Uwaga! wysoce zjadliwa grypa ptaków

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

W związku z wystąpieniem w dniu 29.04.2021 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu włodawskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż miejscowości: Petryłów, Wólka Petryłowska, Łowcza, Łowcza Kolonia, Tomaszówka i Podpakule objęte będą obszarem zagrożonym w związku z ww ogniskiem.

W związku z położeniem gospodarstwa na obszarze zagrożonym przypominamy, że każdy posiadacz drobiu i ptactwa (także gołębi) zobowiązany jest do zgłoszenia miejsca ich przetrzymywania do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz o obowiązku niezwłocznego informowania o wszystkich przypadkach padnięcia lub wystąpienia objawów chorobowych u drobiu utrzymywanego w gospodarstwie – tel. alarmowy 693-613-992, 82 565 50 58

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. handlu drobiem i innymi ptakami na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
 2. utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu;
 3. korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
 4. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
 5. wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
 6. utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu;
 7. przemieszczania bydła, świń, koni, owiec i kóz bez pisemnej zgody PLW;

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. utrzymywać drób w zamkniętych pomieszczeniach lub w sposób wykluczający kontakt z dzikimi ptakami (szczelna, zadaszona woliera);
 2. poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
 3. zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
 4. stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do pracy wyłącznie w gospodarstwie;
 5. wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 6. powiadomić właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku podejrzenia choroby drobiu – zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności.

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD SKUTKOWAĆ MOŻE WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA KARNEGO


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.