Sekretarz Gminy Sawin
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018
Gminny Dzień Kobiet 13 marca 2018

Sekretarz Gminy Sawin (SG)

Danuta Kiszowara
tel. (082) 567 30 81
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Do zadań sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego działania i funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
3) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i regulaminu organizacyjnego urzędu,
4) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
5) współpraca z przewodniczącym rady w zakresie przygotowywania materiałów na obrady rady,
6) współpraca z sołtysami,
7) nadzorowanie prowadzenia książki kontroli,
8) prowadzenie książki skarg i wniosków,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności ich doręczenia w miej­scu zamieszkania, organizowanie i koordynowanie prac w zakresie przeprowadzenia wyborów do organów samo­rządu mieszkańców wsi,
11) prowadzenie rejestru zarządzeń wydanych przez wójta,
12) prowadzenie zbioru regulaminów i zarządzeń kierownika zakładu dotyczących funkcjonowania urzędu jako zakładu pracy,
13) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
14) organizowanie praktycznej nauki dla studentów,
15) wywieszanie w Urzędzie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,
16) nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
17) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz obwieszczeń urzędo­wych,
18) przekazywanie wykazu osób objętych obowiązkiem przekazywania informacji do „Rejestru Korzyści”,
19) nadzór nad sprawami z zakresu:

1) ochrony informacji niejawnych,
2) ochrony danych osobowych,
3) obsługi prawnej,
4) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej.

20) sekretarz bezpośrednio nadzoruje działalność i pracę:

1) konserwatora,
2) sprzątaczki,
3) palaczy c.o,

21) pod nieobecność wójta – sekretarz zastępuje wójta we wszystkich sprawach, o ile wójt nie zarządzi inaczej,
22) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji,
23) nadzór pracy pracowników urzędu oraz prowadzenie spraw bhp urzędu,
24) organizowanie i nadzorowanie właściwej ochrony fizycznej budynku urzędu,
25) gospodarowanie sprzętem będącym własnością urzędu,
26) administrowanie budynkiem stanowiącym siedzibę urzędu oraz prowadzenie ewidencji udostęp­nianych pomieszczeń w urzędzie i ewidencji wydawanych kluczy do urzędu i pomieszczeń,
27) organizowanie i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym w szcze­gólności prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych odbywających się na terenie gminy, wydawania decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia, udzie­lania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, jeżeli zbiórka ma być przeprowa­dzona na obszarze gminy, przyjmowanie informacji o wynikach zbiórki i sposobie wykorzy­stania zebranych środków.
28) nadzór nad pracą stażystów i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
29) nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu Organizacyjnego.
30) wykonywanie innych prac zleconych przez wójta.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Opieka lekarska w porze nocnej i dni wolne od pracy

Pacjenci zaopcjowani od NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele, a także dni ustawowo wolne od pracy, mogą zgłaszać się w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, do NZOZ „UNI-MED” Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna, Ambulatorium i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska w Chełmie ul. Słowackiego 33 (tel. 781-193-999).

Publikacje do pobrania

Logo Gminy Sawin

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Film promocyjny (2009 r.)

Imieniny

Wczoraj: Aleksego Horacego
Dzisiaj : Marka Jaroslawa
Jutro: Marzeny Marii Klaudiusza
Pojutrze: Ludwika Piotra

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 400 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

04055616
DzisiajDzisiaj1755
WczorajWczoraj1751
TydzieńTydzień5276
MiesiącMiesiąc68454
WszystkieWszystkie4055616
Twoje IP 54.224.44.168

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Uzyskaj bezpłatny podpis

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+