mobilne Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich - 11.12.2015 r.

  W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.
  Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 • Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2015 r.

   

  Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski.
  Po 123 latach zaborów i powstańczych zrywów Polska odzyskała niepodległość. W tym roku obchodzimy 97 rocznicę tych wielkich wydarzeń. Polacy co roku 11 listopada w dniu Narodowego Święta Niepodległości przypominają sobie te wydarzenia.

 • I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej Sawin 28.11.2015

 • Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Sawin zaplanowaną na 13 listopada 2015 r.

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XI sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 13 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • APEL - reaktywacja Związku Strzeleckiego „STRZELEC” w Sawinie

  Zwracam się z apelem do posiadaczy starych zdjęć, dokumentów lub jakichkolwiek informacji o ZWIĄZKU STRZELECKIM „STRZELEC”, istniejącym w Sawinie w okresie międzywojennym.
  Na zamieszonym poniżej zdjęciu widzimy drużynę członków związku w mundurach wraz z kołem teatralnym. Oczekujemy pomocy w identyfikacji poszczególnych osób. 

  strzelec

 • Gminne uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  WÓJT GMINY SAWIN ORAZ PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY SAWIN ZAPRASZAJĄ NA GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 11 LISTOPADA 2015 W SAWINIE.

  biegi

 • Usuwanie azbestu na rok 2015

  azbest

 • Zaproszenie na I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej „Wyśpiewać poezję” Sawin 2015

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Zespół Szkół w Sawinie zapraszają na I POWIATOWY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ „Wyśpiewać poezję” - SAWIN 2015.

  logo

 • Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Sawin zaplanowaną na 30 października 2015 r.

  Uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w obradach X sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • X Konkurs fotograficzny „Gmina Sawin w obiektywie – „Przydrożne krzyże, kapliczki i pomniki rozsiane w jesiennym krajobrazie”

  Zapraszamy mieszkańców Gminy Sawin, którzy interesują się fotografią do wzięcia udziału w X Konkursie Fotograficznym „Gmina Sawin w obiektywie – „Przydrożne krzyże, kapliczki i pomniki rozsiane w jesiennym krajobrazie”. Konkurs ma służyć promocji Gminy Sawin. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej przydrożne krzyże, kapliczki i pomniki rozsiane w jesiennym krajobrazie.

 • III Rodzinny Konkurs plastyczny „Jak paciorki różańca…”

  Zespół Szkół w Sawinie ma zaszczyt zaprosić przedszkolaków oraz uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Sawin do wzięcia udziału w Rodzinnym Konkursie plastycznym „Jak paciorki różańca…”.

 • Zaproszenie do udziału w konkursie

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin i Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie zapraszają młodzież gimnazjalną i licealistów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Ponad barierami” na plakat promujący ideę integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Szczegóły konkursu zawarte są regulaminie.

 • APEL DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących "PRZYTULISKO" w Chełmie wraz ze społecznością Zespołu Szkół w Żółtańcach (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy) zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc na rzecz pogorzelców z Zawadówki (gm. Chełm). 

 • Zimowe utrzymanie obiektów

  W związku ze zbliżającym się w okresie jesienno-zimowym sezonem grzewczym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie w załączeniu przekazuje komunikat oraz informację dotyczącą obowiązku usuwania śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych.

 • Dzień Patrona - Ślubowanie uczniów klasy I

  W dniu 8 października 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta odbywa się cyklicznie każdego roku w dniu Święta Szkoły który obchodzony jest z racji nadania imienia szkole – Marii Konopnickiej 8 października.

 • Przegląd Piosenki Filmowej „STOP KLATKA”

  30 września 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie odbył się Przegląd Piosenki Filmowej pod hasłem „Stop Klatka”. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin i Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie. Spotkanie integracyjne współfinansowane było ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Uwierz w siebie” adresowanego do osób przewlekle chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin. 

 • Zaproszenie na pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych (wybory do Sejmu i Senatu RP)

  Wójt Gminy Sawin zawiadamia, że w dniu 8 października 2015 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych. Obecność na posiedzeniu obowiązkowa pod rygorem odwołania ze składu komisji. Porządek posiedzenia:

 • Nabór wniosków na dzierżawę gruntów

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sawin ogłasza nabór wniosków na dzierżawę gruntów Spółki na nowy okres programowania 2015–2020 dla członków Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin, którzy aktualnie nie dzierżawią gruntów.

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY SAWIN O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, z późn. zm.) w związku § 8 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345, z późn. zm.)Wójt Gminy Sawin informuje, że w dniu 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin przy ul. Chuteckiej 12 (parter) odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych:
   Nr 1 w Chutczu, Nr 2 w Łowczy-Kolonii, Nr 4 w Łukówku i Nr 5
  w Czułczycach spośród 9 kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 • OD 1 PAŹDZIERNIKA WIĘCEJ OSÓB SKORZYSTA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

  Kryterium osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł x 150% = 951 zł.
  Kryterium dla osoby w rodzinie 514,00 zł x 150 % = 771 zł na osobę.

 • Zaproszenie na IX Sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach IX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. (środa) o godz. 10:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Kromka Chleba - nowy numer Niecodziennika Banku Żywności w Lublinie

  Z przyjemnością załączam najnowszą "Kromkę Chleba" - Niecodziennik Banku Żywności w Lublinie. Uprzejmie proszę o rozpowszechnianie numeru na stronach internetowych Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej i lokalnych portali internetowych. Życzę udanej lektury.

  kromka

 • POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE UCZESTNICZY W PROGRAMIE POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (FEAD) – PODPROGRAM 2015-05-21

  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 • Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

  Lubelski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

  onkologia

 • Uczniowie klas I-III otrzymali wyprawki

  Zespół Szkół w Sawinie został wytypowany do udziału w programie "Lider Polskiej Dystrybucji" mającego na celu wsparcie wiejskich placówek edukacyjnych oraz ich uczniów, polegające na przekazaniu najmłodszym zestawu materiałów niezbędnych do rozpoczęcia nauki szkolnej.

 • Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa JAGODNE, że w dniu 20 września 2015 r. (niedziela) odbędzie się zebranie wiejskie. Miejsce zebrania – Jagodne 16. Pierwszy termin zebrania o godz. 14:00. Proponowany porządek zebrania:

 • Jesienne szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

  Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 12 – 20 września 2015 roku, planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Wólce Petryłowskiej

  1. września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. W inauguracji wzięli udział: ksiądz Tomasz Makara, Wójt Gminy Sawin Pan Dariusz Ćwir, Pani Julia Kopiś – przedstawiciel rodziny Państwa Kobusów, Dyrektor SP w Wólce Petryłowskiej Pani Róża Sajek, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

 • Konsultacje społeczne dotyczące opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S12

  Informujemy, iż w dniu 11.09.2015 r. w Urzędzie Gminy Sawin (sala konferencyjna) o godzinie 10:00 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S12.

 • Dożynki parafialne w Bukowie Wielkiej

  W ostatnią niedzielę sierpnia – 30.08.2015 r. w Bukowie Wielkiej odbyły się dożynki parafialne. Pomysłodawcą uroczystości integrującej mieszkańców okolicznych wsi był ks. Proboszcz Sławomir Mazurek. Pomysł ten poparł radny Bukowy Wielkiej pan Tadeusz Starzyniec oraz członkowie Rady Parafialnej, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie wieńców dożynkowych i poczęstunek dla uczestników dożynek.

 • Wyniki referendum ogólnokrajowego w gminie Sawin - 6 września 2015 r.

  frek

 • Zaproszenie do udziału w wyjeździe

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin informuje iż w dniu 3 października 2015 roku planuje zorganizować wyjazd do Sanktuarium Kałków Godów. W programie wyjazdu są: uczestnictwo we mszy św., zwiedzanie Golgoty, oglądanie Misterium Męki Pańskiej, Panorama Świętokrzyska oraz mini zoo. Szacunkowy koszt wyjazdu to 65,00 zł (autokar, obiad, ubezpieczenie, bilety wstępu). 

 • Bezpłatne badania słuchu

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie informuje, że dnia 7 września (najbliższy poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie ośrodka będą przeprowadzane bezpłatne badania słuchu.

 • Ogłoszenie - susza

  Rolnicy, którzy posiadają powyżej 15 ha gruntów ornych w gospodarstwie w ramach utrzymywania obszarów proekologicznych, w związku z suszą, mają możliwość dokonania zmiany we wniosku na międzyplon ozimy lub zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach w międzyplonie ścierniskowym lub ozimym, a także zmiany działki, na której będzie utrzymywany obszar EFA i mogą to zrobić do dnia wydania decyzji, chyba, że właściwy organ powiadomił wcześniej beneficjenta o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub jakichkolwiek niezgodności we wniosku.

 • Konkurs fotograficzny „Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie”

  Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY” organizuje konkurs fotograficzny „Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie” w ramach projektu „W harmonii z naturą – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej” dla mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin, aby informacja o organizowanym konkursie dotarła do jak najszerszego grona osób.

 • Ruszył nabór do XVI edycji konkursu "Sposób na Sukces" - zapraszamy do udziału

  Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze realizowane na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.

 • Dożynki Gminno-Parafialne

  Święto plonów to jedno z najważniejszych dla rolników wydarzeń w roku, to czas radości i odpoczynku. To również przypomnienie o tym, że dzięki trudowi ich pracy codziennie trafia na stoły nasz polski chleb. Święto plonów to przede wszystkim święto mieszkańców. Jest to również okazja do wspólnych spotkań.

 • Szacowanie strat - informacja dla rolników

  Uwaga Rolnicy Gminy Sawin. W związku z wystąpieniem suszy w lipcu i sierpniu br. Wójt Gminy Sawin zgłosił Wojewodzie Lubelskiemu wystąpienie zagrożenia klęską żywiołową oraz poprosił o powołanie komisji do szacowania strat. 

 • ZAPROSZENIE NA PIERWSZE POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM - 26.08.2015 r.

  ZAPROSZENIE NA PIERWSZE POSIEDZENIE OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM POWOŁANYCH W CELU OBSŁUGI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO ZARZADZONEGO NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

   

  WSZYSCY POWOŁANI DO SKŁADU OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM W GMINIE SAWIN
  (wg. wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 60/2015 Wójta Gminy Sawin z dnia 14 sierpnia 2015 r. - zakładka REFERENDUM)

   

  Wójt Gminy Sawin zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2014 r. (środa) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji obwodowych.

 • APEL KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE ORAZ POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W CHEŁMIE

  W bieżącym roku (do dnia 17 sierpnia) na terenie powiatu chełmskiego powstały 63 pożary na polach uprawnych podczas zbioru płodów rolnych i 402 pożary traw na nieużytkach. Łącznie w rolnictwie odnotowano 491 pożarów.

 • Koniec sezonu kąpieliskowego

  Urząd Gminy Sawin zawiadamia, że z dniem 31.08.2015 roku kończy się sezon kąpieliskowy na gminnym kąpielisku wydzielonym na części zbiornika wodnego małej retencji NIWA I zlokalizowanym w Sawinie przy ul. Lubelskiej.

 • DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE - 23.08.2015 r.

  Przewodnicząca Rady Gminy Sawin, Wójt Gminy Sawin, Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie oraz Zespół Szkół w Sawinie zapraszają na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się w dniu 23 sierpnia 2015 r. nad zalewem Niwa w Sawinie.

 • Publiczne losowanie składów obwodowych komisji do spraw referendum - 13.08.2015 r.

  Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)i § 6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671, z późn. zm.)

              Wójt Gminy Sawin informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin przy ul. Chuteckiej 12 (parter) odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji do spraw referendum spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty lub upoważnione przez nie osoby
  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

              Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 1 i 2 wyżej wspomnianej ustawy w skład obwodowej komisji zostanie powołanych 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione podmioty lub upoważnione przez nie osoby oraz 1 osoba wskazana przez Wójta Gminy Sawin, która nie podlega losowaniu.

  Losowaniem objęte zostaną:

   

  Lp.

  Numer i nazwa obwodu głosowania objętego losowaniem

  Liczba zgłoszonych kandydatów (wraz z osobą zgłoszoną przez wójta)

  1.

  Nr. 1 w Chutczu

  11

  2.

  Nr. 2 w Łowczy – Kolonii

  12

  3.

  Nr. 3 w Bukowie Wielkiej

  13

  4.

  Nr. 4 w Łukówku

  11

  5.

  Nr. 5 w Czułczycach

  11

  6.

  Nr. 6 w Sawinie

  12

   

 • Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Sawin dn. 14.08.2015 r.

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach VIII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 10:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.
  Proponowany porządek obrad:

 • APEL O RACJONALNY POBÓR WODY

  Szanowni Państwo, ze względu na utrzymująca się o dłuższego czasu upalną aurę i wystąpienie oznak suszy apeluję o ograniczenie poboru wody wykorzystywanej m. in. do podlewania trawników, ogrodów i napełniania basenów.
  Dodam, że pobór wody z wodociągu komunalnego jest obecnie kilkukrotnie większy od średniego dobowego poboru w innych porach roku. Dalsze utrzymanie się takiego stanu rzeczy grozi szybkim wyczerpaniem zasobu wody w studni i uszkodzeniem pomp, które pracują bez przerwy pod pełnym obciążeniem. Zwiększenie poboru wody spowodowało znaczne spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

 • Komunikat dot. naboru osób bezrobotnych na szkolenia grupowe - plan szkoleń grupowych na 2015 rok

 • Rusza III edycja konkursu grantowego Fundacji Tesco Dzieciom "Pracownia Talentów"

  Już po raz trzeci ruszył konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom. Fundacja Tesco Dzieciom zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

 • Ruszyła V edycja programu stypendialnego

  Fundacja „Pocztowy Dar” po raz kolejny wesprze edukację i rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 sierpnia br. 

 • Seminarium dotyczące wsparcia „Premie dla młodych rolników”

  Biuro Powiatowe ARiMR w Chełmie w dniu 28 lipca br. w Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi organizuje seminarium dotyczące wsparcia „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc  w  rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie "Kobieca Akademia Partycypacji"

  W związku z rozpoczęciem nowego projektu Stowarzyszenia Bona Fides pt. "Kobieca Akademia Partycypacji" zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla liderek i animatorek lokalnych. Szczegółowe informacje, kwestionariusz oraz regulamin znajdują się w załącznikach.

 • Wyjazd do kina na film Koko Smoko

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie organizuje w dniu 30 lipca 2015 r. wyjazd do Centrum Kultury Filmowej „Zorza” na film Koko Smoko.

  kokoMały ognisty smok Kokos otrzymuje niezwykle odpowiedzialne zadanie: ma strzec ognistej trawy, która jest wielkim skarbem smoczego rodu. Niestety wystarczy chwila nieuwagi, a trawa znika Kokosowi sprzed nosa. Dzielny smok postanawia wyruszyć na poszukiwanie zaginionego skarbu. W tej przygodzie towarzyszyć mu będzie smoczy przyjaciel Oskar oraz sympatyczna kolczatka Lusia. Wkrótce Kokos odkryje dwie zaskakujące prawdy: po pierwsze – inne gatunki smoków nie przepadają za smokami ognistymi, po drugie – bez ognistej trawy całej wyspie grozi katastrofa. Mały bohater postanawia zrobić wszystko, by uratować ojczyznę wszystkich smoków i położyć kres międzygatunkowym waśniom. 

  Termin 30 lipca (czwartek) godzina 11:00.

 • Warsztaty Wędkarskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby zainteresowane wędkarstwem do wzięcia udziału w warsztatach wędkarskich. Zajęcia będą prowadzone w dniach 22, 23, 24, 27, 28 lipca 2015 r. w godzinach 10:00–14:00.

  warsztaty

 • Mobilny Punkt Informacyjny

  W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 • Zawiadomienie Wójta Gminy Sawin o opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sawin

  Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że wyłożono do publicznego wglądu Prognozę oddziaływania na środowisko dla opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin.

 • KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

  W dniu 20.07.2015 r. w Ośrodku Zdrowia „SAWIN-MED” ul. Chutecka 14B w Sawinie w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

 • Do wygrania dotacje Fundacji BGK na projekty edukacyjne dla dzieci wiejskich

  Przesyłam informację o konkursie grantowym Fundacji BGK „Na dobry początek!”. Zapraszamy do składania wniosków na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. O dofinansowanie w wysokości 3-10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 września br. do godz. 12:00.

 • II edycja Konkursu grantowego Tu mieszkam, tu zmieniam

  Konkurs grantowy  „Tu mieszkam, tu zmieniam” trwa jeszcze przez trzy tygodnie. W załączniku poszerzona informacja.

 • Akcja „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon”

  Urząd Skarbowy w Chełmie przekazuje w załączeniu plakat akcji „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon”. Od 2002 roku Ministerstwo Finansów realizuje działania pod hasłem „Weź paragon”. Biorąc paragon:

 • Reprezentanci Gminy Sawin na III Święcie Ryby w Majdanie Zahorodyńskim

  W dniu 11 lipca 2015 roku przy zbiorniku wodnym w Majdanie Zahorodyńskim odbyło się III Święto Ryby. Impreza została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Urząd Gminy Siedliszcze. Na program imprezy złożyły się zawody wędkarskie, występy artystyczne, kiermasz potraw z ryb, konkurs kulinarny „Złota rybka”, zawody strażackie oldbojów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zabawy i konkursy dla najmłodszych. 

 • Sezon kąpieliskowy nad zalewem Niwa

  Urząd Gminy Sawin informuję, że w dniu 27 maja 2015 roku Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie na organizację miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym małej retencji pod nazwą "NIWA I" w Sawinie przy ul. Lubelskiej w odległości 100 mb linii brzegowej w terminie od dnia 27 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku (codziennie) w godzinach od 10:00 do 18:00.

 • VI Ogólnopolski Piknik Modelarski – Sawin 2015

  Po raz kolejny Sawin gościł pasjonatów modelarstwa na „VI Ogólnopolskim Pikniku Modelarskim” zorganizowanym w dniach 4–5 lipca 2015 roku przy zbiorniku wodnym Niwa. Piknik jest imprezą otwartą, której myśl przewodnia brzmi: „przyjdź z dowolnym modelem, wspólnie i miło spędźmy czas”. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu modelarzy i pasjonatów modelarstwa zrzeszonych w klubach oraz wszyscy posiadający modele, które chcieli pokazać innym. Dla początkujących była możliwość doradztwa i wymiany doświadczeń z profesjonalnymi instruktorami modelarstwa.

 • Ogólnopolska Akcja Zbiórki Baterii

  Zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynika przede wszystkim z faktu, iż w niektórych rodzajach baterii znajdują się metale ciężkie: ołów kadm, rtęć a także inne związki, które mogą być szkodliwe, jeśli dostaną się do organizmu w większych stężeniach: nikiel i lit. Poza tymi substancjami niebezpiecznymi są kwasy i zasady zawarte w elektrolicie, które mają właściwości żrące i korozyjne.

 • Akcja zbiórki przeterminowanych leków

  Informujemy, że na terenie Gminy Sawin trwa od kilku lat zorganizowana działająca pod hasłem "Działaj Czysto" - Akcja zbiórki przeterminowanych leków. Punkty zbiórki przeterminowanych leków są zorganizowane w obu aptekach tj. przy ul. Chełmskiej 5 i Chuteckiej 14b oraz w Urzędzie Gminy Sawin ul. Chutecka 12.

 • Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

  Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. 

 • Szukamy pamiątek dawnej wsi - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich

  W czasie II wojny światowej spacyfikowano w Polsce 817 wsi. Michniów, wieś w województwie kieleckim, palono dwukrotnie, zamordowano ponad 200 osób. Mimo to wieś istnieje, Ci którzy przeżyli wciąż pamiętają. Dlatego w Michniowie powstaje spektakularny obiekt Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, miejsce pamięci a także nowoczesne muzeum opowiadające o losach polskich wsi podczas II wojny światowej.

 • XV Noc Świętojańska w Sawinie

  W sobotę 27 czerwca miały miejsce obchody XV Nocy Świętojańskiej w Sawinie. Festyn odbył się nad zalewem Niwa. Tradycyjnie puszczano wianki na wodę. Najładniejsze wianki sobótkowe wykonały: Weronika Białas, Paulina Wrona, Katarzyna Tokarska, Wiktoria Łolik.

 • Rajd rowerowy z Fundacją Nasza Ziemia dotrze do Sawina

  27 czerwca ruszył rajd rowerowy „Wyprawa – PoPrawa” organizowany przez Fundację Nasza Ziemia. Uczestnicy pokonają około 900 km oraz odwiedzą ponad 60 gmin. Dokładnie 4 lipca o godzinie 16:00 rajd dotrze do Sawina, uczestnicy wyruszą 5 lipca o godzinie 9:30. Dołączyć może każdy dopierając długość trasy do swoich możliwości.

 • Barszcz Sosnowskiego

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie informuje, że zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt może stanowić barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach dróg i szlakach turystycznych oraz na nieużytkach czy odłogach.

 • Planowane wyłączenia energii

   
 • V GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „As Ortografii” W BUKOWIE WIELKIEJ

  W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej 2 czerwca 2015 roku przeprowadzono V Gminny Konkurs Ortograficzny „As Ortografii”. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas II-VI ze szkół podstawowych Gminy Sawin. Z klas II-III z trudnościami ortograficznymi zmagało się 12 uczniów. 

 • IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI W BUKOWIE WIELKIEJ

  W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej 26 maja 2015 roku odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski „Wieś piórem malowana”. Wzięło w nim udział 9 uczniów z klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu Gminy Sawin. 

 • Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) z terenu całej gminy Sawin

  W środę 15 lipca 2015 r. będzie odbierany zużyty sprzęt RTV i AGD z terenu całej Gminy. Przejazd ulicami Sawina oraz przez poszczególne miejscowości od godz. 7:30. Zużyty sprzęt należy wystawić przed swoją posesję do godz. 7:00.

 • Piknik rodzinny: „Rodzina zdrowa i wesoła”

  W okresie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie realizowany był projekt pn.: „Zdrowo jemy – aktywnie żyjemy” skierowany do dzieci w wieku 6-16 lat mający na celu wzbogacanie wiedzy uczestników o zdrowiu człowieka, wpływie właściwego odżywiania i aktywności fizycznej na jakość życia.

 • Przetarg nieograniczony na sprzedaż 78 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 78 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin, które nie zostały nabyte w przetargu ograniczonym dla członków Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin w dniu 29.06.2015 r.

 • VI Ogólnopolski Piknik Modelarski w Sawinie

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie mają przyjemność zaprosić pasjonatów modelarstwa na "VI Ogólnopolski Piknik Modelarski".

 • ODZNACZENIA DLA SZTANDARU I DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUKOWIE WIELKIEJ

  Uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej była dla nas wyjątkowa, ponieważ gościliśmy pana Piotra Deniszczuka – Starostę Chełmskiego, pan Huberta Wicińskiego - Radnego Powiatu, pana Tadeusza Starzyńca – Radnego Gminy Sawin i pana Dariusza Ćwira – Wójta Gminy Sawin.

 • BEZPIECZNE WAKACJE 2015 W BUKOWIE WIELKIEJ

  W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej w ostatnim tygodniu przed wakacjami 2015 zorganizowano cykl spotkań z mundurowymi naszej gminy. Było spotkanie ze strażakiem, policjantem i leśniczym.  Zaproszeni goście mówili o zagrożeniach i skutkach niewłaściwych zachowań w domu, na drodze, w lesie, nad wodą. Przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa i możliwościach korzystania z pomocy odpowiednich instytucji.  Był też pozytywnie zaliczony przez uczniów klasy IV egzamin na kartę rowerową. Telefony alarmowe uczniowie znają i w razie potrzeby skorzystają.

 • V RODZINNY FESTYN SZKOLNY W BUKOWIE WIELKIEJ

  W niedzielne, pogodne popołudnie 21 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbył się piąty rodzinny festyn, podczas którego organizatorzy zagwarantowali dobrą zabawę uczniom i ich rodzinom, ale także mieszkańcom okolicznych wsi.

 • Nabór uzupełniający - demontaż azbestu w 2015 rok

  Informujemy, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w roku 2015.

 • Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców Gminy Sawin 2015

  Na podstawie art. 24 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) Gmina Sawin ogłasza, że w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. obowiązywać będą następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców ustalonych grup taryfowych.

 • Zaproszenie na XV Noc Świętojańską

  Wójt Gminy Sawin oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zapraszają na obchody XV Nocy Świętojańskiej. Festyn odbędzie się w dniu 27 czerwca 2015 r. przy zbiorniku wodnym Niwa.

 • Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna i Święto Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  16 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbyła się Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sawin o Puchar Wójta oraz Święto Szkoły. Impreza ta już na stałe wpisała się w kalendarz imprez i uroczystości gminnych. Ma ona na celu integrację szkół z terenu Gminy Sawin, integrację lokalnej społeczności, propagowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, popularyzację sportu, promocję szkoły.

 • Najlepszy wynik w powiecie chełmskim - sukces Szkoły Podstawowej w Czułczycach

  Jak co roku klasy VI pisały sprawdzian oceniający opanowane w szkole podstawowej umiejętności. Składał się on z dwóch części. Obie były przeprowadzone w formie pisemnej.  Część 1. z języka polskiego i matematyki na którą przewidziano 80 minut zawierała 22 zadania zamknięte, w tym 11 z języka polskiego i 11 z matematyki, oraz 5 zadań otwartych, w tym 2 z języka polskiego i 3 z matematyki. Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. W 2015 r. po raz pierwszy szóstoklasiści rozwiązywali zadania sprawdzające znajomość języka, którego uczyli się w szkole podstawowej jako przedmiotu obowiązkowego. Arkusz standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie. Na ich rozwiązanie przewidziano 45 minut.

 • Otwarcie strzelnicy sportowej „SNAJPER”

  Po blisko rocznym remoncie, 14 czerwca 2015 roku w obecności Starosty Chełmskiego Piotra Deniszczuka, Wójta Gminy Sawin Dariusz Ćwira, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie Stanisława Dąbrowskiego oraz Wiceprezesa Janusza Watrasa dokonano otwarcia strzelnicy sportowej „Snajper” w Sawinie. Obiekt został wyremontowany i zmodernizowany w całości czynem społecznym dzięki zaangażowaniu pasjonatów strzelectwa sportowego.

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Uwierz w siebie”

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie informują, że rozpoczynają realizację projektu „Uwierz w siebie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
  Program ma na celu podniesienie jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, a także ich rodzin poprzez pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 • Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Sawin w okresie wakacyjnym

  W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjno-urlopowym informuję o planowanych terminach dyżuru Przewodniczącej Rady Gminy Sawin. Dyżury odbędą się w dniach od 29 czerwca 2015 r. do 3 lipca 2015 r. w godz. 9:00 – 12:00 w pokoju 208, II piętro.
  Kolejnych dyżurów w lipcu nie będzie, natomiast od sierpnia będą zgodnie z obecnym harmonogramem pracy.

 • Przetarg ofertowy na wykoszenie trawy i uprzątnięcie jej z działek (wspólnota gruntowa)

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg ofertowy na wykoszenie trawy i uprzątnięcie jej z działek o numerach:

  • 21/1 o pow. 3,24 ha, 
  • 21/2 o pow. 22,93 ha i 2,16 ha, 
  • 1659/1 o pow. 13,05 ha i 0,81 ha.
 • Absolutorium dla wójta oraz powołanie nowej skarbnik - VII sesja Rady Gminy Sawin

  Dnia 12 czerwca 2015 r. podczas obrad VII sesji Rady Gminy Sawin jej członkowie pozytywnie rozpatrzyli sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu za 2014 rok, a następnie udzielili Wójtowi Gminy Sawin absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na tej samej sesji powołano nową Skarbnik Gminy Sawin Panią Marzenę Emerla Koneczną. Podejmie ona niezwłocznie obowiązki po odwołanej ponad miesiąc temu z tego stanowiska Pani Marii Błaszczuk. Życzymy Pani Skarbnik wszelkiej pomyślności, dobrze układającej się współpracy oraz wielu sukcesów i zadowolenia z pracy.
  Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

 • Gminny Dzień Dziecka - jakiego jeszcze nie było!!!

  Z okazji Dnia Dziecka w dniu pierwszego czerwca odbyła się w naszej miejscowości impreza sportowo-rekreacyjna pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Sawinie odbył się uroczysty apel z udziałem dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, uczniów gimnazjum, grona pedagogicznego oraz wielu rodziców. Dzieci otrzymały życzenia od dyrekcji Zespołu Szkół w Sawinie oraz Wójta Gminy Dariusza Ćwira. Rytmicznym akcentem uroczystość uświetnił występ zespołu tańca nowoczesnego „Krejz”. 

 • Konkurs grantowy dla społeczności lokalnych: Tu mieszkam, tu zmieniam

 • STREFA RADOŚCI I AKTYWNOŚCI - głosowanie

  glosowanie

   
 • Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach VII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 9:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Badanie osteoporozy

  Szczegóły poniżej...

 • Zdjęcia z Gminnego Dnia Dziecka w Sawinie

 • Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Sawin w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019: ugsawin.bip.lubelskie.pl.

 • Planowane wyłączenia energii

  W związku z wyłączeniem energii na Stacji 15/0,4 kV Sawin Hydrofornia w dniu dzisiejszym nie będzie wody z wodociągu w Sawinie w godz. 09:30-17:00.

 • Wyjazd do SPA w Nałęczowie

  W okresie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie realizowany jest projekt pn.: „Zdrowo jemy – aktywnie żyjemy” skierowany do dzieci w wieku 6-16 lat mający na celu wzbogacanie wiedzy uczestników o zdrowiu człowieka, wpływie właściwego odżywiania i aktywności fizycznej na jakość życia.

 • PZU TRASY ZDROWIA - informacja do mieszkańców

  Z przykrością informujemy, iż decyzją Organizatora konkursu nie otrzymaliśmy dofinansowania do budowy na terenie naszej gminy PZU TRASY ZDROWIA.

 • Nowy folder o gminie: "Sawin. Nad brzegiem Niwy"

  Oddajemy w Państwa ręce kolejny folder przedstawiający gminę Sawin. Zachęcamy do poznania jej walorów. Przedstawiamy największe atrakcje, obiekty, okazy, eksponaty i sylwetki. 
  Wierzymy, że czas spędzony w gminie nie będzie czasem straconym, a niniejsza publikacja ułatwi jej zwiedzanie i korzystanie z jej uroków.

 • Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka

  Zespół Szkół w Sawinie zaprasza na Gminny Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego oraz Kampanię pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który odbędzie się 1 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Sawinie o godz. 9:00.

 • Impreza kulturalno – profilaktyczna z ENEJ

  21 maja 2015 roku na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie wzięli udział w ogólnopolskiej imprezie profilaktycznej skierowanej do młodych ludzi. Wydarzenie kulturalne  o charakterze profilaktycznym z cyklu NIEĆPA zorganizowane zostało w Hali MOSiR BYSTRZYCA w Lublinie. Tematyka profilaktyki uzależnień poruszana była podczas pierwszej części spotkania, która zwieńczona została występem przebojowego zespołu STO%. 

 • Czerwcowe badania rolne

  W czerwcu i lipcu b.r., podobnie jak w latach poprzednich, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzać będzie - w wylosowanych gospodarstwach rolnych w kraju - ankietowe badania rolne:

  • Czerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR),
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) – II edycja.

  badania

 • Przetarg ograniczony na sprzedaż 81 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza ustny przetarg ograniczony dla członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin na sprzedaż 81 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin.

 • Przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z działki nr 114/104 o pow. 15,95 ha oraz działki nr 114/104 o pow. 3,25 ha.

 • Wybory Prezydenta RP w Gminie Sawin - 24.05.2015 r.

 • Frekwencja głosowania - wybory Prezydenta RP - 24.05.2015 r.

  frekwencja

   
   
   
   
   
 • Obwieszczenie dot. wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

  Informacje znajdują się w poniższych załącznikach.

 • Nowa siedziba biura Zarządu Spółki

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin informuje, iż od 25 maja 2015 roku biuro Zarządu Spółki zostaje przeniesione na ul. Chutecką 7 w Sawinie (budynek byłej biblioteki). Biuro jest czynne w poniedziałki  w godz.  8:00 - 13:00.

 • Warsztaty konsultacyjne w Gminie Sawin – 13.05.2015 r.

  W dniu 13.05.2015 r. na terenie Gminy Sawin miały miejsce II konsultacje społeczne dotyczące PZU Trasy Zdrowia. 

  pzu

 • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sawin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin. Bliższe informacje do pobrania tutaj.

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SAWIN O  WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SAWIN 

  Bliższe informacje do pobrania tutaj.

 • Wybory Prezydenta RP w Gminie Sawin - 10.05.2015 r.

 • Frekwencja głosowania - godz. 17:00 - wybory Prezydenta RP - 10.05.2015 r.

 • Frekwencja głosowania - godz. 12:00 - wybory Prezydenta RP - 10.05.2015 r.

 • NIE GDZIE INDZIEJ, TYLKO TU! CHCEMY TRASĘ ZDROWIA PZU!

  Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie w dowolnej formie plastycznej sposobu wykorzystania Trasy Zdrowia nad Zalewem Niwa i przekazanie Organizatorowi -  dostarczenie swojej pracy na konsultacje społeczne, które będą miały miejsce w dniu 13.05.2015 o godz.15.00 nad Zalewem Niwa (parking).

  Każda praca musi zawierać logo programu PZU TRASY ZDROWIA oraz hasło NIE GDZIE INDZIEJ, TYLKO TU! CHCEMY TRASĘ ZDROWIA PZU!

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „AKADEMIA POKOLEŃ”

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie i Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie informują, że rozpoczynają realizację projektu „Akademia pokoleń” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.

 • Konsultacje społeczne w programie PZU Trasy Zdrowia - 13.05.2015 r.

  Serdecznie zapraszamy na kolejne konsultacje! To od naszego zaangażowania i obecności zależy czy na terenie gminy powstanie Trasa Zdrowia PZU. ZAPRASZAMY - środa g. 15:00 - parking przy Zalewie Niwa.

 • MSW promuje bezpieczne kibicowanie wśród dzieci i młodzieży

  Popularyzowanie zasady „fair play”, kulturalnego i bezpiecznego kibicowania oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie meczów – to główne cele konkursu „Kibicuję bezpiecznie”, który ogłosiło MSW. Minister Teresa Piotrowska przeznaczyła na nagrody 120 tys. złotych.

 • Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy (ŚDS)

  Kierownik Środowiskowego Domu w Sawinie informuje, iż został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy (ŚS)

  Po. Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie informuje, iż został ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy. Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Działania podejmowane przez FRL w zakresie Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

  W ramach projektu "Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regionie chełmsko-zamojskim" oferujemy następujące formy wsparcia:

 • PZU TRASY ZDROWIA – KONSULTACJE SPOŁECZNE

  W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie miały miejsce I konsultacje społeczne dotyczące PZU Trasy Zdrowia. Celem konsultacji jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zachęcanie do współpracy przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania i promocji PZU Tras Zdrowia.  Wymiana doświadczeń i integracja wokół wspólnego celu, podnosi kompetencje uczestników i przyczynia się do silniejszej identyfikacji z przedsięwzięciem. Efekty konsultacji zadecydują o tym w których gminach zostaną wybudowane PZU Trasy Zdrowia.

 • Zaproszenie na uroczystości 3 Majowe

  Serdecznie zapraszamy na uroczystości 3 Majowe, które rozpoczną się 2 maja 2015 r. o godz. 9:00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Sawinie.

 • Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach VI sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. (piątek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Oznakowanie obiektów turystycznych w Gminie Sawin

 • Konsultacje społeczne w programie PZU Trasy Zdrowia - 30.04.2015 r.

  W 35 gminach, zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu PZU Trasy Zdrowia 2015, rozpoczęły się konsultacje społeczne. Zespoły warsztatowe, złożone z przedstawicieli lokalnych społeczności, opracują pomysły na zagospodarowanie obiektów w swoich lokalizacjach.

  pzu

 • Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Sawin

 • Zaproszenie na pierwsze posiedzenie komisji wyborczych

  WSZYSCY POWOŁANI DO SKŁADU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE SAWIN (wg. wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 31/2015 Wójta Gminy Sawin z dnia 20 kwietnia 2015 r.).

  Wójt Gminy Sawin zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych.

  Obecność na posiedzeniu obowiązkowa pod rygorem odwołania ze składu komisji.

 • Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych - Wybory Prezydenta RP 2015 r.

  KOMUNIKAT
  Wójta Gminy Sawin
  z dnia 10 kwietnia 2015 r.

  w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 • Bezpłatne badania mammograficzne

  NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki gminy Sawin na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy, finansowane przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu chełmskiego

  Chełmskie Organizacje Pozarządowe w ramach swoich działań prowadzi biuro porad prawnych i obywatelskich. Bezpłatne porady prawne udzielane są trzy razy w tygodniu przez czterech prawników.

 • Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich. W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego.

 • Wyjątkowe Podwórko NIVEA - głosowanie na gminę Sawin

  Wyjątkowe Podwórka NIVEA powstaną w 40 lokalizacjach, które zbiorą największa liczbę Waszych głosów. Głosowanie trwa od 3 kwietnia do 31 maja i podzielone jest na dwie tury. Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych z końcem maja. Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy posiadać aktywny adres e-mail. Każdego dnia możesz oddać jeden głos na wybraną przez siebie lokalizację! GŁOSUJ TUTAJ!

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW OSADY SAWIN O PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z KANALIZACJI SANITARNEJ

  Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich użytkowników korzystających z sieci i przyłączy kanalizacyjnych o prawidłowe i zgodne z umową ich eksploatowanie.

 • XVII Powiatowy Konkurs „Palm i Pisanek Wielkanocnych”

  Sawińskie pisanki wśród najpiękniejszych w powiecie. Rozstrzygnięcie XVII Powiatowego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne” oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 30 marca w Starostwie Powiatowym w Chełmie. W gronie wyróżnionych nie zabrakło oczywiście prac zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy. Komisja konkursowa przyznała Sawiniakom następujące wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

 • Życzenia Wielkanocne

   
 • Akademia PARP - Nie ma usprawiedliwienia dla braku wiedzy o mobbingu

  Dyskryminacja, mobbing, molestowanie - to nie są nowe zjawiska, choć dopiero od niedawna rozpalają emocje opinii publicznej. Skoro już wszyscy przypomnieliśmy lub uświadomiliśmy sobie, że one istnieją, warto zainteresować się nimi nie w formie sensacyjnej, ale w uporządkowany sposób. W sposób, dzięki któremu pracodawcy i pracownicy nauczą się przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom lub reagować na nie we właściwy sposób. 

 • Reportaż o Sawinie w TVP Lublin

 • Konwent NGO w Lublinie

  Dobra praktyka z Sawina prezentowana podczas wojewódzkiej konferencji pn. „Konwent NGO – usługi społeczne z perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 • Spotkanie z książką „Żyłem w ciekawych czasach” autorstwa Stanisława Błaszczuka

  W czwartkowe popołudnie, 19 marca br. mury sawińskiej szkoły zapełniły się szeregiem osób, które przybyły, by uczestniczyć w spotkaniu poświęconym najnowszej książce Stanisława Błaszczuka pt. „Żyłem w ciekawych czasach”. Książce, która, jak pisze Autor nie jest opracowaniem historycznym, mimo licznych odniesień do historii, która nie jest literaturą piękną, ani beletrystyczną, a nawet autobiografią. To wspomnienia Autora, które zostały spisane z potrzeby serca. Pan Stanisław pisze: „Decyzja utrwalenia historii mojego życia w formie pisemnych wspomnień (…) narodziła się przed czterema laty, gdy miałem poważne kłopoty ze zdrowiem. W trakcie zmagań z chorobą wróciły wspomnienia, mniej lub bardziej wyraziste (…). Doszedłem do wniosku, że żyłem w ciekawych czasach”. Trudno nie docenić zaangażowania Pana Błaszczuka, który wierny swej pasji historycznej i regionalnej, podjął temat przypomnienia osób, które w minionych latach mieszkały na terenie Sawina, gminy Sawin, pracowały i tworzyły jej historię, miejsc i wydarzeń, które wpłynęły na obecny kształt Sawina.

 • Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego

  Serdecznie informujemy, iż od 23.03.2015 r. do 7.04.2015 r. w Przedszkolu Samorządowym w Sawinie można składać wnioski o przyjęcie dziecka w wieku 3-5- lat do przedszkola.

 • Wyniki konkursu wielkanocnego

  W dniu 23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie miało miejsce rozstrzygnięcie IV Gminnego Konkursu „Palmy i Pisanki Wielkanocne”, w którym wzięło udział ponad siedemdziesięciu uczestników. Organizatorzy wyróżnili prace w poszczególnych kategoriach konkursowych oraz grupach wiekowych:

 • Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach V sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Zaćmienie słońca nad Sawinem - 20.03.2015 r.

 • Rozegrali XIV Turniej Tenisa Stołowego

  W dniu 18 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie 66 zawodników brało udział w XIV Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin. W imieniu wójta, zawodników przywitał i życzył wysokich wyników Dyrektor GOK-u Dariusz Uhruski.

 • II Gminny Festiwal Talentów

  Kolejna, druga edycja Gminnego Festiwalu Talentów jest za nami.  11 marca 2015 r. o godz. 9:00 rozpoczął się przegląd gminnych talentów. Podzielony na dwie kategorie: klasy I-III i IV-VI, przyciągnął wielu utalentowanych uczniów z terenu gminy Sawin, którzy chcieli pochwalić się swoimi zdolnościami przed społecznością szkolną.  Każdy z uczestników zaprezentował się fantastycznie, ale reguły konkursu są nieubłagane – ktoś musi wygrać. Jury w składzie: pani Maria Kowalska, pani Agnieszka Byszuk, pani Urszula Książek oraz pani Irena Mazurek po burzliwych naradach podjęło następujący werdykt:

 • Budowa tymczasowego obiektu do składowania odpadów wysokoaktywnych

  Na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, w załączeniu przesyłam Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 lutego 2015 r. znak: WOOŚ.442.1.2015.GM z prośbą o podanie do publicznej wiadomości.

 • Apel prezesa KRUS skierowany do rolników

  Dbałość o jakościowe warunki pracy i życia polskich rolników jest jednym z najważniejszych celów działalności nie tylko Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale także wszystkich ludzi działających w otoczeniu rolnictwa.

 • Gminny Dzień Kobiet w Sawinie

  W Zespole Szkół w Sawinie odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Na spotkanie przybyły Panie z Gminy Sawin. W trakcie uroczystości panowie Dariusz Ćwir – Wójt Gminy Sawin w towarzystwie, Grzegorza Świcy Dyrektora Zespołu Szkół w Sawinie oraz Dariusza Uhruskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty.

 • Zebrania wiejskie 2015 rok – wybory sołtysów i członków rad sołeckich

  W lutym odbyły się zebrania wiejskie głównym ich punktem były wybory nowych władz sołeckich na lata 2015-2019, podsumowanie ubiegłorocznego budżetu, plany inwestycyjne na rok bieżący oraz wnioski mieszkańców. Wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

 • Targi Rolnicze AGRO-PARK 2015

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia VIII edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2015, które odbędą się w dniach 7-8 marca 2015 roku na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Targów Lublin S.A. w Lublinie przy ul. Dworcowej 11.

 • KONKURS „TWOJA WYMARZONA KOPALNIA CZEKOLADY”

  Słodko zapraszamy dzieciaki przedszkolaki i te trochę starsze z  podstawówek z całej Polski do Konkursu „Twoja wymarzona Kopalnia czekolady”. Chcemy poprosić je o stworzenie wizji swojej wymarzonej Kopalni Czekolady. Niech zobaczą oczyma swojej wyobraźni maszyny górnicze, koparki, dźwigi i samochody ciężarowe wydobywające z Krainy czekolady potężne pokłady najsłodszego surowca na świecie czyli czekolady mlecznej gorzkiej lub nadziewanej i przeniosą tę wizję na papier. Chcemy by nie zapomniały w swojej twórczości o taśmach produkujących groszki czy trufle w czekoladzie. Technika wykonania i format prac mogą być dowolne, pozostawiamy to nieskrępowanej wyobraźni i kreatywności dzieci. Można przygotować prace zbiorowe lub indywidualne. Wspólnym mianownikiem ma być słodka i smaczna czekolada.

 • IV Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza do udziału w IV Gminnym Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych. Prace i karty zgłoszenia należy złożyć do dnia 20 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek 17A. Prace będą oceniane według grup wiekowych: 

 • Badania statystyczne w zakresie rolnictwa

  W 2015 r. podobnie jak w latach poprzednich, na Lubelszczyźnie jak również w innych regionach Polski, w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostaną przeprowadzone badania statystyczne w zakresie rolnictwa. Ich celem jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m.in. pogłowia trzody chlewnej, powierzchni zasiewów itp.

 • XIV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza na XIV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy, który odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r.

 • Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet 2015

  Wójt Gminy Sawin, Zespół Szkół w Sawinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zapraszają Panie z gminy Sawin na spotkanie z okazji Gminnego Dnia Kobiet, które odbędzie się w dniu 8 marca 2015 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół w Sawinie.

 • Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Sawin - 27.02.2015 r.

  Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w obradach IV sesji Rady Gminy Sawin zapraszam na posiedzenie które odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie

  W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zorganizował cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Przygotowano program, by uczestnicy w sposób aktywny mogli spędzić czas wolny. Każdy znalazł coś nietresującego dla siebie. 

 • VIII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze

  Już po raz ósmy Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zorganizował podczas ferii zimowych „zawody balonowe”. Kolorowe modele wykonane z bibuły po napełnieniu gorącym powietrzem, wznosiły się na wysokość kilkudziesięciu metrów ubarwiając błękitne niebo nad Sawinem. 

 • Lokalny Indeks Jakości Współpracy - określenie jakości współpracy administracji publicznej – Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi

  Gmina Sawin od marca 2014 roku jest uczestnikiem projektu „Wspólnie działamy. Poprawa współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości życia”. Przedmiotem projektu jest świadczenie dla Gminy Sawin wsparcia w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych, dotyczących wdrożenia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w oparciu o Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Jednym z elementów projektu jest dokonanie samooceny jakości współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy. 

 • Dwa pierwsze miejsca i jedno trzecie w VI Między Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Dubience

  W dniu 29 stycznia 2015 r. jedenastoosobowa grupa dumnie reprezentowała Gminę Sawin na VI Między Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Dubience. Wśród wykonawców znaleźli się reprezentanci: Dubienki, Siedliszcza, Chełma, Sielca, Raciborowic, Hrubieszowa, Białopola, Dorohuska, Okszowa, Wólki Petryłowskiej, Czułczyc i Sawina. Na scenie zaprezentowały się 23 podmioty artystyczne (około 100 wykonawców). Jury wysoko oceniło występy naszej formacji, duetu i solistki – przyznając dwa pierwsze miejsca i jedno trzecie.

 • IV Wspólne Kolędowanie w Sawinie „Wśród Nocnej Ciszy”

  W dniach 17-18 stycznia w Zespole Szkół w Sawinie miało miejsce IV Wspólne Kolędowanie, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkół w Sawinie. Zebranych powitali i zaprosili do wspólnego kolędowania Grzegorz Świca dyrektor ZS i Dariusz Uhruski dyrektor GOK-u. Wydarzenie również i w tym roku przerosło nasze oczekiwania, gdyż w czasie występów zaprezentowało się 214 wykonawców – uczniów z trzech Szkół Podstawowych z gminy Sawin, Przedszkola Samorządowego, Gimnazjum oraz 12 rodziców. Ponadto w drugi dzień zaprezentowali się soliści, soliści ludowi, duet, zespoły ludowe jak również podopieczni Warsztatów Terapii zajęciowej i Chór Parafialny.

 • Nowa siedziba biura Zarządu Spółki

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin informuje, iż od 1 marca 2015 roku biuro Zarządu Spółki zostaje przeniesione na ul. Kościelną 38 w Sawinie.

 • Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin zwołuje Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki na dzień 8 marca 2015 r. (niedziela) o godzinie 13:00 w budynku przy ul. Chuteckiej 7 w Sawinie. Proponowany porządek zebrania: 

 • Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Czułczycach-Kolonii

  Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Sawin z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmiany terminu zebrania wiejskiego w Sołectwie Czułczyce-Kolonia oraz przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej


  Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, z poźn. zm.) oraz rozdziału 2 i 3 Statutu Sołectwa Czułczyce-Kolonia, zarządzam, co następuje:


  § 1

  Zarządzam zmianę terminu i godziny rozpoczęcia zebrania wiejskiego w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Czułczyce-Kolonia na lata 2015-2019 z dnia 13 lutego 2015 r. godz. 12:00 na dzień 23 lutego 2015 r. godz. 14:00.

 • Zaproszenie na VIII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza na VIII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze.
  Zawody odbędą się w dniu  14.02.2015 (sobota) o godz. 10.00 w centrum Sawina (plac targowy).
  Zaproszenie do pobrania tutaj.

 • Kursy i szkolenia dla rolników

  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zespół Doradztwa w Chełmie - organizuje:

  1. Kursy chemizacyjne dla rolników

  a) "kontynuacyjne" (jednodniowe) - dla osób którym skończył się 5-letni okres ważności zaświadczenia,

  b) dwudniowe - dla osób, które po raz pierwszy zechcą zdobyć kwalifikacje i otrzymać zaświadczenie.

  Nabór uczestników prowadzi pracownik LODR - Wanda Kędzierawska, tel.: 601 549 946. Pierwszy ustalony termin - 11 marca 2015 roku w Sawinie (lokal GOK).

 • Harmonogram zebrań OSP

  Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Sawin w okresie od 11.02.2015 r. do 27.02.2015 r.

 • FERIE 2015 - wspólna zabawa

  Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie, Gminny Ośrodek Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy zapraszają do wspólnej zabawy 3 lutego 2015 r.

  • 10:00 - wspólne oglądanie bajki z przesłaniem bezinteresownej pomocy i miłości – Świetlica Socjoterapeutyczna,
  • 13:00 - ognisko integracyjne plac przy siłowni zewnętrznej na ul. Chuteckiej.
 • Klub Kodera w ramach projektu GO_PRO!

  Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie zaprasza wszystkich miłośników klocków Lego do wspólnej zabawy w Klubie Kodera w ramach projektu GO_PRO! - Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej.

  Zajęcia odbywać się będą codziennie w okresie ferii w godz. 10:00 – 15:00 a następnie w soboty w godz. 9:00 – 14:00.

 • Wyjazd do Centrum Kultury Filmowej „Zorza” oraz na lodowisko

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie organizuje podczas ferii zimowych wyjazd do Centrum Kultury Filmowej „Zorza” na filmy w 3D:

  • I. 5 lutego (czwartek) „Królowa Śniegu 2 Powrót lodowej krainy”;
  • II. 11 lutego (środa) „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”.

   

  oraz wyjazd na lodowisko:

  • I. 6 lutego (piątek);
  • II. 13 lutego (piątek).
 • Zmiana siedziby ŚDS

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie informuje, iż w okresie od dnia 26 stycznia 2015 roku do 6 lutego 2015 roku, z uwagi na zmianę siedziby ośrodka, może być utrudniony kontakt telefoniczny, w sprawach pilnych proszę kontaktować się z sekretariatem Urzędu Gminy w Sawinie tel. 82 567 30 12.

 • Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Sawin z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

  Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, z poźn. zm.) oraz rozdziału 2 i 3 Statutów Sołectw, zarządzam, co następuje:

 • GLOBALNA WYOBRAŹNIA, LOKALNE DZIAŁANIE "EKOENERGIE NASZEJ PLANETY"

  Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie organizuje nabór do projektu: Globalna wyobraźnia, lokalne działanie “Ekoenergie Naszej Planety (eenp)“.

 • OFERTA KOLONIE SZCZAWNIK, ZAKOPANE 2015

  .

 • Wspólne Kolędowanie Sawin 2015

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie i Zespół Szkół w Sawinie zapraszają na IV Wspólne Kolędowanie Sawin 2015. Miejsce spotkania Zespół Szkół w Sawinie, 17-18 stycznia 2015 r. (wejście od ul. Kościelnej). Wstęp wolny. W programie:

 • Apel do mieszkańców gminy Sawin

  Procesy technologiczne stosowane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Chełm, do którego przyjmowane są odpady odbierane od mieszkańców wymagają, aby popiół paleniskowy był dostarczany odrębnie od pozostałej frakcji mokrej.
  Bardzo prosimy o wystawianie popiołu w osobnych workach lub pojemnikach.

 • Szczęśliwego Nowego 2015 Roku

 • Orszak Trzech Króli 2015

  Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie, Zespół Szkół w Sawinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zapraszają na udział w Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2015 roku. Po Mszy św. o godz. 11:30 wyjdziemy na ulice Sawina (Brzeska – Zielona – Rynek) z orędziem o Bożym Narodzeniu. 

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Sawin

   
 • Aktywnie i Twórczo - tanecznym krokiem

  Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin kończy powoli realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS na lata 2014 – 2020.Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową. pt.: „Aktywnie i twórczo”. W ubiegłym tygodniu zakończyły się ostatnie zajęcia z rękodzieła i tańca oraz spotkanie podsumowujące projekt. 

 • Konferencja „Reaguj na przemoc”

  W dniu 16.12.2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sawinie odbyła się konferencja „Reaguj na przemoc”. Podczas spotkania zaproszeni prelegenci zabrali głos na temat „Wpływu środowiska z problemem przemocy w jakim wychowuje się dziecko na jego rozwój”– dr Agata Szbała-Walczuk oraz „Procedura niebieskiej karty jako narzędzie przeciwdziałające zjawisku przemocy – możliwości i zagrożenia” – mgr Jolanta Król. 

 • Wyniki konkursu „Najpiękniejszy stroik świąteczny”

  W dniu 23 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie miało miejsce rozstrzygnięcie drugiego gminnego konkursu „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, pobudzanie aktywności twórczej, estetyka wystroju stołu wigilijnego.

 • Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 11:00 odbędzie się III sesja Rady Gminy Sawin. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Sawin przy ul. Chuteckiej 12. Proponowany porządek obrad:

 • Zaproszenie podsumowanie projektu

 • Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Sawin VII kadencji oraz ślubowanie Wójta

  W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Sawin kadencji 2014-2018, którą do chwili wybrania nowego przewodniczącego rady prowadził radny senior Pan Błażej Jasiński. Na pierwszej sesji obecni byli wszyscy nowo wybrani radni dopełniając formalności złożenia ślubowania objęli oni mandat radnego.

 • Informacja o wyborze ofert

  Dotyczy:  zaproszenia do złożenia oferty cenowej obejmującej dostawę materiałów budowlanych i urządzeń w ramach projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014”.

 • Informacja Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin informuje:

  1. Dokonano podziału gruntów do dzierżawy dla członków Spółki na lata 2015-2020.
  2. Średnio przypada 4,65 ha powierzchni gruntów do dzierżawy na jedno złożone podanie przez członka Spółki.
  3. Stosowne umowy będą podpisywane od dnia 16 lutego 2015 roku w każdy poniedziałek pracy Zarządu.
  4. Fizyczne wskazanie granic działek w terenie nastąpi po podpisaniu stosownej umowy.
  5. Stosowny wykaz podziału znajduje się w Biurze Zarządu Spółki.
 • Informacja o wyborze ofert - opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie tablic

  Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie tablic z nazwami ulic i informacjami na temat obiektu turystycznego znajdującego się przy danej ulicy w miejscowości Sawin oraz tablic informacyjnych przy innych obiektach na terenie gminy w ramach operacji pod nazwą „Oznakowanie obiektów turystycznych na terenie Gminy Sawin”.

 • Konkurs na najoryginalniejszą kartkę bożonarodzeniową

  Przedszkole Samorządowe w Sawinie zaprasza do wzięcia udziału w I edycji Gminnego Konkursu Plastyczno-Technicznego: NAJORYGINALNIEJSZAKARTKA BOŻONARODZENIOWA.

 • Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Sawin w dniu 9 grudnia 2014 r.

  Zwołuję II sesję Rady Gminy Sawin w dniu 9 grudnia 2014 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin, przy ul. Chuteckiej nr 12. Proponowany porządek obrad:

 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Chełmskiego"

  W załączeniu znajduje się ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Chełmskiego".

 • Zapraszamy na szkolenie pt. "SŁONECZNA POLSKA - Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich? Dostępne dotacje. PROSUMENT"

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny a na ich uczestników czekają liczne atrakcje (bezpłatny poradnik „Jak i dlaczego używać energii ze słońca na obszarach wiejskich”, bezpłatna promocja w katalogu i na stronie "SŁONECZNA POLSKA. Wczasy ze słońcem").

 • II Konkurs pn. „Najpiękniejszy stroik świąteczny”

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza na II Konkurs pn. „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. 

  Cel konkursu: kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Pobudzanie aktywności twórczej. Estetyka wystroju stołu wigilijnego.

 • Wyniki wyborów wójta

 • Frekwencja głosowania

 • Sprawdź swoją wiedzę z zakresu niskiej emisji

  Sprawdź swoją wiedzę z zakresu niskiej emisji! Weź udział w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym na stronie www.czymoddychasz.pl.

 • Zaproszenie do złożenia oferty na usługi - Oznakowanie obiektów turystycznych na terenie Gminy Sawin

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie tablic z nazwami ulic i informacjami na temat obiektu turystycznego znajdującego się przy danej ulicy w miejscowości Sawin oraz tablic informacyjnych przy innych obiektach na terenie gminy w ramach operacji pod nazwą „Oznakowanie obiektów turystycznych na terenie Gminy Sawin”.

 • Zwołanie I sesji rady gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z poźn. zm.) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji, rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. zwołuję I sesję Rady Gminy Sawin w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin, przy ul. Chuteckiej nr 12.

 • Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

  W związku z przeprowadzaniem badania i analizy obszaru LGD PROMENADA S12 zapraszamy na spotkanie konsultacyjne. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2014 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, o godz. 12:00.

 • Konkurs rysunkowy dla dzieci

  Informujemy, iż Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji organizuje konkurs "Otwarci na świat - internet w naszym domu".
  Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 8-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG. Jego celem jest Promocja Działania poprzez uhonorowanie najciekawszych prac graficznych wykonanych przez uczestników.

 • Powiatowe uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz XXV Biegi Niepodległości ulicami Sawina

  Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach zaborów i powstańczych zrywów Polska odzyskała niepodległość. W tym roku obchodzimy 96 rocznicę tych wielkich wydarzeń. Polacy co roku 11 listopada w dniu Narodowego Święta Niepodległości przypominają sobie te wydarzenia. 

 • Wyniki głosowania w wyborach wójta i rady gminy

  Radnymi zostały wybrane w poszczególnych okręgach następujące osoby:

  1. Mojski Adam
  2. Gumienik Eugeniusz
  3. Jasiński Błażej
  4. Starzyniec Tadeusz
  5. Mazurek Magdalena
  6. Pawluk Bogusław
  7. Kloc Zbigniew
  8. Bejda Wacław
  9. Szulędzki Zdzisław
  10. Adamowicz Wojciech
  11. Korneluk Jan
  12. Rzepecka Joanna
  13. Błaszczuk Marianna
  14. Krzanowski Zbigniew
  15. Wołoszkiewicz Iwona
 • Frekwencja - godz. 17:30

  Frekwencja z godz 17:30

 • Frekwencja - godz. 12:00

  Frekwencja z godz. 12:00

   
 • Podsumowanie mijającej kadencji

  W związku z kończącą się VI kadencją Samorządu Terytorialnego (2010-2014) nadszedł czas na podsumowanie pracy Rady Gminy Sawin oraz Wójta Gminy Sawin. Przedstawimy najważniejsze osiągnięcia:

 • Czekamy na publikację sprostowania

  Oczekujemy sprostowania przez tygodnik „Nowy Tydzień” artykułu pt. „Niwa odbije się czkawką?”. Treść wysłanego sprostowania wraz z uzasadnieniem znajduje się w złączniku.

 • Możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

  W dniu 5 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Sawin miało miejsce spotkanie informacyjne, którego tematem przewodnim były możliwości wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. W spotkaniu uczestniczyli - Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego, Hubert Rząsowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim, Andrzej Mazur - Wójt Gminy Sawin, przedstawiciele Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, przedstawiciele społeczności lokalnej. 

 • Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Sawin w dniu 14 listopada 2014 r.

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XL sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Zaproszenie na wystawę modelarstwa lotniczego i szkutniczego

 • Powiatowe uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  Starosta Chełmski i Wójt Gminy Sawin zapraszają na Powiatowe uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2014 r. w Sawinie.

 • KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

  Wójt Gminy Sawin zaprasza do konsultacji Programu Współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Sawin.

 • Pomóżmy bibliotece z gminy Hańsk i głosujmy

  Każdego proszę o głosy na remont naszej biblioteki. Pomóżcie! Pomożecie wygrać nam głosowanie na remont? Od 15.10.2014 r. do 5.11.2014 r. można głosować na naszą bibliotekę. Codziennie można oddać jeden głos: http://www.pekaespomaga.pl/library/details/id/96 (potwierdzając go na swoim adresie e-mail). 10 bibliotek z największą liczbą głosów zostanie wyremontowanych przez operatora logistycznego PEKAES.

 • Informacja o wsparciu realizacji zadania

  Na podstawie art. 19 a pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Sawin informuje, że do dnia 16.10.2014 r. nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące oferty pn. „Ekologiczne potyczki gmin – projekt adresowany do uczniów szkół położonych na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego” złożonej do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Lokalne Akcje na rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej w dniu 03.10.2014 r.

 • Edukacja leśna w Chełmskim Parku Krajobrazowym

  W dniu 7 października 2014 r. o godz. 9:30 odbyło się oficjalne otwarcie Leśnego Ekologicznego Punktu Edukacyjnego w Chełmskim Parku Krajobrazowym przy drodze Chełm-Włodawa w miejscowości Sawin. Na parkingu leśnym ustawiono osiem tablic dydaktycznych oraz pięć stołów drewnianych z dziesięcioma ławeczkami. Jest to doskonałe miejsce nie tylko na odpoczynek, ale także na popularyzację walorów przyrodniczych naszej okolicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, turystów indywidualnych, czy osób przejezdnych zatrzymujących się na parkingu.

 • Informacja o projekcie „Zdrowo jemy - aktywnie żyjemy”

  W okresie od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie będzie realizowany projekt skierowany do dzieci w wieku 6-16 lat mający na celu wzbogacanie wiedzy uczestników o zdrowiu człowieka, wpływie właściwego odżywiania i aktywności fizycznej na jakość życia.

 • Usuwanie azbestu - nabór wniosków na rok 2015

 • Do robota!

  Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie jako jedna z 20 w całym kraju znalazła się na liście projektu "GO_PRO! - GMINNE OŚRODKI PROGRAMOWANIA JAKO MODEL EFEKTYWNEJ PROMOCJI WIEDZY I PRAKTYKI PROGRAMISTYCZNEJ" realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 • Samorząd Równych Szans

  W dniu 3 października 2014 w Karpaczu na Dolnym Śląsku zostały wręczone nagrody za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W spotkaniu podsumowującym projekty „Samorząd Równych Szans”, „Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni”, „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II” i „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” wzięli udział samorządowcy z całego kraju, przedstawiciele urzędów centralnych i organizacji pozarządowych. 

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera biblioteki gminne i szkolne

  W bieżącym roku Biblioteka Narodowa uruchomiła nowy program grantowy dla bibliotek publicznych, które będą współpracować z bibliotekami szkolnymi. Program pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)” jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych.

 • Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty pn. „Ekologiczne potyczki gmin – projekt adresowany do uczniów szkół położonych na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego”

  Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Sawin zaprasza do zgłaszania uwag do oferty pn. „Ekologiczne potyczki gmin – projekt adresowany do uczniów szkół położonych na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego” złożonej do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Lokalne Akcje na rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej w dniu 03.10.2014 r. 
  Uwagi można zgłaszać w terminie do 16.10.2014. 

 • Badania dot. osteoporozy - 16.10.2014 r.

   
 • ANKIETA - PŁATNOŚĆ KARTĄ

  Co myślisz o wprowadzeniu możliwości robienia opłat kartą płatniczą (także zbliżeniowo) w kasie Urzędu Gminy Sawin?
  Na odpowiedzi czekamy do końca października.

 • Konkurs różańcowy

  Mamy zaszczyt zaprosić przedszkolaków oraz uczniów klas I-VI wraz z rodzicami (dziadkami) z terenu Gminy Sawin do wzięcia udziału w konkursie różańcowym. Konkurs polega na wykonaniu różańców (praca przestrzenna) z różnych dostępnych materiałów (np. plasteliny, kasztanów, jarzębiny, guzików, suchych owoców, makaronu i innych).

 • Zapraszamy na bezpłatne warsztaty rękodzielnicze

  Stowarzyszenie LGD Promenada S 12 i Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zapraszają na BEZPŁATNE WARSZTATY RĘKODZIELNICZE.

  • Filcowanie na sucho i mokro
  • Tworzenie biżuterii
  • Decoupage
 • Laureaci IX Konkursu Fotograficznego – Gmina Sawin w Obiektywie „Lato”

  Uczestnicy konkursu fotograficznego Gmina Sawin w Obiektywie zmierzyli się z tematem „Lato”. Przedstawili w swoich pracach zjawiska świadczące o nadchodzącym lecie lub jego obecności. Na konkurs wpłynęło 30 prac od 15 autorów. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe – do lat 17 i powyżej lat 18. Niezależne jury oceniło prace, przyznało dyplomy i nagrody za 1, 2, 3 miejsce oraz cztery wyróżnienia, jak również dyplomy za udział dla pozostałych uczestników konkursu. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie.

 • EDUKACJA LEŚNA W CHEŁMSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

  Oddział Terenowy Chełm Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych pozyskał dotację z Fundacji „CEMEX” Budujemy Przyszłość na utworzenie Leśnego Ekologicznego Punktu Edukacyjnego w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Do realizacji projektu aktywnie włączyło się Nadleśnictwo Chełm i Wójt Gminy Sawin. Na dotychczas niezagospodarowanym parkingu przy drodze Chełm – Włodawa w okolicy Sawina zamontowano 8 tablic dydaktycznych oraz 5 stołów drewnianych i 10 ławek.

 • 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

  Serdecznie zapraszamy na uroczystości upamiętniające 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół w Sawinie.Około godz. 10:30 Apel Poległych przy pomniku Armii Krajowej.

 • Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Sawin w dniu 30 września 2014 r.

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XXXIX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. (wtorek) o godz. 13:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Informacja o wyborze oferty - dostaw sprzętu szkolnego

  Dotyczy: dostawy sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

 • Program Osłonowy: „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

  Od 1 września 2014 r. Gmina Sawin realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Gminę Sawin „Zrozumieć i Pomóc” działania profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. 
  W ramach projektu dla dzieci – wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie prowadzone będą zajęcia z zakresu socjoterapii i terapii zajęciowej podczas których uczestnicy poznają różne formy aktywności zagospodarowujące czas wolny, techniki relaksacyjne, itp. Dla dzieci z dysfunkcja wymowy zorganizowane zostanie specjalistyczne wsparcie w formie terapii logopedycznej z wykorzystaniem logopedycznego pakietu multimedialnego. Dla rodziców dzieci zorganizowane zostaną warsztaty umiejętności wychowawczych pn. „Jak wychowywać bez klapsa”.

 • Zaproszenie na bezpłatny kurs chemizacyjny - 18.11.2014 r.

  Lubelska Izba Rolnicza organizuje jednodniowy „Kurs chemizacyjny”, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Sawin w dniu 18.11.2014 r. o godz. 10:00. Kurs jest bezpłatny i przewidziany dla osób, które uczestniczyły wcześniej w dwudniowym kursie chemizacyjnym. Kurs będzie realizowany z programu dla grupy 20-osobowej.

 • Dostęp osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin do świadczeń pomocowych

  Informujemy o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla tych osób ze strony podmiotów i organizacji pozarządowych otrzymujących dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej.

 • Rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu „Aktywna nauka - lepsza przyszłość”

  Termin rozpoczęcia rekrutacji: od 15 września 2014 r. do 19 września 2014 r.

  Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu w Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej oraz ze stron internetowych aktywnanauka.sawin.pl.

 • Aktywna nauka - lepsza przyszłość

  Projekt „Aktywna nauka – lepsza przyszłość” realizowany jest w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 • Informacja o wyborze ofert - świadczenie usługi szkoleniowej

  Dotyczy:  zaproszenie do złożenia oferty cenowej obejmującej świadczenie usługi szkoleniowej – przeprowadzenie kursów zawodowych dla 9 uczestników/uczestniczek projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014”. Odpowiadająć na zaproszenie do dnia 08.09.2014 r. wpłynęły następujące oferty:

 • Narodowe czytanie w szkole w Bukowie Wielkiej

  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej uczestniczyła w III edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, która odbyła się 5 września 2014 roku.

 • Zaproszenie na zebranie organizacyjne dotyczące założenia Klubu Ligi Obrony Kraju

  Zapraszamy osoby zainteresowane – mieszkańców Gminy Sawin na zebranie organizacyjne dotyczące założenia Klubu Ligi Obrony Kraju (LOK) w Sawinie, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie w dniu 5 października 2014 r. (niedziela) o godzinie 14:00.

 • Kiermasz podręczników w Zespole Szkół w Sawinie

   
 • Kreatywna szkoła - mądrzejsi MY!

  Zespół Szkół w Sawinie po raz kolejny pozyskał środki finansowe na realizację projektu rozwojowego w swojej szkole. Wsparciem zostanie objętych 285 uczniów – 160 dziewczynek i 125 chłopców Szkoły Podstawowej wraz z klasą 0 oraz Gimnazjum.
  Głównym celem projektu jest wzmocniona atrakcyjność oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Sawinie oraz wyrównanie szans edukacyjnych u 285 uczniów i zmniejszone dysproporcje w ich osiągnięciach w okresie do 30 czerwca 2015 r. 
  Projekt będzie dotyczył organizacji i przeprowadzenia następujących zajęć pozalekcyjnych:

 • Dożynki Gminno-Parafialne – 24 sierpnia 2014 r.

  W niedzielę 24 sierpnia obchody dożynkowe rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie. W trakcie nabożeństwa poświęcono dary ołtarza.
  Dalsze uroczystości miały odbyć się na placu przy zbiorniku wodnym Niwa, niestety plany popsuł padający deszcz. W związku z czym, korowód dożynkowy i goście zaproszeni udali się do Zespołu Szkół, gdzie odbyła się część oficjalna oraz występy solistów i zespołów ludowych, zaplanowane na najbliższe popołudnie.

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej obejmuje świadczenie usługi szkoleniowej – przeprowadzenie kursów zawodowych dla 9 uczestników/uczestniczek projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014”.

 • Niezapomniane spotkanie z Duchem Bieluchem

  W dniu 19 sierpnia 2014 r. w ramach projektu realizowanego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie zorganizowany został wyjazd do Podziemi Kredowych. Spotkanie z władcą chełmskich podziemi było ciekawym, a dla niektórych dzieci niezapomnianym na długo przeżyciem. Spacer podziemnymi korytarzami trwał około 1 godziny, jednak barwne i humorystyczne opowieści Pana Przewodnika sprawiły, że czas ten minął niepostrzeżenie. Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się w jaki sposób powstały chełmskie podziemia, jak bogatą wiedzę o czasach przeszłych w sobie posiadają, ale także że są obiektem unikatowym na skalę europejską.

 • Planowane wyłączenia energii elektrycznej

  Rejon Energetyczny Chełm - planowane wyłączenia energii elektrycznej w gminie Sawin do dnia 17.09.2014 r.

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

   

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza nabór podań na dzierżawę gruntów Spółki na nowy okres programowania na lata 2015-2020. Stosowne wnioski należy składać w formie pisemnej w biurze Zarządu Spółki ul. Chutecka 7 w każdy poniedziałek w godzinach 8:00-12:00 do dnia 29 września 2014 r. 

 • Prośba o rozpoznanie zdjęć

  Zwracamy się z uprzejma prośbą o pomoc w rozpoznaniu zdjęć, które są obecnie w posiadaniu Huberta Wicińskiego. Niezbędne jest to do wzięcia udziału przez Zespół Szkół w Sawinie w konkursie z okazji 200. rocznicy urodzin Kolberga. Konkurs organizowany jest przez muzeum w Chełmie.
  Prosimy o stwierdzenie okoliczności zrobienia zdjęcia, osoby które rozpoznajemy, lata w których zostały zrobione i inne informacje dot. zdjęcia. Opisy proszę uzupełniać na załączonym formularzu do dnia 1 września 2014 r.

 • Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Sawin w dniu 27 sierpnia 2014 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 27 sierpnia 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XXXVIII posiedzenie Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sawin ogłasza na dzień 22 września 2014 roku o godz. 9:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z możliwością zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin, stanowiących własność Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin wg. poniższego wykazu:

 • Ścieżkami Krasnobrodu – wyjazd integracyjny

  Podczas tegorocznych wakacji uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowali wyjazd do Krasnobrodu, na który zaproszone zostały dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie. Pielgrzymka wyruszyła z Sawina 30 lipca 2014 o godzinie 8:00.

 • Dożynki Gminno-Parafialne – 24 sierpnia 2014 r.

 • POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW - informacja na rok szkolny 2014/2015

  Urząd Gminy Sawin informuje, że obowiązują następujące akty prawne dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sawin:

 • Mojestypendium.pl - sporo kasy na rarytasy

  Komputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione słodycze - to wszystko można mieć dzięki stypendiom. Uczniowie, studenci, doktoranci, sportowcy, artyści i wszyscy, którzy szukają pomocy finansowej lub szansy na rozwój swoich talentów, mogą znaleźć w bazie serwisu mojestypendium.pl coś konkretnego dla siebie. Na przyszłych stypendystów czeka prawie 180 milionów złotych.

 • Letnie warsztaty taneczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie

  Taniec nowoczesny i HIP-HOP. Naukę tańca poprowadzi instruktor NEW DANCE Ewa Mirzwa. Zajęcia będą się odbywały 4 razy w tygodniu: 11-12-13-14 sierpnia 2014 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) w godzinach od 10:00 do 14:30 w trzech grupach wiekowych.

 • Ponowne badanie satysfakcji interesantów z jakości funkcjonowania urzędu

  W ramach realizacji projektu „Lepszy Urząd” zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety mającej na celu zbadanie satysfakcji interesantów z jakości funkcjonowania urzędu. Wypełnienie ankiety nie potrwa dłużej niż kilka minut. Zapewniamy jednocześnie, że wszystkie odpowiedzi objęte są całkowitą tajemnicą i wykorzystywane będą wyłącznie do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych. Z góry dziękujemy za udział w badaniu i poświęcony czas.

 • Projekty dokumentów strategicznych

  Wójt Gminy Sawin zaprasza mieszkańców, przedstawicieli samorządów, radnych, przedsiębiorców, sołtysów, organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności lokalnych do zgłaszania uwag dotyczących projektów dokumentów strategicznych:

 • ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2014 ROKU

  Rolnik, który chce odzyskać w 2014 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., 
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. 

  Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie:
  Ilość ha użytków rolnych *86 litrów*0,95 zł

 • Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Sawin w dniu 8 sierpnia 2014 r.

  Uprzejmie informuję, że w dniu 8 sierpnia 2014 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XXXVII posiedzenie Rady Gminy Sawin.

 • Zaproszenie na Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 7-10.08.2014 r.

 • Promocja Gminy Sawin na „Jarmarku aktywności kobiet” w Żmudzi

  W niedzielę 27 lipca w Żmudzi odbył się „Jarmark aktywności kobiet”, którego organizatorami byli Wójt Gminy Żmudź i Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella.

 • Zaproszenie do projektu SZEROKOPASMOWE LUBELSKIE

 • Otwarcie bezpłatnej siłowni w Sawinie

  Informujemy, iż od dnia 28 lipca 2014 r. czynna będzie siłownia przy ul. Chuteckiej 7 w Sawinie. Korzystanie z siłowni jest bezpłatne. Wszystkich chętnych najpierw prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 • Pierwszy Jarmark Aktywności Kobiet w Żmudzi

  Wójt Gminy Żmudź oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywności Lokalnej Stella serdecznie zapraszają na „Pierwszy Jarmark Aktywności Kobiet” który odbędzie się w Żmudzi w niedzielę 27 lipca od godz. 13:00. Celem Jarmarku jest prezentacja działalności społecznej i kulturalnej Kobiet ze wszystkich gmin powiatu chełmskiego.

 • Kolejny sukces uczniów klas VI i III gimnazjum

  Jak co roku uczniowie klas VI,  1 kwietnia 2014r.  przystąpili do sprawdzianu oceniającego poziom opanowania umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. Standardowy arkusz sprawdzianu zawierał 26 zadań,  których poprawne wykonanie gwarantowało uzyskanie maksymalnej ilości punktów - 40.

 • "Dopóki ziemia kręci się..." - drugie spotkanie z poezją i muzyką Bułata Okudżawy

  Gminny Ośrodek Kultury oraz Andrzej Sobolewski zapraszają na drugie spotkanie z poezją i muzyką Bułata Okudżawy w 90 rocznicę urodzin artysty, które odbędzie się w niedzielę, 13 lipca 2014 r. godz. 19:00 w GOK’u w Sawinie.
  Przy akompaniamencie Tomasza Sutryka wystąpią: Karolina Olifieruk, Kornelia Wacewicz i Kamil Zagajewski.

 • II Święto Ryby w Majdanie Zahorodyńskim

  Lokalni artyści, koło gospodyń wiejskich, gminna drużyna OSP i mieszkańcy gminy Sawin, razem na II Święcie Ryby w Majdanie Zahorodyńskim.
  W dniu 29 czerwca 2014 roku przy zbiorniku wodnym w Majdanie Zahorodyńskim odbyło się II Święto Ryby. Impreza została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Urząd Gminy Siedliszcze. Na program imprezy złożyły się zawody wędkarskie,występy artystyczne, kiermasz potraw z ryb, konkurs kulinarny „Złota rybka”, przegląd piosenki biesiadnej, zabawy i konkursy dla najmłodszych.

 • Święto Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  17 czerwca 2014 roku już po raz dwunasty w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbyła się Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin oraz Święto Szkoły. W olimpiadzie lekkoatletycznej uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych w Sawinie, Czułczycach i Wólce Petryłowskiej. Po zsumowaniu wyników z sześciu rozegranych konkurencji okazało się, że I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Sawinie, II -- Szkoła Podstawowa w Czułczycach, III -- Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej.

 • Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące dokumentów strategicznych

  Wójt Gminy Sawin zaprasza mieszkańców, przedstawicieli samorządów, radnych, przedsiębiorców, sołtysów, organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności lokalnych na konsultacje społeczne dotyczące dokumentów strategicznych:

 • Pożegnanie Księdza Proboszcza Konrada Piłata

  Ksiądz Konrad Piłat został przeniesiony z urzędu proboszcza par. w Bukowie Wielkiej na urząd proboszcza par. w Końskowoli.
  W związku z tym zapraszam na uroczyste pożegnanie i podsumowanie 7 lat współpracy Księdza Konrada ze społecznością parafialną i gminną, które będzie miało miejsce w niedzielę, 6 lipca 2014 roku, podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 w Bukowie Wielkiej.

 • Wyjazdy do kina

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie organizuje w dniach 21 i 24 lipca 2014 r. wyjazd do Centrum Kultury Filmowej „Zorza” na filmy:

 • Letnia Szkółka Wędkarska w Sawinie - Wakacje 2014

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza dzieci oraz młodzież zainteresowaną wędkarstwem do wzięcia udziału w letniej szkółce wędkarskiej. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu (wtorek, środa) w lipcu w godzinach 9:00 – 14:00. Uczestnicy, którzy ukończyli 14 lat będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską.

 • Jaki Wójt taka gmina! Jaki Burmistrz takie miasto!

  Redakcja Dziennika Gazety Prawnej już po raz drugi rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Ideą rankingu było wybranie najlepszego włodarza i samorządu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, do 100 tys. mieszkańców, w gminach miejsko-wiejskich i w gminach wiejskich. 

 • SPOTKANIA WAKACYJNE W BIBLIOTECE

  Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie zaprasza na SPOTKANIA WAKACYJNE W BIBLIOTECE podczas których odbędą się zajęcia pełne niebanalnych pomysłów, przygotowane w oparciu o literaturę piękną i popularnonaukową. Od wtorku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00 odbędą się następujące zajęcia:

 • Przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z łąk

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z łąk działka nr 21/1 o pow. 3,30 ha, działka nr 21/2 o pow. 23,08 i 2,22 ha oraz działka nr 1659/1 o pow. 12,10 ha. Istnieje możliwość pozyskania siana z ww. działek w zamian za wykoszenie.

 • V Ogólnopolski Piknik Modelarski

 • XIV Noc Świętojańska w Sawinie

  W sobotę 21 czerwca miały miejsce obchody XIV Nocy Świętojańskiej w Sawinie. Festyn odbył się nad zalewem Niwa. Tradycyjnie puszczano wianki na wodę. Najładniejsze wianki sobótkowe wykonały: Weronika Białas, Natalia Wrona oraz Paulina Wrona.

 • IX Konkurs Fotograficzny - LATO

  IX Konkurs fotograficzny Gmina Sawin w obiektywie wiecej informacji znajdziesz tutaj:

 • Konkurs Fotograficzny – Gmina Sawin w Obiektywie „Wiosna” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury rozstrzygnięty

  To już VIII Konkurs fotograficzny pn. Gmina Sawin w obiektywie. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z tematem „Wiosna”, przedstawiając w swoich pracach zjawiska świadczące o nadchodzącej wiośnie lub jej obecności. Na konkurs wpłynęło 51 prac od 21 uczestników. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe – do lat 17. i powyżej lat 18. Niezależne jury oceniło prace, przyznało dyplomy i nagrody za 1,2,3 miejsce oraz dyplomy za udział dla pozostałych uczestników konkursu.

 • Zaproszenie na XIV Noc Świętojańską

 • Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014

  W związku z realizacją projektu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, prowadzone są działania rekrutacyjne uczestników. Poszukujemy – 8 mężczyzn i 2 kobiety.

 • Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XXXVI posiedzenie Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć z zakresu aktywizacji społecznej

  W związku z realizacją projektu pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014” w ramach zadnia publicznego Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć w ramach aktywizacji społecznej uczestników projektu.

 • Akcja Polska Biega w Sawinie - 23.05.2014 r.

  23 maja dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Polska Biega. O godzinie 1400 nastąpiło rozpoczęcie imprezy. Bieg odbywał się na lokalnej drodze, która została  specjalnie oznakowana. Zawody odbywały się w kilku kategoriach wiekowych, na dystansie około 1000 metrów.

  

 • Zapraszamy na IV Festyn "Zabukuj bilet do Bukowy"

 • Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  Wójt Gminy Sawin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kadrowych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Sawin.

 • Punkty zbiórki zużytych baterii

  Zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska wynika przede wszystkim z faktu, iż w niektórych rodzajach baterii znajdują się metale ciężkie: ołów kadm, rtęć a także inne związki, które mogą być szkodliwe, jeśli dostaną się do organizmu w większych stężeniach: nikiel i lit. Poza tymi substancjami niebezpiecznymi są kwasy i zasady zawarte w elektrolicie, które mają właściwości żrące i korozyjne. UWAGA: Jedna bateria guzikowa srebrna może skazić 1 m³ gleby lub zatruć 400 litrów wody!

 • Bezpłatna zbiórka przeterminowanych leków

  Urząd Gminy Sawin informuje, że kontynuowana jest bezpłatna zbiórka przeterminowanych leków. Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnie oznakowanych plastikowych pojemników ustawionych w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Chuteckiej 12 oraz w aptekach przy ul. Chełmskiej 5 i ul. Chuteckiej 14B w dniach i godzinach pracy danej placówki.

 • Gmina Sawin 10 lat w UE - 24-25.05.2014 r.

  W związku z obchodami 10-lecia przystąpienia Polski do UE w Gminie Sawin w dniach 23-25 maja zorganizowano cykl wydarzeń związanych z rocznicą. W dniu 23 maja w Zespole Szkół w Sawinie miała miejsce Konferencja poświęcona działalności podmiotów lokalnych na rzecz rozwoju Gminy Sawin - Gmina Sawin dawniej - Gmina Sawin współcześnie. Tematyka przybliżyła uczestnikom rozwój gminy Sawin na przestrzeni ostatnich 10 lat, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach Konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z historią samorządu w Unii Europejskiej, współpraca międzypokoleniowa i jej wpływ na rozwój lokalny, inwestycje współfinansowane ze środków UE, rozwój oświaty, kultury i działania z pomocy społecznej realizowane dzięki dofinansowaniu z UE. 

 • Spotkanie z poezją i muzyką Bułata Okudżawy - 17.05.2014 r.

  17 maja 2014 r. godz. 18:00 w GOK'u odbyło się spotkanie z poezją i muzyką Bułata Okudżawy, z okazji 90. rocznicy urodzin artysty. Organizatorami spotkania byli Gminny Ośrodek Kultury oraz Andrzej Sobolewski.

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia zajęć z zakresu aktywizacji społecznej dla uczestników projektu

  W związku z realizacją projektu pn. „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2014” w ramach zadnia publicznego Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć w ramach aktywizacji społecznej uczestników projektu.

 • Święto Rodziny w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  23 maja 2014 roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej Święto Rodziny. Jest to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych.

 • List Rzecznika Praw Dziecka

  1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu: www.brpd.gov.pl/wystapienia/list_2014_05_28.pdf.

 • Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w.

  Rok 2014 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Oskara Kolberga, w związku z 200 rocznicą urodzin tego wielkiego folklorysty, kompozytora, „ojca polskiej etnografii”. Dział Etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej w ramach jubileuszu realizuje projekt pt. „Fotografia odnaleziona. Z życia wsi chełmskiej XX w.”. Obejmuje on kilka zadań badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich, realizowanych na terenie powiatu chełmskiego, m. in. konkurs i wystawę pt. „Gdyby czasem nie zdjęcie, to by się już całkiem nie pamiętało” z imprezami towarzyszącymi - dwoma koncertami i degustacją potraw regionalnych. Końcowym rezultatem naszego projektu ma być rozbudowane archiwum etnograficzne oraz wydawnictwo multimedialne.

 • Badanie satysfakcji interesantów z jakości funkcjonowania urzędu

  W ramach realizacji projektu „Lepszy Urząd” zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety mającej na celu zbadanie satysfakcji interesantów z jakości funkcjonowania urzędu. Wypełnienie ankiety nie potrwa dłużej niż kilka minut. Zapewniamy jednocześnie, że wszystkie odpowiedzi objęte są całkowitą tajemnicą i wykorzystywane będą wyłącznie do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych. Z góry dziękujemy za udział w badaniu i poświęcony czas.

 • Informacja o realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

  Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 176/2014/D/OZ z dnia 22.05.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 • Informacja o wynikach zaproszenia do złożenia oferty

 • Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
 • NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW NA ROZWÓJ LUB UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 do 3 czerwca do 18 czerwca 2014 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW.

 • Gminne zawody sportowo-pożarnicze

  11 maja 2014 r. w Czułczycach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gmin Sawin i Wierzbica. Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn OSP oraz 9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawody sędziowała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie a sędzią głównym zawodów był bryg. Marek Mazurek.

 • „DZIEŃ STRAŻAKA” GMINY SAWIN

  4 maja 2014 r. w dniu patrona strażaków Świętego Floriana odbyły się uroczystości związane z obchodami „Dnia Strażaka” w gminie Sawin.

 • Gmina Sawin - 10 lat w UE

  W związku z obchodami 10-lecia przystąpienia Polski do UE zapraszamy na cykl wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu „Gmina Sawin – 10 lat w UE - organizacja imprezy kulturalnej w Gminie Sawin”.

 • Komunikat ws. wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

  Na podstawie art. 24 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Gmina Sawin ogłasza, że w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. obowiązywać będą następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców ustalonych grup taryfowych

 • Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Sawin z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Chutczu

  Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Sawin z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Chutczu – odwołania ze składu komisji oraz jego uzupełnienia

 • Zarządzenie Nr 25/ 2014 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich

  Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

  Dzień 29 kwietnia obchodzony jest w Unii Europejskiej jako Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Z tej okazji 30 kwietnia 2014 roku zorganizowany został piknik, w którym udział wzięli Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie oraz dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie. Impreza rozpoczęła się około godziny 12:00.

 • Firmy wywożące nieczystości ciekłe w 2014 roku

  Urząd Gminy Sawin informuje, że od 2014 roku zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sawin posiada:

  • PW EWA GRZYWNA–ŻMUDA, Zawadówka 21b, 22-100 Chełm, tel. 509 158 194 oraz
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o w Chełmie, ul. Hutnicza 3, tel. 514 600 677.
 • Przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z działek

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z działki nr 114/104 o pow. 15,95 ha, 114/104 o pow. 3,25 ha oraz działki nr 21/1 o pow. 4,11 ha. Istnieje możliwość pozyskania siana z ww. działek w zamian za wykoszenie. Termin wykonania prac od 03.06.2014 r. do 31.07.2014 r.

 • Spotkanie z poezją i muzyką Bułata Okudżawy

  Gminny Ośrodek Kultury oraz Andrzej Sobolewski zapraszają na spotkanie z poezją i muzyką Bułata Okudżawy w 90 rocznicę urodzin artysty. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 17 maja 2014 r. godz. 18:00 w GOK’u.

 • Gmina Sawin - 10 lat w UE - prezentacja osiągnięć i dorobku

  W związku z obchodami 10-lecia przystąpienia Polski do UE zapraszamy przedsiębiorców, rolników, organizacje i inne podmioty z terenu Gminy Sawin oraz LGD Promenada S12 do zaprezentowania swoich osiągnięć i dorobku dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Można pochwalić się zakupionymi maszynami, urządzeniami, innym sprzętem oraz rozpowszechniać swoje materiały reklamowe, promocyjne. 

 • Warsztaty malarskie i kulinarne pod hasłem „Moja Gmina w Unii Europejskiej”

  Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania pn.: „Gmina Sawin – 10 lat w UE – organizacja imprezy kulturalnej w Gminie Sawin” organizuje warsztaty malarskie i kulinarne pod hasłem „Moja Gmina w Unii Europejskiej”.

 • Konkurs wiedzy o UE i osiągnięć Gminy Sawin dzięki wsparciu z UE

  Gminny Ośrodek Kultury w ramach zadania pn.: „Gmina Sawin – 10 lat w UE – organizacja imprezy kulturalnej w Gminie Sawin” organizuje konkurs wiedzy o UE i osiągnięć Gminy Sawin dzięki wsparciu z UE.

 • Zaproszenie do złożenia ofert

 • Informacja o wynikach zapytań ofertowych

  Przekazuję informacje o wynikach zapytań ofertowych w ramach projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”.

 • Zaproszenie XXXV sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbedzie się XXXV sesja Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Zawody sportowo-pożarnicze 2014

  Wójt Gminy Sawin, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sawinie zapraszają na zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 11 maja 2014 r. o godz. 10:00 na boisku sportowym w Czułczycach.

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywnie i twórczo”

  Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Aktywnie i twórczo” współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS na lata 2014-2020. Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.

 • Kredyty z dotacją 30% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

  W ofercie Banku Ochrony Środowiska SA pojawił się nowy produkt dla osób fizycznych "kredyty z dotacją 30% Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie".

 • Zaproszenie na pierwsze posiedzenie członków obwodowych komisji wyborczych

  Wójt Gminy Sawin zawiadamia, że w dniu 9 maja 2014 r. (piątek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych. Obecność na posiedzeniu obowiązkowa pod rygorem odwołania ze składu komisji.

 • Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

  Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm) zawiadamia się mieszkańców gminy Sawin, że spis wyborców tutejszej gminy udostępniony zostanie do wglądu mieszkańców w dniach od 6 maja 2014 r. do 23 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu.

 • Przetarg ustny ograniczony dla członków spółki na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę

  Zarząd Spółki Do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Sawin ogłasza na dzień 12 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 przetarg ustny ograniczony dla członków spółki na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, położonych w obrębie ewidencyjnym Sawin, gmina Sawin, stanowiących własność Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin wg. poniższego wykazu:

 • Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Sawin z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

  Na podstawie art. 182 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok

  Roczny Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok został przyjęty uchwałą XXI/165/12 Rady Gminy Sawin z dnia 6 listopada 2012 r. 

  Celem głównym Programu było kształtowanie partnerstwa Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

  Współpraca Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach finansowych i pozafinansowych.

 • Światowy Dzień Ziemi - 28.04.2014 r.

  28 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Sawinie odbył się happening z okazji Światowego Dnia Ziemi pod hasłem „Zmieniaj nawyki – nie klimat”. W pierwszej kolejności uczniowie klasy Ib i V przedstawili część artystyczną o niewłaściwych postawach wobec środowiska i konsekwencjach wynikających z takich postaw.

 • Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sawin z dnia 29 kwietnia 2014 r.

  Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Sawin z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia zebrania wiejskiego w Sołectwie Średni Łan oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa

 • Komunikat Wójta Gminy Sawin z dnia 25 kwietnia 2014 r.

  Komunikat Wójta Gminy Sawin z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Sawin z dnia 25 kwietnia 2014 r.

  Obwieszczenie Wójta Gminy Sawin z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego do pobranie poniżej.

 • Zaproszenia do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług w ramach projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”

  W związku z realizacją projektu pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie zwraca się z zaproszeniem do złożenia ofert cenowych na świadczenie:

 • Ogłoszenia i przetargi z dnia 23.04.2014 r.

 • Życzenia Wielkanocne

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą:

   

  Wójt Gminy Sawin - Andrzej Mazur

  Przewodniczący Rady Gminy Sawin - Hubert Wiciński

   
 • Twórcy z Gminy Sawin nagrodzeni w XVI Powiatowym Konkursie „Palmy i Pisanki Wielkanocne”

  W dniu 14 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie miało miejsce rozstrzygnięcie XVI Powiatowego Konkursu „Palm i Pisanek Wielkanocnych”. W konkursie wzięło udział 216 osób, prezentując pisanki wykonane techniką tradycyjną i współczesną oraz palmy tradycyjne. W śród laureatów znaleźli się również twórcy z Gminy Sawin.

 • Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej

  I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza drugą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2014 roku.

 • Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

  Obwieszczenie Wójta Gminy Sawin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. do pobrania poniżej.

   

 • III Gminny Konkurs „Palm i Pisanek Wielkanocnych”

  W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie miało miejsce rozstrzygnięcie III Gminnego Konkursu „Palm i Pisanek Wielkanocnych”. Udział w konkursie zgłosiło 64 wykonawców prac: dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sawinie, uczniowie Szkoły Podstawowej w Sawinie i Wólce Petryłowskiej oraz osoby dorosłe.

 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  W związku z uzyskaniem przez Gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 roku na kolejne zadanie pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sawin" prosimy o zgłaszanie zamiaru skorzystania z tego dofinansowania do Urzędu Gminy (II piętro pokój Nr 209) w terminie do dnia 23 kwietnia 2014 roku.

 • Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  W marcu tego roku zakończyła się realizacja projektu „Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”. Projekt był realizowany od kwietnia 2013. Łącznie ze wsparcia skorzystało 40 uczniów. W obecnym roku szkolnym realizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 • Rozegrali XIII Turniej Tenisa Stołowego

  W dniu 26 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie 64 zawodników brało udział w XIII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin. W imieniu wójta, zawodników przywitał i życzył wysokich wyników sekretarz Urzędu Gminy Skóra Andrzej. Uczestnicy turnieju startowali w dwóch kategoriach: chłopcy, dziewczęta klasy IV-VI Szkoła Podstawowa (Sawin, Czułczyce, Wólka Petryłowska); chłopcy, dziewczęta – Gimnazjum ZS Sawin.

 • Potyczki ortograficzne

  W czwartek 27 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbyła się czwarta edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „As Ortografii”.

 • PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Informujemy mieszkańców gminy Sawin, że w każdy pierwszy i trzeci (roboczy) poniedziałek miesiąca na terenie byłego gminnego składowiska odpadów we wsi Malinówka w godzinach od 11:00 do 18:00 w PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przyjmowane są odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty (kompletny) sprzęt RTV i AGD oraz inne odpady problemowe tj. niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych m.in.:

 • „Czytam w podróży… Herberta” 2014 - II edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta

  27 marca (czwartek) 2014 r. odbędzie się druga edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży… Herberta”, która jest wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół. Partnerami akcji są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Instytut Adama Mickiewicza. Partnerem strategicznym II edycji akcji jest Alior Bank. Projekt realizowany jest w ramach kampanii „Pan Cogito”. 

 • Projekt "Wracam do pracy!"

  Zapraszamy osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym, z wykształceniem minimum ponadgimnazjalnym zamieszkałe w województwie lubelskim nieposiadające zatrudnienia (zarejestrowane jak i niezarejestrowane w Urzędach Pracy).

 • Konferencja "Wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej"

  W dniu 21 marca 2014 r. w miejscowości Łowcza-Kolonia miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”. Konferencja miała na celu przede wszystkim prezentację rezultatów, wniosków wypracowanych w trakcie spotkań animujących tworzenie partnerstw lokalnych, przeprowadzonych na terenie 10 gmin powiatu chełmskiego.

 • XXXVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ ELIMINACJE GMINNE

  W dniu 17 marca 2014 r. w Zespole Szkół w Sawinie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięły udział 3 osobowe reprezentacje Szkół Podstawowych w: Czułczycach, Bukowie Wielkiej, Sawinie, Wólce Petryłowskiej oraz 7 uczniów Gimnazjum w Sawinie.

 • Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się posiedzenie XXXIV sesji Rady Gminy SawinProponowany porządek obrad:

 • Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

  Informujemy, że w dniach 20.03.2014 r. – 04.04.2014 r. odbędzie się rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat do Przedszkola Samorządowego w Sawinie. Wnioski rekrutacyjne będą wydawane i przyjmowane w placówce przedszkolnej. Wniosek jest także dostępny do pobrania poniżej.

 • Zaproszenie na konferencję pn. Wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej

 • VIII Konkurs fotograficzny Gmina Sawin w obiektywie WIOSNA

  Zapraszamy mieszkańców Gminy Sawin, którzy interesują się fotografią do wzięcia udziału w VIII Konkursie Fotograficznym „Gmina Sawin w obiektywie – Wiosna”. Konkurs ma służyć promocji Gminy Sawin.

 • Prowadzenie przez nieznane osoby poszukiwań przy pomocy wykrywaczy metali

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie informuje, iż został powiadomiony o prowadzeniu przez nieznane osoby poszukiwań przy pomocy wykrywaczy metali na terenie miejscowości Czułczyce, gm. Sawin. Poszukiwania te odbywają się bez wymaganego przepisami pozwolenia WUOZ w Lublinie Delegatura w Chełmie.

 • "Współpraca warunkiem sukcesu w szkole - metody i formy pracy zespołowej"

  Dnia 13 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat: "Współpraca warunkiem sukcesu w szkole - metody i formy pracy zespołowej". Szkolenie poprowadziła pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie mgr Edyta Chudoba reprezentująca Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli M. Bober w Chełmie.

 • Konferencja dotycząca wykorzystywania platformy edukacyjnej

  Dnia 13 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbyła się konferencja dotycząca wykorzystywania platformy edukacyjnej oraz dziennika elektronicznego w pracy nauczyciela. Konferencję poprowadził pan Piotr Zając przedstawiciel Wydawnictwa HELION.

 • Teatr w szkole

  12 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej gościliśmy artystów z Białegostoku, którzy przeprowadzili lekcję o teatrze oraz przedstawili bajkę Pomocna Księżniczka. Nasi uczniowie odgrywali scenki, rozmawiali z aktorami, rozwijali wrażliwość oraz utrwalali zasady kulturalnego zachowania podczas spektaklu.

 • Warsztaty strategiczne - Strategia Integracji i Polityki Społecznej - 17.03.2014 r.

  Od sierpnia ubiegłego roku na terenie naszej gminy trwają prace nad aktualizacją Strategii Integracji i Polityki Społecznej. Aktualizacja dokumentu odbywa się w ramach projektu „Akademia Kobiet Aktywnych" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 • Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  Wójt Gminy Sawin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki komunalnej w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sawin.

 • III Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza do udziału w III Gminnym Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych. Prace i karty zgłoszenia należy złożyć do dnia 1 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek 17A. Prace będą oceniane w następujących kategoriach konkursowych:

 • Gminny Dzień Kobiet 2014

  W Zespole Szkół w Sawinie odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Na spotkanie przybyły panie z Gminy Sawin. W trakcie uroczystości Andrzej Mazur – Wójt Gminy Sawin w towarzystwie Huberta Wicińskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Sawin, Grzegorza Świcy Dyrektora Zespołu Szkół w Sawinie oraz Dariusza Uhruskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie złożył paniom najserdeczniejsze życzenia, panie otrzymały również kwiaty. Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne. W tym roku zaprezentowała się plejada lokalnych artystów: Andrzej Sobolewski z Sawina, Jadwiga Majówka z Bukowy Wielkiej, zespół „Wrzos”, Jadwiga Kendzierawska z Wólki Petryłowskiej, zespół „Jarzębina” z Czułczyc oraz Albina Dmitruk z Sawina.

 • II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”

  Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

 • Powiatowy Konkurs „Palmy i Pisanki Wielkanocne”

  Starostwo Powiatowe w Chełmie organizuje XVI Powiatowy Konkurs „Palmy i Pisanki Wielkanocne”, który skierowany jest do mieszkańców powiatu chełmskiego. Na zakończenie zostanie zorganizowana wystawa zgłoszonych prac.

 • Zaproszenie na XIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza na XIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy, który odbędzie się w dniu 26.03.2014 r.

 • Konkurs pt. „Profilaktyka” w SP w Wólce Petryłowskiej

  11 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej pani Janina Chmielewska, pielęgniarka szkolna z Przychodni Medycyny Rodzinnej LUDI - MED przeprowadziła  konkurs pt. „Profilaktyka”. Miał on charakter pisemnego testu. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klasy II i III. Dzieci miały za zadanie wykazać się znajomością prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Pytania dotyczyły min. profilaktyki, wad postawy, ubioru, higieny i odżywiania, znajomości numerów alarmowych. Okazało się, że nasi wychowankowie poradzili sobie z tym dobrze. Największą wiedzę na posiedli:

 • Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji obowiązku szkolnego w klasie I

   

  Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 5 i 6-letnich na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji obowiązku szkolnego w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2014 r. Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej w dniu 06.03.2014 r. (czwartek) o godz. 14:00. 

 • Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet 2014

  Wójt Gminy Sawin, Zespół Szkół w Sawinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zapraszają Panie z gminy Sawin na spotkanie z okazji Gminnego Dnia Kobiet, które odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 14:00 w Zespole Szkół w Sawinie.

 • Szkolne Koło Caritas przy ZS w Sawinie nagrodzone na I Gali Darczyńców Caritas

  Statuetka „Pomocna Dłoń” w rękach Szkolnego Koła Caritas przy ZS w Sawinie
  W niedzielny wieczór, 23 lutego 2014 r. delegacja z Zespołu Szkół w Sawinie w osobach: Pan Dyrektor Grzegorz Świca, Pani Wicedyrektor Maria Borkowska oraz opiekunki Szkolnego Koła Caritas Pani Renata Terlecka i Pani Katarzyna Szczablewska-Siwek, uczestniczyła w I Gali Darczyńców Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Aula Domu Nadziei wypełniła się przedstawicielami różnych stanów i zawodów, których połączyła Caritas, Misericordia i Gaudium (Miłość, Miłosierdzie i Radość) jak podkreślał ks. Wiesław Kosicki – Dyrektor Lubelskiej Caritas. W czasie Gali wręczone zostały statuetki „Pomocna Dłoń”, które przyznano w trzech kategoriach: „Darczyńca”, „Wspólnota Caritas” i „Wizerunek”. 

 • II Konferencja o bezpieczeństwie

  20 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbyła się II KONFERENCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA. Serdecznie dziękujemy prelegentom:

 • Numer informacyjny dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski

  Lubelski Urząd Wojewódzki uruchomił całodobowy numer informacyjny + 48 (81) 74-24-547 dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski.

 • Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

  W związku z rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w załączeniu przekazuję obwieszczenie Wojewody Lubelskiego do wiadomości i upublicznienia, w zwyczajowo przyjęty sposób, na terenach objętych przedmiotowym rozporządzeniem.

 • MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE – SPOTKANIE INFORMACYJNE W GMINIE SAWIN

  W dniu 7 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy Sawin miało miejsce spotkanie informacyjne pod nazwą „Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach działalności Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 • Strategia Integracji i Polityki Społecznej – aktualizacja dokumentu – warsztaty strategiczne

  W dniu 14 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Sawin miały miejsce warsztaty strategiczne  związane z  aktualizacją Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin. Spotkanie dotyczyło określenia priorytetów, wypracowania drzewa problemów, dokonania hierarchizacji problemów i celów.  Grupy pracują w kilku obszarach strategicznych: pomoc społeczna, zdrowie, kultura, oświata, bezpieczeństwo.

 • Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki - 9 marca 2014 r.

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin zwołuje Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki na dzień 9 marca 2014 r. (niedziela) o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek. Proponowany porządek zebrania:

 • II KONFERENCJA na temat bezpieczeństwa

  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej zapraszam na II KONFERENCJĘ NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA, która odbędzie się 20 lutego 2014 r. Program konferencji:

 • I GMINNY KONKURS INFORMATYCZNY przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych „BEZPIECZNY INTERNET”

  Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w I Gminnym Konkursie Informatycznym dla szkół podstawowych pod hasłem „Bezpieczny Internet” w ramach inicjatywy Dnia Bezpiecznego Internetu 2014. Uroczyste podsumowane konkursu odbędzie się 13 marca 2014 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej.

 • Zima lubi dzieci – dzieci lubią zimę - kulig w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  7 lutego 2014 roku rodzice naszych uczniów po raz kolejny sprawili radość wychowankom naszej szkoły! Z inicjatywy Pani Małgorzaty Fedorowicz, przewodniczącej Rady Rodziców, został zorganizowany kulig. Warunki były idealne: białe połacie śniegu, zaspy po obu stronach drogi i dodatnia temperatura! Do konnego zaprzęgu podczepiono sznur saneczek. Trasa kuligu wiodła przez polne drogi i las. Było jak w znanej piosence:

 • VII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie ZAPRASZA na VII Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze. Zawody odbędą się w dniu 22.02.2014 (sobota) o godz. 10.00 w centrum Sawina (plac targowy).

 • „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

  Tylko do 21 lutego potrwają zapisy do XIV edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Od tego roku w formule rozgrywek nastąpią duże zmiany. Turniej będzie obejmował kategorie wiekowe U-10 oraz U-12, a najlepsze drużyny z każdego województwa zagrają w finale ogólnopolskim rozgrywanym na Stadionie Narodowym. Zwycięzcy wyjadą na mecz Niemcy-Polska.

 • Akcja "Szybki PIT"

   

  Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z najwygodniejszego dla Ciebie miejsca z wykorzystaniem aplikacji i narzędzi udostępnionych na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl.

 • Komunikat w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie psów i kotów

  Wścieklizna to niezwykle niebezpieczna, dla ludzi i zwierząt stałocieplnych choroba wirusowa, atakująca ośrodkowy układ nerwowy, prowadząca do śmierci. W Europie rezerwuarem wirusa wścieklizny jest lis. Prowadzony od wielu lat przez Inspekcję Weterynaryjną program szczepień zwierząt wolnożyjących spowodował znaczny spadek liczby ognisk choroby, mimo to wciąż dosyć częste są przypadki zachorowań na wściekliznę wśród niezaszczepionych zwierząt domowych - psów i kotów.

 • Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Sawin

  Dnia 17 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin planowane są obrady XXXIII sesji Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Warsztaty strategiczne dot. Strategii Integracji i Polityki Społecznej

  Uwaga - zmiana terminu spotkania.
  Spotkanie zespołów roboczych zaplanowane jest na 14 lutego 2014 r. (a nie na 7 lutego).

 • Strategia Integracji i Polityki Społecznej – aktualizacja dokumentu – warsztaty strategiczne

  Od sierpnia ubiegłego roku na terenie naszej gminy trwają prace nad aktualizacją Strategii Integracji i Polityki Społecznej. Aktualizacja dokumentu odbywa się w ramach projektu „Akademia Kobiet Aktywnych” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 • Bal karnawałowy w przedszkolu

  Informujemy, iż dnia 6 lutego 2014 roku (czwartek) w godz. 9:30-12:30 w Przedszkolu Samorządowym w Sawinie (mała sala gimnastyczna) odbędzie się Bal Karnawałowy. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w karnawałowych szaleństwach.

 • Ferie zimowe 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie

  W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zorganizował cykl zajęć dla dzieci i młodzieży. Przygotowano program, by uczestnicy w sposób aktywny mogli spędzić czas wolny. Każdy znalazł coś nietresującego dla siebie. Były gry i zabawy z konkursami, nauka tańca i nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, kulinarne oraz zajęcia w modelarni. Grano w bilard i tenisa stołowego. Zorganizowana została również zabawa choinkowa.

 • Dzień Babci i Dziadka w SP w Wólce Petryłowskiej

  15 stycznia 2014 roku odbyła się w naszej szkole bardzo miła uroczystość – szkolne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Goście dopisali w tym roku wyjątkowo – przybyli bardzo licznie. Babcie i Dzidkowie, ich dzieci i wnuki, a także nauczyciele stworzyli ciepłą, rodzinną atmosferę.

 • Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

  W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.
  W dniu 7 lutego 2014r., konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Sawin od godziny 11:00-14:00, w Urzędzie Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim serdecznie zaprasza na spotkanie: „Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020”, które odbędzie się 7 lutego 2014 r. w godz. 9:00–11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Uwaga !!! Odwołany kulig

  Kulig z dnia 01.02 2014 (sobota) organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie odwołany. Przyczyna: Niekorzystne warunki atmosferyczne.
   

 • Zimowe szaleństwo na zakończenie ferii zimowych w Sawinie

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie oraz Związek Weteranów i Rezerwistów WP w Sawinie zaprasza dzieci z rodzicami lub opiekunami oraz młodzież na KULIG, który odbędzie w dniu 1 lutego 2014r. (sobota) o godzinie 10:30.

 • Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug

  Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zaprasza ROLNIKÓW i otoczenie rolnictwa z województwa lubelskiego do udziału w projekcie: „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug”. W projekcie przewidziano: 

 • III Wspólne Kolędowanie w Sawinie „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”

  W dniach 11-12 stycznia w Zespole Szkół w Sawinie miało miejsce III Wspólne Kolędowanie, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury i ZS w Sawinie. Zebranych powitali i zaprosili do wspólnego kolędowania Dariusz Uhruski dyrektor GOK-u i Grzegorz Świca dyrektor ZS. Wydarzenie również i w tym roku przerosło nasze oczekiwania, gdyż w czasie występów zaprezentowało się 218 wykonawców – uczniów z czterech Szkół Podstawowych z gminy Sawin, Przedszkola Samorządowego, gimnazjum oraz dziewięcioro rodziców. Natomiast w drugi dzień wydarzenia zaprezentowali się soliści ludowi, formacje działające przy GOK-u, jak również podopieczni Warsztatów Terapii zajęciowej i Chór Parafialny.

 • Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2014"

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 • Cztery pierwsze miejsca w V Międzygminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Dubience

  We wtorek 14 stycznia 2014 r. liczna grupa (24 osobowa) dumnie reprezentowała Gminę Sawin na V Międzygminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Dubience. Wśród wykonawców znaleźli się reprezentanci: Dubienki, Białopola, Dorohuska, Okszowa i Sawina. Na scenie zaprezentowało się 21 podmiotów artystycznych (około 100 wykonawców). Jury wysoko oceniło występy naszych formacji i solistów, przyznając cztery pierwsze miejsca.

 • Apel - przekazanie 1% podatku

  Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku w Rozliczeniu podatkowym 2013 Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej. Szkoła jest wspierana przez Fundację "Młodzi–Młodym". Naszym celem jest rozbudowa bazy dydaktycznej szkoły.

 • Wyjazd do kina i na lodowisko

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie organizuje dnia 29 stycznia 2014 r. wyjazd do Centrum Kultury Filmowej „Zorza” na film "Wędrówki z dinozaurami 3D" oraz dnia 30 stycznia 2014 r. wyjazd na lodowisko.

 • Wspólne Kolędowanie

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie i Zespół Szkół w Sawinie zapraszają na III Wspólne Kolędowanie Sawin 2014, które odbędzie się w Zespole Szkół w Sawinie w dniach 11-12 stycznia 2014 r. Wstęp wolny. W programie:

 • Prośba o nieodpłatne przekazanie sprawnego telewizora

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie prosi o nieodpłatne przekazanie sprawnego telewizora, który zostanie przekazany samotnej matce wychowujących troje dzieci.

 • W konkursie „Najpiękniejszy stroik świąteczny” nagrodzono 15 prac

  W dniu 20 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, pobudzanie aktywności twórczej, estetyka wystroju stołu wigilijnego. 

 • Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w gminie Sawin

  Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu pozytywnych opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Lublinie oraz Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sawin na lata 2013 – 2032”ponieważ uznałem, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 • Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  W obecnym roku szkolnym 2013/2014 do miesiąca marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej realizowany jest projekt „Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”. 

 • Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

  OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY LUBELSKIEGO
  z dnia 19 grudnia 2013 r.

  Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
  Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 19 grudnia 2013 r.

 • Zaproszenie na XXXII sesje Rady Gminy Sawin

  Uprzejmie imformuję, że w dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 planowane są obrady XXXII sesji Rady Gminy Sawin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne 2013

 • Pokonaj nudę ! Czytaj i zagłosuj na „Najfajniejszą książkę”

  Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie ogłasza plebiscyt na „najfajniejszą książkę”. W wyniku głosowania zostanie wyłoniona „Najfajniejsza” książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Głosy będzie można oddawać w bibliotece oraz przez Internet. Lista zgłaszanych pozycji będzie udostępniana w bibliotece by czytelnicy mogli korzystać przy wyborze lektur. 

 • Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury

  W dniu 8 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci. W programie przewidziano liczne konkursy i zabawy z muzyką, pląsami oraz tańcem. Malowano wzory na dziecięcych twarzach. Czarowano z balonów różne zwierzaki miecze i wszystko to co sobie dzieci wymarzyły. Były również zawody na mini szczudłach i kartkach papieru.

 • Od przyszłego roku bez książki ani kroku

  Rok 2014 ogłoszono Rokiem Czytelnika oraz Rokiem Rodziny. W tym roku będziemy też obchodzić jubileusz dziesięciolecia Polski w strukturach Unii Europejskiej. Gmina Biblioteka Publiczna w Sawinie w ramach planu pracy na przyszły rok zaplanowała działania nawiązujące do obchodów wszystkich trzech wydarzeń. Łącząc Rok Rodziny z Rokiem Czytelnika będziemy wzorem Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” promować w naszej gminie rodzinne czytanie. Już od stycznia Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie zaprasza do udziału w Konkursie na czytelnika roku 2014. Jeśli chcesz nim zostać to:

 • Komputery od Kraszewskiego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie

  W obliczu dokonujących się zmian społecznych przekształcających nas w społeczeństwo informacyjne zmieniają się również cele i zadania biblioteki, której podstawową funkcja staje się udzielenie czytelnikowi szybkiej i bezpośredniej informacji. Aby temu sprostać Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie przystąpiła do programu dotacyjnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”.

 • Bezpłatne szkolenia

 • „Od najmłodszych lat z angielskim przez świat”

  Od maja 2013 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie prowadzony był projekt współfinansowany przez Fundację Tesco Dzieciom w ramach programu Pracownia Talentów, celem którego jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich oraz ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego.

 • Betlejemskie Światło Pokoju jest wśród nas!

  Przywiozła je delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej. W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, w nocy z 14 na 15 grudnia delegacja uczniów z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej, harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego otrzymali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Tym pięknym gestem rozpoczęła się wędrówka Światła, która potrwa do 24 grudnia. 

 • Przedświąteczne spotkanie w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  10 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej miało miejsce spotkanie integracyjne. Uczestniczyli w nim rodzice, nauczyciele i uczniowie. Celami spotkania były: integracja podmiotów szkoły, kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wykonanie bożonarodzeniowych stroików.

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Sawin

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sawin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin, jednostka strukturalna A, dla obszarów w miejscowości Sawin
 • Sondaż ankietowy

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w sondażu ankietowym mającym na celu wskazanie preferencji dotyczących sposobu działania podstawowej opieki zdrowotnej w naszej gminie mogą pobrać formularz z naszej strony, u sołtysów, w szkołach i w UG Sawin. 

 • Zabawa MIKOŁAJKOWA w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza dzieci i rodziców na spotkanie ze Świętym Mikołajem i Elfem, którzy wręczą grzecznym dzieciom prezenty, a także uprzyjemnią wspólny czas. Zabawa odbędzie się w dniu 8 grudnia 2013 roku (niedziela) o godzinie 14:00. W programie:

 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych - Gmina Białopole 29.11.2013 r.

  W dniu 29 listopada 2013 r. miało miejsce kolejne a zarazem ostatnie już spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych w ramach projektu  „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”. Spotkanie zorganizowane zostało w Gminie Białopole  w  Urzędzie Gminy.

 • Informacja o gminnych konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Wólce Petryłowskiej

  26 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski skierowany do dzieci klas I – III pt. „Przyroda i ekologia w poezji” oraz rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas IV – VI o tematyce przyrodniczo - ekologicznej. Konkursy przygotowały: Karolina Fajks i Teresa Stebelska. Do konkursu plastycznego przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Sawin. Natomiast w konkursie recytatorskim  wzięli udział uczniowie  z  ZS w Sawinie, SP w Bukowie Wielkiej i SP w Wólce Petryłowskiej.

 • KOMUNIKAT DLA POSIADACZY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z GATUNKÓW: BYDŁO, OWCE, KOZY, ŚWINIE

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że z powodu prac konserwacyjnych systemu informatycznego w dniach 14-23 grudnia 2013 roku:

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)
   
  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 466362-2013, data zamieszczenia – 15.11.2013r. 
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: usługi
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: RBO.271.15.2013
  4. Tytuł projektu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sawin”
 • Konkurs na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie ogłasza konkurs na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”. Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, pobudzanie aktywności twórczej, estetyka wystroju stołu wigilijnego.

 • XIV Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów - Andrzej Sobolewski w finale w Dęblinie

  Wojewódzki Ośrodek Kultury oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddziału Okręgowego w Lublinie już po raz 14 byli organizatorami Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów. Przeglądy adresowane są do seniorów, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności artystyczne na scenie. Mają charakter konkursów na najciekawsze prezentacje artystyczne w różnych kategoriach: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, krótkie formy teatralne i kabaretowe, wokaliści solo i w duetach, recytatorzy, prezentacje własnego tekstu.

 • Dostawa nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na potrzeby ŚDS w Sawinie

  Dostawa nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D
  Numer ogłoszenia: 473274 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w dniach 13 grudnia - 10 stycznia odbędzie się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań:

 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  Informujemy mieszkańców gminy Sawin, że w każdy pierwszy i trzeci (roboczy) poniedziałek miesiąca na terenie byłego gminnego składowiska odpadów we wsi Malinówka w godzinach od 9:00 do 14:00 w PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przyjmowane są odpady wielkogabarytowe (meble), zużyty (kompletny) sprzęt RTV i AGD oraz inne odpady problemowe tj. niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych m.in.:

 • Projekt „40 tysięcy możliwości dla 50+”

  Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - udzielenie Gminie Sawin długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł

  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 442316-2013, data zamieszczenia – 30.10.2013 r. 
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: usługi
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.14.2013
  4. Tytuł projektu: „Udzielenie Gminie Sawin długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł na okres 13 lat z dwuletnią karencją w spłacie kapitału”.
 • Detektor burzy Obsza

  Firma ECOCLIMA z Katowic uruchomiła w tym roku pięć detektorów burzy w następujących lokalizacjach: Goczałkowice Zdrój, Mrągowo, Zakopane, Świeradów Zdrój, Obsza. Powyższe lokalizacje zapewniły praktycznie pokrycie całego terytorium Polski monitoringiem burzowym o dużej dokładności. Detektory są urządzeniami ultranowoczesnymi, pierwszej klasy dokładności. Oznacza to, że oprócz samych wyładowań wykrywają tworzenie się komórki burzowej.

 • Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

  Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami ,poradami i instrukcjami. Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja i reklama, IT, prowadzenie działalności.

 • Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Sawin

  Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXI sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 10:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

 • Z wizytą w gminie Siedliszcze

  Dnia 15 listopada 2013 r. członkowie Rady Gminy Sawin udali się z wizytą do sąsiedniej gminy Siedliszcze. W tamtejszym urzędzie gminy odbyło się spotkanie z jej włodarzami Wójtem Gminy Hieronimem Zonikiem oraz Sekretarzem Tomaszem Szczepaniakiem, uczestniczył w nim także Jerzy Makolus reprezentujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B.D.M. UNI – MED”.

 • Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych - Białopole, 29.11.2013 r.

 • Wykaz na dzierżawę działek w Łukówku

  Wykaz działek komunalnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 2 lat z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania

  Lp. Miejscowość Nr działki Powierzchnia w ha, ary, m² Wysokość opłat z tytułu dzierżawy (czynsz wywoławczy) równowartość w q pszenicy Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Nr Księgi Wieczystej
  1. Łukówek 169, 175/1, 175/2 0,31 ha 0,5082 q / 50,00 zł dz. 169 - Teren użytków rolnych dz.175/1 i 175/2 -Teren zabudowy zagrodowej z możliwością bud. jednorodzinnego 42534
 • „Mój ziemniaczku, mój malutki...” – Święto Pieczonego Ziemniaka

  W dniu 4 października 2013 roku gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej, by wraz ze starszymi kolegami uczcić Święto Pieczonego Ziemniaka. 

 • Święto Niepodległości i XXIV Biegi Niepodległości - 11.11.2013 r.

  Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach zaborów i powstańczych zrywów Polska odzyskała niepodległość. W tym roku obchodzimy 95 rocznicę tych wielkich wydarzeń. Polacy co roku 11 listopada w dniu Narodowego Święta Niepodległości przypominają sobie te wydarzenia.
  Uroczystości w Sawinie rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie złożono wieńce i zapalono znicze pod pomnikiem Powstańców Styczniowych. Zapalono znicze przy pomnikach AK i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego.

 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sawin
  Numer ogłoszenia: 466362 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • Warsztaty na temat: „Postawy rodziców i wpływ na dalszy rozwój dziecka”

  W dniu 14 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbyło się spotkanie rodziców klasy V. Warsztaty na temat: „Postawy rodziców i wpływ na dalszy rozwój dziecka” przeprowadziła pani pedagog Bożena Rusak.

 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sawin na lata 2010- 2032

  Działając na podstawie art. 39 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Sawin informuje, że w Gminie Sawin została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

 • OPRACOWANO AKTUALIZACJĘ PROGRAMU USUWANIA AZBESTU

  Informujemy, iż w Gminie Sawin została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Na podstawie zebranych danych opracowano projekt aktualizacji “Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Sawin”. W programie między innymi zostały wytyczone cele, zadania strategiczne, oraz działania prowadzące do ich realizacji. Dokument ten pozwoli na uzyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych.

 • XXX sesja Rady Gminy Sawin - 05.11.2013 r.

  Dnia 5 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbyła się XXX sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawie:

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Sawin w sezonie zimowym 2013/2014

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)

  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 427218-2013, data zamieszczenia – 21.10.2013 r.
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: usługi
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.13.2013
  4. Tytuł projektu: „Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Sawin w sezonie zimowym 2013/2014”.
 • KONKURS WIEDZY - „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

  W dniu 17 października miało miejsce rozstrzygniecie konkursu wiedzy „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” zorganizowanego w Partnerstwie z Zarządem Województwa Lubelskiego.

 • Dostawa nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na potrzeby ŚDS w Sawinie

  Dostawa nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - obszar D
  Numer ogłoszenia: 441528 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 • Święto Niepodległości

  Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2013 r. Program uroczystości:

 • Spotkanie integracyjno-rekreacyjne

  7 października 2013r. zorganizowane zostało spotkanie integracyjno-rekreacyjne podczas którego uczestniczki projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności” prezentowały produkty ekologiczne wytworzone podczas szkolenia oraz ich przetwory jak również potrawy przyrządzone z produktów ekologicznych. Ponadto uczestniczki projektu zaprezentowały umiejętności zdobyte podczas kursu zawodowego oraz przeprowadziły konkursy wiedzy z zakresu żywności ekologicznej. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy gminy Sawin.

 • Wyjazd do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”

  8 października 2013r. zorganizowany został wyjazd do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”. Uczestnikami wyjazdu byli wychowankowie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie oraz ich najbliżsi: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Podczas wizyty w farmie uczestnicy zwiedzili Latającą Chatę Tajemnic, Tunel Zapomnienia, Lustrzany korytarz i pokój hallow-face. Dzieci mogły pobawić się unoszącymi w powietrzu plastikowymi piłkami i położyć głowę na talerzu. Podziwiali również iluzjonistyczne eksponaty: ścieżkę złudzeń, lewitujący kran, magiczny domek oraz studnię nieskończoności. 

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - remont pomieszczeń budynku komunalnego na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)
   
  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 411584-2013, data zamieszczenia – 10.10.2013 r 
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.11.2013
  4. Tytuł projektu: „Remont pomieszczeń budynku komunalnego na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie, ul. Rynek 18” 
 • Udzielenie Gminie Sawin długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł na okres 13 lat

  Udzielenie Gminie Sawin długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł na okres 13 lat z dwuletnią karencją w spłacie kapitału
  Numer ogłoszenia: 442316 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • Metrówa z Niwy II

  Krzysztof Leśnikowski złowił metrowego szczupaka na zbiorniku Niwa II w Sawinie. W dniu 16 października wędkarz wybrał się z żywcami na szczupaki. Okaz mierzył 100 cm przy wadze 6,5 kg. Szczęśliwemu łowcy gratulujemy. 

 • KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2014

  Wójt Gminy Sawin zaprasza do konsultacji Programu Współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Sawin.

 • ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY GMINY

  Dnia 5 listopada 2013 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbedzie się XXX sesja Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Spotkanie w sprawie aktualizacji Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin

  W dniu 25 października 2013 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Sawin – w Sali Konferencyjnej odbędzie się trzecie spotkanie w sprawie aktualizacji Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin. W trakcie spotkania przeprowadzone zostanie podsumowanie rezultatów założonych w SIiPS na lata 2008-2015 oraz przeprowadzony zostanie warsztat ukazujący kierunki działań z zakresu polityki społecznej na kolejne lata.

 • KOMUNIKAT: WODA Z WODOCIĄGU W SAWINIE ZDATNA DO PICIA

  W dniu 22 października 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie pismem NS-HK.721-25/9/13 stwierdził  przydatność wody pochodzącej z wodociągu Sawin, gm. Sawin do spożycia przez ludzi.

 • Tradycje Powstawania Styczniowego na terenie gminy Sawin

  Dla uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego uczniowie klasy IIIb gimnazjum: Natalia Kędzierawska i Marcin Czajka przygotowali prezentację multimedialną poświęconą tradycjom Powstawania Styczniowego na terenie gminy Sawin. Zachęcamy do obejrzenia.

 • Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Sawin w sezonie zimowym 2013/2014

  Odśnieżanie dróg gminnych i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Sawin w sezonie zimowym 2013/2014
  Numer ogłoszenia: 427218 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2013/2014

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)
   
  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 408628-2013, data zamieszczenia – 08.10.2013r. 
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: dostawy
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.10.2013
  4. Tytuł projektu: „Dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2013/2014” 
 • ZAKAZ SPOŻYWANIA WODY Z WODOCIĄGU W SAWINIE

  PILNE !!! WODA Z WODOCIĄGU W SAWINIE NIEZDATNA DO PICIA

  W dniu 18 października 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie decyzją NS-HK.721-25/8/13 stwierdził  brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z wodociągu Sawin, gm. Sawin, ze względu na zanieczyszczenie bakterią grupy coli (do czasu uzyskania wyników badania stwierdzających jej przydatność do spożycia przez ludzi i uzyskania stosownej zgody PPIS w Chełmie).

  W związku z tym Gmina Sawin informuje o braku przydatności wody do spożycia i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych.

  Gmina zapewni odbiorcom wody w Sawinie zastępczo wodę przydatną do spożycia ze zbiorników i cystern, które będą rozwoziły wodę po ulicach w Sawinie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dowożona woda nadaje się do picia dla ludzi po przegotowaniu, a dla zwierząt w stanie surowym.

  Zapotrzebowanie na dowóz  wody zgłaszać pod nr telefonu 694 897 947.

  O dopuszczeniu wody do spożycia mieszkańcy zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem i na stronie internetowej www.sawin.pl.

 • Zaproszenie na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny SENIORZY OCZAMI MŁODYCH

  Szanowni Państwo! W imieniu Fundacji WIEM I UMIEM serdecznie zapraszam do zaangażowania się w inicjatywę ogólnopolskiego konkursu fotograficznego i plastycznego z elementami literackimi, zatytułowanego “Seniorzy Oczami Młodych”. Przeznaczony jest on dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej od 14 do 19 – go roku życia. Jego głównym celem jest zaprezentowanie ciekawych osobowości, pasji, hobby czy aktywności osób starszych. Tworzenie prac konkursowych ma skłonić młodych uczestników do zainteresowania się tym jacy są i czym fascynują się seniorzy żyjący w ich najbliższym otoczeniu (dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi itp.) Najciekawsze prace zostaną opublikowane w albumie, który bezpłatnie będzie rozpowszechniany w środowiskach senioralnych. Nagrody rzeczowe w konkursie ufundowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundację WIEM I UMIEM.

 • Planowane wyłączenia energii w Sawinie

  • 2013-10-15 08:00-15:00 - Stacja 15/0,4 kV Sawin 1, Piekarnia, Hydrofornia, Stadion, Zakład Tworzyw, Torfy, Ośrodek Zdrowia, Osada ; Sawin Kolonia 1, 2; Sawin ulica: Brzeska, Brzezina, Chutecka, Chełmska, Kątek, Krótka, Kościelna, Koziogórska, Laski, Lubelska, Podchylinie, Topolowa, Obłonie, Ogrodowa, Rynek;
  • 2013-10-17 08:00- 15:00 - Stacja 15/0,4 kV Sawin PGR SM.
 • Seminarium wyjazdowe na temat tworzenia partnerstw społecznych na rzecz Ekonomii Społecznej - Bałtów 02-03.10.2013 r.

  W dniach 02-03.10.2013 r. miał miejsce kolejny wyjazd do Bałtowa w ramach projektu „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

 • Remont pomieszczeń budynku komunalnego na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie

  Remont pomieszczeń budynku komunalnego na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie, ul. Rynek 18
  Numer ogłoszenia: 411584 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • Dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2013/2014

  Dostawa opału dla jednostek Gminy Sawin na sezon grzewczy 2013/2014
  Numer ogłoszenia: 408628 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 • Wykaz aptek pełniących dyżury całodobowe

  Starostwo Powiatowe w Chełmie uprzejmie informuje, że na terenie Miasta Chełm funkcjonują apteki pełniące dyżury całodobowe, również w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta. Są to:

 • Nieodpłatna wycinka zakrzaczeń z pasów dróg powiatowych

  Starosta Chełmski informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnej wycinki zakrzaczeń z pasów dróg powiatowych, stanowiących własność Powiatu Chełmskiego, w okresie od października 2013 r. do kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na potrzeby opałowe mieszkańców.

 • Sprzedaż drzew topoli

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew topoli znajdujących się na działce nr 287 (koło cmentarza) który odbędzie się 21 października 2013 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Chuteckiej 7.

 • Spotkanie integracyjno-rekreacyjne

  Wójt Gminny Sawin oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Sawin do udziału w spotkaniu integracyjno-rekreacyjnym w dniu 7 października 2013 r. w godz. 8:00-12:00. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną produkty oraz potrawy wytworzone podczas szkoleń: „Produkcja żywności ekologicznej” oraz „Kucharz z elementami ekologicznymi”.

 • Konkurs wiedzy w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny

  Wójt Gminy Sawin ogłasza konkurs wiedzy w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

 • FILM: IV Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków - sesja popularnonaukowa

 • Sprzedaż drzew topoli

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza ustny przetarg ograniczony dla członków Spółki na sprzedaż drzew topoli znajdujących się na działce nr 287 (koło cmentarza) który odbędzie się 7 października 2013 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Chuteckiej 7.

 • XXIX SESJA RADY GMINY SAWIN

  Dnia 20 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sawinie,
  • aplikowania Gminy Sawin o środki z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizacje przez Gminę Sawin projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104514L we wsi Radzanów”.
 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych - przypomnienie

  Urząd Gminy Sawin przypomina, że opłatę za odbiór odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mają obowiązek regulować bez wezwania do końca każdego miesiąca kalendarzowego. Pierwszą opłatę należało uiścić do 31 lipca 2013 r. Do osób, które nie uregulują zaległych opłat zostaną wysłane upomnienia.

 • Jarmark- SMAKI JESIENI

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w imieniu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz 9 Lokalnych Grup Działania woj. lubelskiego oraz Muzeum Wsi Lubelskiej serdecznie zaprasza do więcia udziału w Jarmarku " Smaki Jesieni", Który odbedzie się w dniu 29 wrzesnia 2013 r. w godz. 12-18 w Muzeum wsi Lubelskiej.

 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych - Leśniowice, 17.09.2013 r.

  W dniu 17 września miało miejsce kolejne spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych w ramach projektu „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”. Spotkanie zorganizowane zostało w Gminie Leśniowice w Urzędzie Gminy. Program podobnie jak w przypadku poprzednich spotkań obejmował m.in.: zagadnienia z zakresu Ekonomii Społecznej, grupy docelowe ES, wsparcie podmiotów ES, tworzenie partnerstw lokalnych, zarządzanie partnerstwami, dobre praktyki funkcjonowania partnerstw. Spotkanie prowadzone było przez dwóch specjalistów z zakresu animacji partnerstw – Jarosława Kubę oraz Piotra Dasiosa.

 • Wyłączenia energii elektrycznej

  Informujemy o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w naszej gminie:
  • 2013-09-27 08:00 15:00 - Stacja 15/0,4 kV Łukówek Cegielnia; 
  • 2013-09-25 08:00 15:00 - Linia niskiego napięcia ze Stacji 15/0,4 kV Sawin Osada obwód kierunek ulica Chutecka, Rynek, Kątek, Ogrodowa, Zielona; 
  • 2013-09-24 08:00 15:00 - Linia niskiego napięcia ze Stacji 15/0,4 kV Sawin Osada obwód kierunek ulica Kościelna odc od Rynek do Stodoły, Przechodnia; 
  • 2013-09-23 08:00 16:00 - Stacja 15/0,4 kV Sawin 1, Sawin ulica Chełmska, Objazdowa, Topolowa; 
  Przypominam, że aktualne informacje o planowanych wyłaczeniach można wyszukać bezpośrednio z linku znajdującego się na naszej stronie - z lewej strony.
   
   
   
 • Akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów

  Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) na terenie województwa lubelskiego w dniach 01-10 października 2013 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

 • Tydzień Zakazanych Książek

  Czym skuteczniej zaintrygujemy czytelnika niż aurą tajemniczości, skandalu i etykietką zakazanego owocu? – pytają pomysłodawcy akcji. W okresie od 22 do 28 września br. przypada kolejna edycja akcji pod nazwą „Tydzień Zakazanych Książek!”. Pomysł wywodzi się z USA i nawiązuje do pierwszej poprawki amerykańskiej konstytucji, mówiącej o wolności słowa. Prawo do wolności słowa jest dla amerykanów prawem podstawowym, jest jednym z wyznaczników ich wolności. 

 • Seminarium wyjazdowe na temat tworzenia partnerstw społecznych na rzecz Ekonomii Społecznej - Bałtów 02-03.10.2013 r.

   
 • Taniec nowoczesny i HIP-HOP w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie

  Naukę tańca poprowadzą instruktorzy ze Studia Tańca i Fitnessu w Chełmie NEW DANCE Ewa Rudnicka. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu – wtorek i piątek w godzinach od 13:00 do 15:35 w trzech grupach wiekowych (grupy 20-osobowe).

 • Obwieszczenia Wójta Gminy Sawin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Obwieszczenie Wójta Gminy Sawin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin – jednostka strukturalna „A” dla obszarów w miejscowości Sawin
   
  Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sawin uchwały nr XXVII/220/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin – jednostka strukturalna „A” dla obszarów w miejscowości Sawin, obejmującej zmianę przebiegu trasy drogi powiatowej nr 1819L relacji Sawin – Krobonosz na odcinku w miejscowości Sawin.
  Wnioski dotyczące zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w siedzibie Urzędu Gminy Sawin w terminie do dnia 10 października 2013 r.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - Remont budynku komunalnego „POPÓWKA”

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)
   
  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 346230-2013, data zamieszczenia – 28.08.2013 r.
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.8.2013
  4. Tytuł projektu: „Remont budynku komunalnego „POPÓWKA” z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie ul. Rynek 18A”.
 • XXIX sesja Rady Gminy Sawin

  Dnia 20 września 2013 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Jagodne

  Zawiadamia się mieszkańców sołectwa JAGODNE, że w dniu 23 września 2013 r. odbędzie się zebranie wiejskie, na którym odbędą się wybory uzupełniające członka rady sołeckiej. Miejsce zebrania – Jagodne 9 (posesja Sołtysa). Pierwszy termin zebrania o godz. 15:00. W przypadku braku 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa zebrania odbędzie się w drugim terminie (tego samego dnia) o godz. 15:30.

 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych - Leśniowice, 17.09.2013 r.

   
 • Projekt „Postaw na biznes” współfinansowany ze środków EFS

  Fundacja Inicjatyw Lokalnych serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie „Postaw na biznes”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - modernizacja odcinka drogi gminnej we wsi Bachus

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)
  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 339906-2013, data zamieszczenia – 22.08.2013 r. 
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: usługi
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.7.2013
  4. Tytuł projektu: „Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Bachus”.
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - remont zbiorników stalowych oczyszczalni ścieków

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)
   
  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 338766-2013, data zamieszczenia – 22.08.2013 r.
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: usługi
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.6.2013
  4. Tytuł projektu: „Remont zbiorników stalowych oczyszczalni ścieków w Sawinie ul. Nowoprojektowana” 
 • Wyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej

  Wójt Gminy Sawin informuje, że konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-1015, został rozstrzygnięty. Komisja powołana przez Wójta Gminy Sawin dokonała wyboru oferty na realizacje w/w zadania.
  Dotacja została przyznana Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Sawin z siedzibą w Sawinie, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin. Na realizacje zadania przyznano kwotę 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 • WIEŚCI Z XXVIII SESJI RADY GMINY SAWIN

  Dnia 30 sierpnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  • Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sawin na 2013 rok,
  • Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej”.
 • Dni Gminy oraz Dożynki Gminno-parafialne w Sawinie

  W dniach 24-25.08.2013 roku miały miejsce obchody święta ludowego Dożynek Gminno – Parafialnych. Uroczystość połączono z festynem rodzinnym – Dni Gminy.
  W sobotę obchody rozpoczęły się od Turnieju Sołectw „Jak to miło na ludowo”. Przeprowadzono szereg konkurencji: „Konkurs strzelecki”, „Przecinanie drewnianego klocka”, „Przeciąganie liny”, „Toczenie belotu”, „Rzut filcem”, „Mały strażak”. Po zmaganiach turniejowych zabawę taneczną prowadził zespół „Defis”.
  W niedzielę obchody dożynkowe rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie. W trakcie nabożeństwa poświęcono dary ołtarza. Następnie korowód dożynkowy w asyście orkiestry dętej udał się na stadion sportowy. 

 • Pójdźmy śladami Powstania Styczniowego - zmiana terminu ogranizacji

  Dnia 5 września 2013 r. młodzież szkolna ze wszystkich placówek oświatowych  gminy Sawin weźmie udział w rajdzie pieszym upamiętniającym miejsca związane z Powstaniem Styczniowym.

 • Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

  1 września 2013 r. o godzinie 1130 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Sawinie rozpocznie się uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Następnie w Zespole Szkół w Sawinie nastąpi dekoracja 25 par jubilatów przyznanymi medalami.

 • Remont budynku komunalnego POPÓWKA z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie

  Remont budynku komunalnego POPÓWKA z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie, ul. Rynek 18A
  Numer ogłoszenia: 346230 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • XXVIII sesja Rady Gminy Sawin

  Dnia 30 sierpnia 2013 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Sawin.

  Proponowany porządek obrad:

 • Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Bachus

  Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Bachus
  Numer ogłoszenia: 339906 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • Remont zbiorników stalowych oczyszczalni ścieków w Sawinie ul. Nowoprojektowana

  Remont zbiorników stalowych oczyszczalni ścieków w Sawinie ul. Nowoprojektowana
  Numer ogłoszenia: 338766 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 • Spotkanie podsumowujące projekt "Historia na wesoło"

  Od 14 sierpnia 2013 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Historia Polski na wesoło”. Projekt dofinansowany był ze środków Fundacji Przyjaciółka w ramach programu Perfecta – Mój Talent 2013 rok w ramach akcji prowadzonej we współpracy z firmą Dax Cosmetics. Podczas spotkania w prezentacji multimedialnej przedstawione zostały efekty kilkutygodniowej pracy dzieci, natomiast dzieci zapoznały swoich bliskich z ciekawostkami historycznymi. Działania projektowe okazały się ciekawą i jednocześnie pożyteczną forma zagospodarowania czasu wakacyjnego dzieci uczęszczających do świetlicy, mieszkających na terenie Gminy Sawin.

 • Życie po słowiańsku - wycieczka

  W ramach projektu „Historia Polski na wesoło” 12 sierpnia 2013 roku zorganizowany został wyjazd do Grodziska Słowiańskiego Choina Horodyszcze w Wólce Bieleckiej, gdzie uczestnicy zwiedzali średniowieczne grodzisko, uczyli się kroków dawnego tańca, strzelali z łuku i szukali wykopalisk. Bardzo ciekawym elementem wizyty w grodzisku był pokaz walki plemion. Uczestnicy wyjazdu mieli tez okazję zasmakować dawnych potraw. Działania projektowe są ciekawą i jednocześnie pożyteczną forma zagospodarowania czasu wakacyjnego dzieci uczęszczających do świetlicy, mieszkających na terenie Gminy Sawin.

 • Projekt "Czas na sukces!"

  W związku z realizacją projektu "Czas na sukces" przez Polska Giełdę Pracy Sp. z o.o. przekazujemy informację o projekcie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Oferujemy szkolenia (jedno do wyboru) w zakresie:

  • OCHRONA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I IMPREZ MASOWYCH (180h)
  • KUCHARZ/KA MAŁEJ GASTRONOMII Z ELEMENTAMI KUCHNI REGIONALNEJ I KUCHNI ŚWIATA (160h).
 • Rozporządzenie w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przesyła do wiadomości i rozpowszechnienia wśród mieszkańców Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Integracyjny wyjazd do Lublina

  W ramach działań projektowych zorganizowany został integracyjny wyjazd dla dzieci, młodzieży oraz rodziców do Lublina. Podczas wyjazdu uczestnicy obejrzeli seans „Smurfy II” w CinemaCity zwiedzili Ogród Botaniczny oraz zjedli obiad McDonaldzie, gdzie na pamiątkę otrzymali miniaturki postaci Smurfów. Wyjazd stworzył okazję do spędzenia czasu wspólnie przez członków rodziny w sposób atrakcyjny i miły. 

 • Program Dni Gminy i Dożynek Gminno-Parafialnych 2013

 • Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Od kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej realizowany jest projekt „ Mała szkoła - Wielcy MY - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.
  Uczestnicy to 32 uczniów SP, którzy w ramach projektu uczęszczają na dodatkowe zajęcia z matematyki oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze, z języka angielskiego, polonistyczno-artystyczne i zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, logopedyczna, zajęcia fizjoterapeutyczne.

 • INWENTARYZACJA AZBESTU W GMINIE SAWIN

  Informujemy, iż w terminie od 7 sierpnia br. na terenie Gminy Sawin przeprowadzona zostanie inwentaryzacja azbestu. Inwentaryzację przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy firmy Laboratorium Wiedzy, która oprócz aktualizacji inwentaryzacji wykona także Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sawin. Dokument ten da możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych.

 • Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2013"

  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

 • Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki 2013

   
 • Warsztaty taneczne w GOKu

  Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie zaprasza na LETNIE WARSZTATY TANECZNE - taniec nowoczesny i HIP-HOP. Naukę tańca poprowadzą instruktorzy ze Studia Tańca i Fitnessu w Chełmie NEW DANCE Ewa Rudnicka.

 • ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2013 ROKU

  Rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., 
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r. 

  Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
  Ilość ha użytków rolnych *86 litrów*0,95 zł

 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych - Źmudź, 17.07.2013 r.

  W dniu 17 lipca miało miejsce kolejne spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych w ramach projektu  „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”. Spotkanie zorganizowane zostało w Środowiskowym Domu Samopomocy WRZOS w Wólce Leszczyńskiej w Gminie Żmudź. 

 • Mammobus w powiecie chełmskim

  Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie. Już niedługo mammobus po raz kolejny odwiedzi powiat chełmski i można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badania przeprowadzane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dowożenie i odwożenie uczniów

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)

  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 264554-2013, data zamieszczenia – 08.07.2013 r 
  3. Tryb i przedmiot zamówienia:
   1. Rodzaj zamówienia: usługi
   2. Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony
   3. Numer zamówienia: 271.5.2013
  4. Tytuł projektu: „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkół w Sawinie i Szkoły Podstawowej w Czułczycach i Bukowie Wielkiej w roku szkolnym 2013/2014”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sawin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin

  Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sawin uchwały nr XVII/141/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sawin o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin

  Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sawin Uchwały nr XXVII/219/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin.
 • Przypomnienie o opłacie za odbiór odpadów

  Przypominamy, że pierwszą opłatę za odbiór odpadów za lipiec 2013 r. właściciele nieruchomości mają obowiązek uiścić bez wezwania do 31 lipca 2013 r. w kasie UG, w banku lub u sołtysa w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji.

 • Projekt „Historia Polski na wesoło”

  Od 1 lipca 2013 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie realizowany jest projekt „Historia Polski na wesoło” Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji Przyjaciółka w ramach programu Perfecta – Mój Talent 2013 rok w ramach akcji prowadzonej  we współpracy z firmą Dax Cosmetics. W ramach zajęć projektowych dzieci i młodzież przygotowują i prezentują wśród swoich rówieśników ciekawostki historyczne dotyczące różnych epok z których najciekawsze są nagradzane. Przygotowują makiety strojów różnych grup społecznych z okresu np. średniowiecza oraz przygotowują i wspólnie spożywają posiłki z różnych epok.

 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych - Źmudź, 17.07.2013 r.

 • Sawińskie dzieci - „Od najmłodszych lat z angielskim przez świat”

  Od maja 2013 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w praktycznym zastosowaniu. Dzieci i młodzież podczas np. przygotowywania posiłku czy zajęć sportowych uczą się nazewnictwa produktów, sprzętów kuchennych, określania wykonywanych czynności oraz zwrotów grzecznościowych w języku angielskim. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia z bloku kulinarnego: kuchnia amerykańska hod-dogi, ryby i chipsy, lody z owocami, sałatka owocowa oraz zajęcia z bloku sportowego: zabawy i gry zespołowe. W zajęciach systematycznie uczestniczą wszystkie dzieci zgłoszone do udziału w projekcie. 

 • KONKURS OFERT NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W PROGRAMIE „Świetlica – Dzieci - Praca” na rzecz wsparcie dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015

  Gmina Sawin informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 t.j) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013 będzie udzielać dotacji celowych na zadania których realizatorem będą organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Sawin na rzecz dzieci i ich rodzin.

  Wójt Gminy Sawin ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej, na realizację którego zostanie przyznana dotacja z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w roku 2013 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych działającym w obszarze pomocy społecznej.

 • Wrócili tu, gdzie ich dom… IV Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków 22-23 czerwca 2013 r.

  W pierwszy weekend lata 2013 roku Sawin stał się miejscem wielu nostalgicznych wspomnień, wzruszeń, miejscem spotkań ludzi, którzy wrócili z różnych części Polski i z zagranicy, wrócili tu, gdzie ich dom. A przybyli do Sawina, odpowiadając na zaproszenie Wójta Gminy Sawin, Regionalnego Towarzystwa Gminy Sawin, Zespołu Szkół w Sawinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie, by wziąć udział w IV Ogólnopolskim Zjeździe Sawiniaków.

 • Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Sawinie i Szkoły Podstawowej w Czułczycach i Bukowie Wielkiej w roku szkolnym 2013/2014

  Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Sawinie i Szkoły Podstawowej w Czułczycach i Bukowie Wielkiej w roku szkolnym 2013/2014
  Numer ogłoszenia: 264554 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 • Sprzedaż działek Nr 124/4 i Nr 217 położonych w Podpakulu

  Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek Nr 124/4 o pow. 2,92 ha i Nr 217 o pow. 1,67 ha KW LU1C/00085505/1 położonych w Podpakulu obręb Podpakule. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach nie występują. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: pod teren oznaczony na planie symbolami RP i RZ – teren użytków rolnych.

 • Sprzedaż działki Nr 17/11 położonej w Przysiółku

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu działkę Nr 17/11 o pow. 0,1513 ha KW LU1C/00085842/5 położoną w Przysiółku obręb Przysiółek bez zabudowań. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren użytków rolnych. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.

 • Sprzedaż działki Nr 22/3 położonej w Czułczycach-Kolonii

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu działkę gminną położoną we wsi Czułczyce- Kolonia oznaczoną Nr 22/3 o pow. 0,6213 ha, która posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr 37952 w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego teren usług nieuciążliwych 21U. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.

 • Sprzedaż działki Nr 348 położonej w Bukowie Małej

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu działkę Nr 348 o pow. 0,97 ha KW LU1C/00036951 położoną w Bukowie Małej obręb Bukowa Mała bez zabudowań. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren użytków rolnych. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.

 • Sprzedaż działki Nr 178/13 położonej w Podpakulu

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu działkę Nr 178/13 o powierzchni 5,51 ha położoną w obrębie wsi Podpakule. Księga Wieczysta Nr LU1C/00084396/6 w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren użytków rolnych i upraw leśnych w granicy polno - leśnej. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.

 • Sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr działki Nr 4/2 położonej w Łowczy-Kolonii

  Wójt Gminy Sawin ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr działki Nr 4/2 o pow. 5,58 ha KW prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmie Nr LU1C/00079185 położonej w Łowczy -Kolonii obręb Łowcza - Kolonia. Pierwszy przetarg w przedmiocie sprzedaż nieruchomości odbył się 23 stycznia 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, drugi przetarg w przedmiocie sprzedaży nieruchomości odbył się 15 kwietnia 2013 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: pod teren oznaczony na planie symbolami RP, RZ i RL – teren użytków rolnych i upraw leśnych w granicy polno-leśnej.

 • FILM: Noc Świętojańska - występy dzieci i młodzieży

 • FILM: IV Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków - cześć artystyczna

 • FILM: IV Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków - cześć oficjalna

 • Przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z działek Wspólnoty Gruntowej

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z łąk   działki nr 21/1 o pow. 3,30 ha, działki nr 21/2 o pow. 22,08 i 2,22 ha oraz działki nr 1659/1 o pow. 12,10 ha. Istnieje możliwość pozyskania siana z w/w działek w  zamian za wykoszenie. Termin wykonania prac od 01.08.2013 r do 15.09.2013 r.

 • IV Ogólnopolski Piknik Modelarski 2013

 • Konkurs na logo Gminy Sawin rozstrzygnięty!

  Na ogłoszony konkurs na logo gminy wpłynęło ponad 60 prac ze wszystkich placówek oświatowych z tereny gminy. Komisja konkursowa wyłoniła laureata. Zwycięski okazał się pomysł Sary Czerniej z klasy II z Zespołu Szkół w Sawinie. Na podstawie jej pomysłu zostanie opracowane logo Gminy Sawin. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie prac i zachęcamy do obejrzenia galerii.

   
 • Letnia Szkółka Wędkarska w Sawinie - Wakacje 2013

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza dzieci oraz młodzież zainteresowaną wędkarstwem do wzięcia udziału w letniej szkółce wędkarskiej. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu (wtorek, środa) w miesiącach: lipiec, sierpień w godzinach 9.00 – 14.00. Uczestnicy, którzy ukończyli 14 lat będą mogli przystąpić do egzaminu na kartę wędkarską.
  Cele i założenia Szkółki Wędkarskiej:

 • Zapraszamy na konsultacje społeczne w Chełmie

  Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w konsultacjach społecznych realizowanych w ramach projektu systemowego „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Treść zaproszenia przesyłam Państwu w załączeniu.

 • Projekt „Nawigacja Edukacji”

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza mieszkańców powiatu chełmskiego do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie pilotażowym „Nawigacja Edukacji”, realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 • Projekt „Historia Polski na wesoło”

  Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat do udziału w projekcie: „Historia Polski na wesoło”. Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji Przyjaciółka w ramach programu Perfecta – Mój Talent 2013 rok w ramach akcji prowadzonej we współpracy z firmą Dax Cosmetics.. Projekt realizowany będzie w okresie od 01 lipca 2013 r. do 15 sierpnia 2013 r. Celem projektu jest poszerzenie oferty świetlicy o dodatkowe zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania wychowanków.

 • Festiwal Kultury Ludowej w Gminie Sawin - 21-22.06.2013 r.

  W dniach 21-22 czerwca bieżącego roku na terenie Gminy Sawin miał miejsce Festiwal Kultury Ludowej.
  W ramach Festiwalu zorganizowano dwudniowe 10 godzinne warsztaty tkackie, rzeźbiarskie i malarskie w których uczestniczyło ponad 30 osób. Uczestnikami byli kobiety i mężczyźni w różnym wieku a także dzieci. Organizator zapewnił materiały dydaktyczne oraz poczęstunek. 

 • „Święto Szkoły” w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  18 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Petryłowskiej już po raz trzynasty odbyła się impreza pod nazwą „Święto Szkoły”, a po raz jedenasty – Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Sawin. W imprezie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, rodzice, mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goście.

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Sawin w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

 • ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - XXVII SESJA RADY GMINY SAWIN

  Dnia 19 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbyła się XXVII sesja Rady Gminy. Jednym z ważniejszych punktów obrad było rozpatrzenie sprawozdań z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy oraz udzielenie Wójtowi absolutorium. Obydwie uchwały zostały podjęte, zatwierdzono sprawozdania i przyznano Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Po podjęciu tych uchwał Hubert Wiciński Przewodniczący Rady Gminy złożył Wójtowi gratulacje i podziękowania za sprawne i efektywne zarządzanie Gminą Sawin i jej budżetem. Życzył mu satysfakcji z pracy oraz pomyślnie układającej się współpracy z członkami rady, współpracownikami oraz mieszkańcami gminy aby wspólnymi inicjatywami i działaniami można było osiągać jak najlepsze rezultaty dla naszej wspólnoty samorządowej.

  {phocagallery view=category|categoryid=285|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

 • III Festyn Rodzinny 2013 "Bezpieczne Wakacje" już za nami

  Składam serdeczne podziękowania KOLEŻANKOM I KOLEGOM NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM OBSŁUGI WSZYSTKIM UCZESTNIKOM FESTYNU I ZAANGAŻOWANYM RODZICOM za przygotowanie imprezy, stworzenie wspaniałej atmosfery, przyczynienie się do sukcesu naszego wspólnego przedsięwzięcia. 

  {phocagallery view=category|categoryid=286|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

 • Sprzedaż działki Nr 754/7 położonej w Łukówku

  Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 754/7 o pow. 4.40 ha. KW LU1C/37951 położonej w Łukówku obręb Łukówek. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości: Obowiązek rekultywacji wyrobiska po eksploatacji złoża „Łukówek – dz. Nr 754/7 pole B” nałożony na Gminę Ruda Huta decyzją Starosty Chełmskiego.

 • Wykaz - sprzedaż działki Nr 448 położonej w Sawinie

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży bez przetargu na rzecz współwłaścicielki udział ½  części w zabudowanej działce Nr 448 o powierzchni 1200 m² położonej w obrębie wsi Sawin przy ul. Kątek. Księga Wieczysta Nr LU1C/00084195/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmie. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.

 • Projekt "KIERUNEK: AKTYWNOŚĆ!"

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie informują, że rozpoczynają realizację projektu „KIERUNEK: AKTYWNOŚĆ!” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt skierowany jest do 15 osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub długotrwałego bezrobocia, pozostających w rejestrach PUP przez okres 12 miesięcy w ostatnich 2 latach z wyłączeniem okresowo odbycia stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy, z terenu Gminy Sawin w szczególności korzystających z pomocy społecznej.

 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej usługi szkoleniowej

  W związku z realizacją projektu pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej.

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

  Komunikat z dnia 7 czerwca 2013 r. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

  DLA PRODUCENTÓW KUKURYDZY

  Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w związku z występowaniem zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej na terenie województwa lubelskiego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 171) zostały wyznaczone:

 • Zjazd Sawiniaków i Noc Świętojańska - program

 • Święto Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Święcie Szkoły” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Wólce Petryłowskiej w dniu 18 czerwca 2013 roku na szkolnym boisku.
  Program imprezy: 

 • Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy Sawin

  Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy Sawin” jest dotowana na podstawie umowy nr 199/2013/D/OZ z dnia 05.06.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Doposażanie bazy dydaktycznej SP w Wólce Petryłowskiej

  Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej
  Numer ogłoszenia: 229264 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 • III FESTYN RODZINNY BEZPIECZNE WAKACJE

  Zapraszamy na III FESTYN RODZINNY BEZPIECZNE WAKACJE, który odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej 16 czerwca 2013 r. od godz. 15:00 do 20:00. Program imprezy:

 • Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy

  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach XXVII sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 10:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Artysto, wypromuj swoją twórczość!

  Jeśli ukończyłeś studia o kierunku artystycznym lub związanym z kulturą i przez 12 miesięcy od ich ukończenia nigdzie nie pracowałeś i w chwili obecnej pozostajesz bez zatrudnienia, to właśnie teraz masz szansę wypromować siebie i swoją twórczość oraz nauczyć się działać przedsiębiorczo.
  Wystarczy, że wypełnisz ankietę i zgłosisz się do udziału w innowacyjnym projekcie „PI ART – AKTYWATOR”, w którym oferujemy bezpłatne:

 • Informacje o wynikach zapytań ofertowych

  W załączeniu informacje o wynikach zapytań ofertowych dotyczących:
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
  (na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp)

  1. Zamawiający: Gmina Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin.
  2. Ogłoszenie w BZP: numer ogłoszenia – 210340-2013, data zamieszczenia – 31.05.2013 r. 
 • Informacja o wynikach zapytania ofertowego

  Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego przygotowanie i dostarczenie cateringu dla 15 Uczestników/Uczestniczek szkoleń w ramach projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”.

 • KONKURSY w BUKOWIE WIELKIEJ

  4 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej odbyły się konkursy polonistyczne: III Gminny Konkurs Ortograficzny „As Ortografii” oraz II Gminny Konkurs Recytatorski „Zabawna kraina Juliana Tuwima”. Do udziału w imprezie zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Sawin.

  {phocagallery view=category|categoryid=282|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

 • Konkurs „Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2013”

  Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie „Kobieta Aktywna Lubelszczyzny 2013” skierowanego do Kobiet z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Zgłoszenia przyjmowane są w 8 kategoriach:

  • Kobieta Aktywna Roku
  • Animatorka Roku
  • Autorka Inicjatywy Społecznej Roku
  • Wolontariuszka Roku
  • Skarbniczka Roku
  • Pasjonatka Roku
  • Strażniczka Ogniska Domowego
  • Kobieta Kultury.
 • Wyniki sprawdzianu klas szóstych lepsze niż w roku 2012

  4 kwietnia 2013 r. do sprawdzianu klas szóstych w gminie Sawin przystąpiło 53 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Najwyższy wynik w gminie uzyskała Szkoła Podstawowa w Sawinie - 26,74 pkt awansując w stosunku do ubiegłego roku z 6 na 7 stanin. Podobnie Szkoła Podstawowa w Czułczycach uzyskując średni wynik – 26,40 pkt. Trzecie miejsce w gminie zajęła Szkoła w Wólce Petryłowskiej z wynikiem 23,75 pkt, a ostatnie  Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej – 23,57 pkt. Wynik SP w Bukowie Wielkiej w stosunku do ubiegłego roku znacznie się poprawił i wzrósł z 3 na 5 stanin.

  Średni wynik gminy  wynosi 26,0 pkt co daje nam pierwsze miejsce w powiecie chełmskim. Wynik gminy jest wyższy od średniej województwa lubelskiego (24,04 pkt) i kraju (24,03 pkt).

 • Informacja o ponownym wyborze oferty

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

 • Festiwal Kultury Ludowej w Gminie Sawin – 21-22 czerwca 2013 r.

  KONKURS NA NALEWKĘ REGIONALNĄ

   

  KONKURS NA NAJSTARSZY EKSPONAT

   

  KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STRÓJ LUDOWY

   

  WARSZTATY

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywni Razem”

  Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin informuje, iż otrzymało środki finansowe z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie na realizację projektu pt.: „Aktywni Razem” – Promocja inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych. Projekt realizowany będzie w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Spółdzielni Socjalnej „Vita Solis” w Sawinie przy ul. Chełmskiej 5 w okresie od 01.06.2013 r. do 15.12.2013 r.

 • Barszcz Sosnowskiego

  Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszcz olbrzymi (Heracleum mantegazzianum) są inwazyjnymi gatunkami obcymi, które charakteryzują się bardzo wysoką toksycznością. Zawarte w ich soku furokumaryny wiążą się z DNA komórek i mogą powodować m.in. dermatozy wszystkich trzech stopni, obrażenia układu oddechowego, a nawet wstrząs anafilaktyczny (zobacz). Ponadto zdarza się, że aby doszło do tego typu obrażeń nie jest konieczny bezpośredni kontakt z rośliną. W letnie upalne, słoneczne dni toksyczne substancje transpirują w liści do powietrza i mogą samoistnie osadzać się na ludzkiej skórze, powodując obniżenie jej odporności na promienie słoneczne, a tym samym przyczyniając się do powstania groźnych poparzeń. 

 • KONKURS – LOGO GMINY SAWIN

  Wójt Gminy Sawin zaprasza uczniów szkół z terenu Gminy Sawin do udziału w konkursie na opracowanie logo Gminy Sawin. Przygotowane prace należy dostarczyć do dnia 13.06.2013 r. do Urzędu Gminy Sawin – pokój 105.
  Serdecznie zapraszamy!

  REGULAMIN KONKURSU NA LOGO GMINY SAWIN
 • I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013"

  Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2013” – pierwszej tego typu imprezie organizowanej w Województwie Lubelskim, która odbędzie się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wierzchowiskach.
  Sześć Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Lubelskiego: LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Krasnystaw Plus”, LGD „Nasza Nadzieja”, LGD „Polesie”, LGD „Poleska Dolina Bugu”, LGD „Promenada S 12”, postanowiło zorganizować imprezę o charakterze targowym, prezentującą walory kulturowe i turystyczne Lubelszczyzny.

 • Seminarium wyjazdowe do Bałtowa - 27-28.05.2013 r. - relacja

  W dniach 27-28.05.2013 r. miał miejsce kolejny wyjazd do Bałtowa w ramach projektu „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Uczestnikami było 12 przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego - OPS, WTZ, ŚDS, PUP.

  {phocagallery view=category|categoryid=281|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}
 • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sawin

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sawin
  Numer ogłoszenia: 210340 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 • Konkursy w Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej

  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej po raz kolejny organizuje pod patronatem Wójta Sawin następujace konkursy:

  • Gminny Konkurs Ortograficzny „As Ortografii” - III edycja
  • Gminny Konkurs Recytatorskim „Zabawna kraina Juliana Tuwima”. Rok 2013 rokiem poety Juliana Tuwima – II edycja.
  Konkursy będą przebiegały równolegle 4 czerwca 2013 r. od godz. 9:00 na terenie naszej szkoły.
  W załączeniu regulaminy i karty zgłoszeń dla szkół uczestniczacych.
 • Informacja o naborze wniosków

  Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 • Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania szkolenia wyjazdowego

  W związku z realizacją projektu pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej.

 • Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenie szkolenia certyfikowanego „Jak być przedsiębiorcą”

  W związku z realizacją projektu pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej.

 • Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi z zakresu poradnictwa prawnego

  W związku z realizacją projektu pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej.

 • Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi szkoleniowej

  W związku z realizacją projektu pn. „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi szkoleniowej.

 • Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego - Wodociąg grupowy Bukowa Wielka

  Gmina Sawin w roku 2013 kontynuuje rozpoczętą w roku 2011 realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Sawin pod nazwą: „Wodociąg grupowy Bukowa Wielka: ujęcie wody, modernizacja stacji wodociągowej w Bukowie Wielkiej, przepompownia strefowa w Łukówku, sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Bukowa Wielka, Bukowa Mała Średni Łan, Radzanów i Łukówek”.

 • Informacja dotycząca dopełnienia obowiązku meldunkowego – zameldowania

  W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1480 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL informuję, iż z dniem 31 grudnia 2012 r. wprowadza się nowe regulacje: Zameldowanie na pobyt stały z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu stałego obywateli RP.

 • Lek na kompleksy

  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej kolejny raz ma powód do dumy za sprawą swoich uczniów. Marcin Kowalczuk z klasy V przysporzył wiele radości polonistom, rodzicom a także koleżankom i kolegom kwalifikując się do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego: Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ.

 • INFORMACJA O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”

 • Informacja o ponownym wyborze oferty

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła – Wielcy My- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

 • Przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z działek Wspólnoty Gruntowej

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza przetarg ofertowy na wykoszenie i uprzątnięcie trawy z działki nr 114/3 o pow. 20.00 ha oraz działki nr 21/1 o pow. 4.11 ha.

 • Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla odbiorców Gminy Sawin

  Na podstawie art. 24 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r. z późn. zm.) Gmina Sawin ogłasza, że w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. obowiązywać będą następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców ustalonych grup taryfowych.

 • ZAWODY STRAŻACKIE 2013 WYGRAŁA OSP BUKOWA WIELKA

  12 maja 2013 r. w Wierzbicy odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wzięło udział osiem jednostek działających na terenie gminy Sawin zlokalizowanych w: Krobonoszy, Serniawach, Sawinie, Wólce Petryłowskiej, Łowczy, Bukowie Wielkiej, Czułczycach, Łukówku oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy OSP Sawin i Łowcza.

 • Konkurs „Kulinarne Tradycje Regionu”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Tradycje Kulinarne Regionu" organizowanego  wspólnie z Restauracją Pałacową w Wierzchowiskach oraz konkursie na Najciekawsze Stoisko organizowanego  wspólnie  z Departamentem  Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkursy organizowane są  w ramach I Targów Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013".

 • Sprzedaż działek Nr 124/4 i Nr 217 położonych w Podpakulu

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu następujące nieruchomości:działkę Nr 124/4 o pow. 2,92 ha i działkę Nr 217 o pow. 1,67 ha KW prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmie Nr LU1C/00085505/1 obie nieruchomości położone w Podpakulu obręb Podpakule. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach nie występują. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: pod teren oznaczony na planie symbolami RP i RZ – teren użytków rolnych.

 • Sprzedaż działki Nr 127 położonej w Łowczy-Kolonii

  Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 127 o pow. 1,80 ha KW LU1C/00081808/7 położonej w Łowczy-Kolonii obręb Łowcza-Kolonia. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: na długości 100 mb od drogi wojewódzkiej Nr 819 – 30 MR teren zabudowy typu zagrodowego, pozostała część działki RP i RL teren użytków rolnych i upraw leśnych. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości nie występują.

 • Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia „Produkcja żywności ekologicznej”

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie, realizujący projekt „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, unieważnia postepowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 08.05.2013 r. dotyczącego przeprowadzenia szkolenia „Produkcja żywności ekologicznej” w wymiarze 150 godzin dla 15 Uczestników/Uczestniczek projektu.

 • Informacja o wyborze oferenta

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin informuje, że zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 22 kwietnia 2013 r. dokonano wyboru oferenta na podział części działki nr 114/3 o pow. ok. 20 ha, zaprojektowanie i podział geodezyjny osiedla domków jednorodzinnych wraz z drogami dojazdowymi.

 • Spotkanie z Tomaszem Jędrzejczakiem Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  Dnia 14 maja o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie odbędzie się spotkanie z Tomaszem Jędrzejczakiem Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie jest otwarte. Wszystkie osoby zainteresowane sytuacją gospodarczą i polityczną zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 • Konferencja „Żywność ekologiczna – przyszłością Lubelszczyzny”

  29 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Sawinie odbyła się konferencja pn.: „Żywność ekologiczna – przyszłością Lubelszczyzny”, podczas której omówione zostały tematy z zakresu:

  • rolnictwa ekologicznego jako systemu produkcji rolnej opartej na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w obrębie gospodarstwa,
  • warunków jakie powinien spełnić rolnik, który chciałby korzystać z pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno - środowiskowych, w tym rolnictwo ekologicznego, 
  • płodozmianu w gospodarstwie ekologicznym i zasad jego układania w gospodarstwie ekologicznym,
  • jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności ekologicznej - różnic w produkcji,
  {phocagallery view=category|categoryid=280|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}
 • Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Sawin z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich

  Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • Panoramy sferyczne 360°

  Zapraszam do oglądania panoram sferycznych, które wykonałem na terenie naszej gminy.
  To jest dopiero początek zrobienia zdjęć. Nowe panoramy będę sukcesywnie publikować.

 • Konferencja o bezpieczeństwie

  Dnia 6 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej odbyła się konferencja na temat: „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach wobec współczesnych zagrożeń” zorganizowana przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Sawin pan Andrzej Mazur. W tematykę zagrożeń duchowych, psychomanipulacji oraz wartości rodzinnych wprowadzili nas prelegenci: 

 • ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 2013

  12 maja 2013 r. o godzinie 10:00 w Wierzbicy odbędą się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wezmą udział jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działające przy nich Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gmin Sawin i Wierzbica. Organizatorzy zapraszają sympatyków pożarnictwa i sportowej rywalizacji do kibicowania drużynom uczestniczącym w zawodach. 

 • SEMINARIUM WYJAZDOWE DO BAŁTOWA 27-28 maja 2013 r.

 • Spotkanie animujące - Gmina Wierzbica - 30.04.2013 r.

  W dniu 30 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych w ramach projektu  „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”. Spotkanie zorganizowane zostało w świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica.

  {phocagallery view=category|categoryid=278|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}
 • Zapytanie ofertowe - przygotowanie i dostarczenie cateringu

  W celu rozeznania rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie zaprasza do składania ofert  na przygotowanie i dostarczenie cateringu dla 15 Uczestników/Uczestniczek szkoleń: „Produkcja żywności ekologicznej” oraz „Jak być przedsiębiorcą”. 
  Szczegóły w załączniku.

 • Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia „Produkcja żywności ekologicznej”

  W celu rozeznania rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Produkcja żywności ekologicznej” w wymiarze 150 godzin dla 15 Uczestników/Uczestniczek projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”.
  Szczegóły w załączniku.

 • Informacja o wyborze oferty - doposażanie bazy dydaktycznej

  Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. „Mała szkoła - Wielcy My - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej”.

 • „Od najmłodszych lat z angielskim przez świat”

  Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat do udziału w projekcie: „Od najmłodszych lat z angielskim przez świat”.
  Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Tesco w ramach Programu Społecznego Fundacji „Pracownia talentów”. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
  Celem projektu jest poszerzenie oferty świetlicy o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich, zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją oraz ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków.  

 • Nabór uzupełniający formularzy zgłoszeniowych do projektu "Czas na biznes"

  W związku z wpływem niewystarczającej liczby formularzy rekrutacyjnych od osób w wieku 50-64 lata, Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Czas na biznes!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do złożenia dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy osoby w wieku 50-64 lata:

 • Pomóż zaprojektować trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

  „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, i warmińsko-mazurskie. Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych oraz utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

 • Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy

  Informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. (piątek) od godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
  4. Wystąpienie osób spoza radnych.
  5. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Sawin z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia zebrań wiejskich w sołectwach Czułczyce Małe i Krobonosz

  Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok

  Roczny Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok został przyjęty uchwałą NR XIII/111/11 RADY GMINY SAWIN z dnia 29 grudnia 2011 r. Celem głównym Programu było kształtowanie partnerstwa Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Współpraca Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach finansowych i pozafinansowych. W zakresie finansowym dotyczył wspierania realizacji zadań z zakresu:

 • Spotkanie informacyjne – zdobądź dotacje z UE

  W związku z planowanymi w 2013 r. naborami wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne wszystkich zainteresowanych utworzeniem i rozwojem działalności gospodarczej lub pozarolniczej.
  Celem spotkań jest przekazanie informacji nt możliwości i zasad uzyskania dofinansowania. 

  Spotkania odbędą się w pięciu gminach wg poniższego harmonogramu:
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - bieżący remont i naprawa dróg gminnych i transportu rolnego

  Bieżący remont i naprawa dróg gminnych i transportu rolnego na terenie Gminy Sawin w roku 2013
  Numer ogłoszenia: 160846 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 • Zaproszenie na konferencję „Żywność ekologiczna – przyszłością Lubelszczyzny”

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Sawin, zainteresowanych produkcją żywności ekologicznej oraz możliwościami jakie ukazuje mieszkańcom Lubelszczyzny na konferencję pn.: „Żywność ekologiczna – przyszłością Lubelszczyzny” która odbędzie się 29 kwietnia 2013r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sawinie.

 • Zapytanie ofertowe - prelekcja podczas Konferencji „Żywność ekologiczna – przyszłością Lubelszczyzny„

  Przedmiotem zamówienia jest 5-godzinna prelekcja podczas Konferencji „Żywność ekologiczna – przyszłością Lubelszczyzny” dla 60 osób – uczestników projektu oraz ich otoczenia mającej na celu ukazanie możliwości jakie daje produkcja żywności ekologicznej. W ramach zamówienia zapewnione zostaną dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe – skrypt w prelekcji, teczka, długopis, zeszyt.

 • Zaproszenie do udziału w konferencji otwartej "Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach wobec współczesnych zagrożeń"

  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu 6 maja 2013 r. o godz. 13:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej.

 • Zapytanie ofertowe - wykonanie geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej

  Na podstawie Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej. 

 • Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR ogłoszony

  Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładce „Konkurs dla MŚP”. 

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz do składania wniosków. Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30.
 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych, Wierzbica - 30.04.2013 r.

  Zapraszam na kolejne spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz ES  odbędzie się w dniu 30.04.2013 r. w świetlicy w Urzędzie Gminy Wierzbica o godz. 10.00.

 • Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  Doposażanie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej w ramach realizacji projektu pt. Mała szkoła-Wielcy My-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej
  Numer ogłoszenia: 153300 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 • Sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr działki 754/7 położonej Łukówku

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość oznaczoną Nr działki 754/7 o pow. 4,40 ha położoną w obrębie Łukówek ark. 3 bez zabudowań KW 37951. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości. Obowiązek rekultywacji wyrobiska po eksploatacji złoża „Łukówek – dz. Nr 754/7 pole B” nałożony na Gminę Ruda Huta decyzją Starosty Chełmskiego. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: obszar o symbolu 62 PE - złoża iłów do produkcji cegły, złoża piasku, eksploatacja złóż zgodnie z wymogami ochrony środowiska i zasadami racjonalnej gospodarki złożem. Po zakończeniu eksploatacji złoża, rekultywacja wyrobiska. Obowiązuje § 16 ustaleń ogólnych.

 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa

  Dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0-32mm w ilości około 1 000 ton z kopalni dolomitu do miejscowości na terenie Gminy Sawin
  Numer ogłoszenia: 152226 - 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 • Dzierżawa bez przetargu na okres do 3 lat część działki komunalnej

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do dzierżawy bez przetargu na okres do 3 lat część niżej wymienionej działki komunalnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z wypożyczaniem sprzętu pływackiego w obrębie terenu wykorzystywanego do kąpieli przy Zbiorniku Wodnym małej retencji NIWA I w Sawinie przy ul. Lubelskiej.

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  W dniach 16–21 kwietnia 2013 roku na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20-30 dawek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

  Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii. Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki. Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

  Nie wolno dotykać szczepionki!
 • Warsztaty rękodzielnicze „Trzy pomysły na domowy biznes”

  Serdecznie zapraszamy kreatywne, otwarte, lubiące wyzwania kobiety do udziału w warsztatach rękodzieła artystycznego. Warsztaty będą odbywały się od 18 kwietnia do 21 maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury „DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym. Szczegółowe informacje do pobrania tutaj:

 • Szkolenie wyjazdowe - Bałtów

 • Bezpłatne szkolenie w Chełmie

  Chełmskie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu Tworzymy Przedsiębiorstwo Społeczne:

  • 24 godziny zajęć stacjonarnych oraz dwudniową wizytę studyjną z zakwaterowaniem.
  • skierowane do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej , kościołów i związków wyznaniowych
  • uczestnicy w trakcie szkolenia poznają zagadnienia z obszaru Ekonomii Społecznej oraz praktyczne aspekty funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • zajęcia poprowadzi Kazimierz Wojtowicz wybitny specjalista w dziedzinie Ekonomii Społecznej
  • zapewniamy Państwu bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkolenia  i wizyty studyjnej oraz zakwaterowanie oraz Certyfikat ukończenia  szkolenia
  • miejscem wyjazdu studyjnego będzie Jura Park w Bałtowie

   

 • Fundusze na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
  O fundusze unijne z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" mogą ubiegać się osoby i firmy z terenu wszystkich województw, z wyjątkiem województwa wielkopolskiego,  które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

 • Wyjazd rehabilitacyjny nad morze dla osób niepełnosprawnych

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie organizuje wyjazd rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych nad morze. Zapraszamy osoby chętne do zwiedzania wybrzeża Morza Bałtyckiego. Posiadamy ostanie wolne miejsca.

  Warunkiem uczestnictwa jest:

  1. Posiadanie Orzeczenia:

   • z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

   • lub orzeczenie ZUS,

   • lub orzeczenie KRUS wydane do roku 1997 włącznie.

  2. Zapisy wraz z wpłatą 350 złotych od osoby przyjmujemy do dnia 22 kwietnia 2013 r. w GOPS w Sawinie tel. (82) 567-34-45 lub 567-30-00.

  3. Dla osób niepełnosprawnych z narządami ruchu wskazana jest pomoc opiekuna.

   

 • Nasze pierwsze wyróżnienie!

  Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sawinie uczestniczyły w II Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, propagującego właściwą higienę jamy ustnej.
  W ramach powyższego programu odbył się konkurs plastyczny, pt.: „Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe!”. Wśród laureatów znalazły się również dzieci z naszej placówki – grupa 4-latków, które otrzymały wyróżnienie w postaci dyplomów, zestawów do mycia ząbków oraz dwie gry planszowe.

  To nasze pierwsze tak poważne zwycięstwo!

 • WIEŚCI Z XXV SESJI RADY GMINY SAWIN

  Dnia 28 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sawin na lata 2013-2016.

  {phocagallery view=category|categoryid=244|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

 • Życzenia Wielkanocne

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
  życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
  odpoczynku przy rodzinnym stole w gronie najbliższych
  i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności
  w życiu prywatnym i zawodowym.

  Wójt Gminy Sawin - Andrzej Mazur

  Przewodniczący Rady Gminy Sawin - Hubert Wiciński

 • Rozegrali XII Turniej Tenisa Stołowego

  W dniu 25 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie 78 zawodników wzięło udział w XII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sawin. Uczestnicy turnieju startowali w 3 kategoriach: chłopcy, dziewczęta klasy IV-VI Szkoła Podstawowa (SP Sawin, SP Czułczyce, SP Wólka Petryłowska, SP Bukowa Wielka); chłopcy, dziewczęta z gimnazjum oraz młodzież. 

  {phocagallery view=category|categoryid=243|limitstart=0|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

  Najlepsze miejsca w swoich kategoriach zajęli:

 • Konkursowe Palmy i Pisanki Wielkanocne

  W dniu 15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie miało miejsce rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych. 

  {phocagallery view=category|categoryid=242|limitstart=0|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

  Udział w konkursie zgłosili: 

  • kategoria palma wielkanocna: Elżbieta Krajewska, Łucja Winiarz, Jadwiga Majówka, Karolina Zbarachewicz, Sandra Struska, Paulina Lenc.

  • kategoria pisanka wielkanocna: Jakub Palenik, Adrian Polkowski, Paulina Lenc, Kamila Powaga, Julia Woźniakowska, Martyna Werema, Edyta Gilowska, Elżbieta Krajewska, Wiktoria Łolik, Łucja Winiarz, Julia Jaglewicz, Ilona Filipczuk, Hanna Błaszczuk, Przemek Kierepka, Patrycja Powaga, Weronika Młynarczyk, Jadwiga Majówka,.

 • Gminny Dzień Kobiet w Sawinie

  W Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Na spotkanie przybyły panie z terenu Gminy Sawin. W trakcie uroczystości Przewodniczący Rady Gminy Sawin p. Hubert Wiciński i dyrektor GOK-u p. Dariusz Uhruski złożyli paniom najserdeczniejsze życzenia, panie otrzymały kwiaty.

  {phocagallery view=category|categoryid=241|limitstart=0|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

  Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne. W tym roku zespół „Wrzos” z Sawina zaprezentował nowy program słowno-muzycznym pt.: „Akademia z Dnia Kobiet jak za czasów PRL-u” przygotowanym specjalnie na tą okazję.

 • Informacja o planowanym wyłączeniu telewizji analogowej

  W listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygnał analogowy. Już teraz można odbierać kilkanaście programów w lepszej, cyfrowej jakości.

  Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.
  Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest:
  • nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4), lub
  • zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłączony do telewizora, oraz
  • tak jak dotychczas antena naziemna.
 • Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy

  W dniu 28 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbedzie się XXV sesja Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad sesji:

 • ZMIANA TERMINU: XII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza na XII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy, który odbędzie się w dniu 25.03.2013 r.

 • Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sawinie

  Informujemy, że w terminie 15.03.2013 r. – 15.04.2013 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sawinie. Dotyczy ona dzieci 3-6-letnich (urodzonych 200 7 r. – 2010 r.).
  O przyjęciu dziecka będzie można dowiedzieć się w sekretariacie przedszkola w dniu 30.04.2013 r.
  Dodatkowe informacje będą dostępne pod numerem telefonu 82 567 30 25.

 • Akcja "Koszyk pełen puszek to nasz pełny brzuszek"

  Przedszkole Samorządowe w Sawinie organizuje akcję pod nazwą: "Koszyk pełen puszek to nasz pełny brzuszek".
  Marzec, miesiącem zbiórki pokarmu dla psów przebywających w schronisku w Chełmie. Każdy może wspomóc akcję. Należy przynieść do przedszkola samorządowego w sawinie puszki lub suchy pokarm.

 • Wizyta studyjna "Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Aktywna polityka społeczna w wybranych gminach" Chełm 13-15.03.2013 r.

  Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella w Dubience we współpracy z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie zorganizowało wizytę studyjną “Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Aktywna polityka społeczna w wybranych gminach” , która odbyła się w w dniu 15 marca 2013 r. w Sawinie. 

 • Zima w Sawinie

  {phocagallery view=category|categoryid=240|limitstart=1|limitcount=6|pluginlink=1|type=1|imageordering=9}

 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - ubezpieczenie majątku

  W załączeniu informacja.

 • Informacja o wyniku konkursu

  W załączeniu informacja.
 • Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Zbiórka plastikowych korków na rzecz Gabrysia Skiminy

  Informujemy, że Gmina Sawin przystępuje do akcji zbiórki nakrętek i innych surowców wtórnych (makulatura, plastikowe butelki, aluminiowe puszki) organizowanej na rzecz rocznego Gabrysia Skiminy z Rudy Huty.
  Chłopczyk jest dotknięty zespołem różyczki wrodzonej. Oprócz tego ma zdiagnozowane czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie i epilepsję, dlatego potrzebuje ciągłej rehabilitacji i specjalistycznej opieki.
  Nakrętki i surowce wtórne można przynosić w każdy poniedziałek do dyżurki na placu targowym w Sawinie w godzinach 8:00-10.00. Odbiorem będzie zajmował się pracownik Urzędu Gminy Sawin Pan Stefan Sakowski.

 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych – Gmina Siedliszcze, 18.02.2013 r.

  W dniu 18 lutego 2013 r. miało miejsce kolejne spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych w ramach projektu  „Ekonomia społeczna – motorem rozwoju lokalnego II”. Spotkanie zorganizowane zostało w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedliszczu.

 • VI Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza na VI Regionalne Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze.
  Zawody odbędą się w dniu  21.02.2013 (czwartek) o godz. 10:00 w centrum Sawina (plac targowy).

 • Wyjazd na lodowisko 2013

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza dzieci i młodzież na wyjazd na lodowisko w dniu 20 lutego 2013 r. (środa) o godzinie 10:30.
  Informacje dla uczestników:

 • Zimowe szaleństwo podczas ferii zimowych w Sawinie

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza dzieci z rodzicami lub opiekunami oraz młodzież na KULIG, który odbędzie w dniu 16 lutego 2013 r. (sobota) o godzinie 10:30.
  Wszystkich zwolenników zimowego szaleństwa zapraszamy na sannę. Uroki zimy i piękno naszych lasów podziwiać będziecie pędząc ośnieżonymi leśnymi ścieżkami. Po tych śnieżnych wyczynach ogrzejecie się przy cieple ogniska, oraz w wyjątkowej scenerii zimy upieczecie kiełbaskę.

 • Nabór na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych 2013

  Na podstawie art. 15, pkt 2 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicielipodmiotów wymienionymi w art.3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatur naczłonków komisji konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zleconych przez Gminę Sawin do realizacjiw 2013 r. 

 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Sawin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznegoz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • Klub Integracji Społecznej w Sawinie

  Od dnia 01.02.2013 r. Klub Integracji Społecznej w Sawinie zaprasza na bezpłatne zajęcia szkoleniowo warsztatowe. Zaproszenie skierowane jest do osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, pozostające w rejestrze PUP przez okres ponad 12 miesięcy w ostatnich dwóch latach. 

 • II Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych

  Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie zaprasza do udziału w II Gminnym Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych

  • prace i karty zgłoszenia należy składać do 11 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek 17,

  • ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród 15 marca 2013 r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek 17,

  • uczestnicy składają po - 3 pisanki i/lub 3 palmy,

  • wszystkie prace wezmą udział w XV Powiatowym Konkursie "Palmy i Pisanki Wielkanocne".

 • Projekt "Czas na biznes!"

  Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Czas na biznes!”, realizowanego w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie pow. włodawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego - ziemskiego, lubartowskiego, opolskiego, krasnostawskiego, świdnickiego oraz lubelskiego – ziemskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). 

 • Nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik ds. administracyjnych i szkoleń

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik ds. administracyjnych i szkoleń.

   

  Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe (preferowane administracja, zarządzanie i marketing, prawo, ekonomia lub pokrewne) 
  2. Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (administracyjnym, biurowym)
  3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  4. Umiejętność obsługi komputera MS OFFICE
  5. Znajomość zagadnień związanych z PROW na lata 2007-2013
  6. Znajomość aktów prawnych dotyczących Osi 4 LEADER
  7. Podstawy znajomości aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD
 • Spotkanie animujące tworzenie partnerstw lokalnych - Siedliszcze, 18.02.2013 r.

 • Ferie zimowe w Gmninnym Ośrodku Kultury w Sawinie

  Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia organizowane w GOK-u w okresie ferii zimowych w dn. 11 - 23 lutego w godz. 10:00 - 18:00, w programie:

 • Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin

  Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin ogłasza Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki na dzień 24 lutego 2013 r. (niedziela) o godz. 12:45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek.
  Proponowany porządek zebrania: 

 • ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2013 ROKU

  Rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., 
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r. 

  Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
  Ilość ha użytków rolnych *86 litrów*0,95 zł

 • Jaki Wójt taka gmina! Jaki Burmistrz takie miasto!

  Redakcja Dziennika Gazety Prawnej rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Ideą rankingu było wybranie 5 najlepszych prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 10 włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców a także 15 najlepszych wójtów. 

  Dodatkowo uhonorowano odpowiedni w ramach 5, 10, 15 miejsc miast powyżej 100 tys. mieszkańców, miast poniżej 100 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie wyróżniające się szczególną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska, turystyki, sportu, rekreacji w ciągu 3 ostatnich lat.

  Ogłoszenie wyników rankingu miało miejsce w dniu 17 stycznia 2013 roku podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie.

  W skali ogólnopolskiej - w kategorii najlepszy włodarz – zajęliśmy 10 miejsce!

 • IV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SAWINIAKÓW

  Miło nam będzie gościć wszystkich, którzy czują się związani z Gminą Sawin w dniach 22-23 czerwca 2013 r. podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Sawiniaków.
  Organizatorzy uprzejmie proszą o powiadomienie osób zainteresowanych uczestnictwem, przekazywanie adresów do wysłania zaproszeń oraz osobiste zgłoszenia uczestnictwa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie, ul. Brzeska 14, tel. 082 567 31 71, e-mail: gbpsawin@o2.pl.

  Program Zjazdu:

 • Bezpłatne szkolenie

 • Podsumowanie projektu

   

  28 grudnia w Zespole Szkół w Sawinie odbyło się podsumowanie projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy  jednostek organizacyjnych Gminy Sawin, Radni i Sołtysi Gminy Sawin, księża Sawińskiej Parafii, przedstawiciele policji, leśnictwa, spółdzielni socjalnej oraz uczestnicy projektu.

 • Mili goście Babcie i Dziadkowie w przedszkolu

  Wtorkowe popołudnie, mimo zimowej aury, umilili swoim przybyciem do przedszkola Babcie i Dziadkowie naszych przedszkolaków. Z okazji swojego święta wysłuchali wierszy, piosenek i obejrzeli występy taneczne. Uczestniczyli w słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

  Za życzliwość, gromkie oklaski i miłą atmosferę serdeczne podziękowania, życzenia wielu lat w zdrowiu, pomyślności i pociechy ze swoich wnucząt
  życzą
 • Zaproszenie na bal

  W dniu 6 lutego 2013 r. o godz. 9:30 w przedszkolu (w małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej) odbędzie się wielki bal przebierańców. Zapraszamy na niego wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami.
  Oprócz strojów karnawałowych prosimy koniecznie zabrać ze sobą dobry humor.

 • Taniec nowoczesny i HIP-HOP

  Naukę tańca poprowadzą instruktorzy ze Studia Tańca i Fitnessu w Chełmie NEW DANCE Ewa Rudnicka.
  Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie raz w tygodniu w środę w godzinach od 13:00 do 16:00 w trzech grupach wiekowych (grupy 20-osobowe).

 • Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy

  Uprzejmie informuję, że  dnia 1 lutego 2013 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin odbedzie się XXIII sesja Rady Gminy Sawin. Proponowany porządek obrad:

 • Kółko rytmiczno-ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne „Wesoła gimnastyka”

  W Przedszkolu Samorządowym w Sawinie, już od 27 listopada 2012 r., odbywają się nieodpłatne zajęcia rytmiczno-ruchowe z cyklu „Wesoła gimnastyka” z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

  W zajęciach uczestniczy 21 dzieci w wieku od 4 do 6 lat, które zostały podzielone na dwie grupy. Spotkania w ramach kółka odbywają się co drugi poniedziałek i wtorek, a pomysłodawczyniami i jednocześnie opiekunkami całego przedsięwzięcia są Aneta Pakuła i Zofia Suchonos, nauczycielki lokalnego przedszkola, które posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia warsztatów Metodą Ruchu Rozwijającego.

 • KURS CHEMIZACYJNY

  UWAGA  ROLNICY!
  Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie organizuje kurs chemizacyjny - szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

 • „Wielka historia wokół nas” – 150 rocznica Powstania Styczniowego

  Rada i Wójt Gminy Sawin, Zespół Szkół w Sawinie wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie, Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedrą Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie oraz Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym Chełmszczyzna postanowili uczcić 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, zapraszając na sesję popularno-naukową. Obchody upamiętniające wydarzenia 1863 roku odbyły się 22 stycznia br. w Chełmie i w Sawinie. Patronat honorowy objęli Prof. Józef Zając Rektor PWSZ w Chełmie oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Ambasador Nadzwyczajny Iwan Hrycak.

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sawin - II edycja

  Gmina Sawin planuje kontynuację działań realizowanych w chwili obecnej w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Przedmiotem projektu będzie zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń (zestaw komputerowy) i oprogramowania dla gospodarstw domowych.

  Grupa docelowa:

 • Sympozjum naukowe - CHEŁMSZCZYZNA W POWSTANIU STYCZNIOWYM

 • UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  Z DNIEM 31 STYCZNIA 2013 ROKU UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WNOSZENIA OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA ICH SPRZEDAŻ !!!

  Druk oświadczenia do pobrania poniżej.

 • Wspólne Kolędowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie 12-13 stycznia 2013 r.