Aktualności

Narodowy Spis Powszechny

Wycinka drzew

Ocena użytkowników:  / 59

ZASADY UBIEGANIA SIE O WYCINKĘ DRZEW

 1. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dokonuje właściciel nieruchomości na której one rosną, będący osobą fizyczną i tylko w przypadku usuwania drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów m.in. rysunku lub mapy, na zgłaszającego zostanie nałożony, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
 5. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
 6. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
 7. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy o ochronie przyrody).
 8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
 9. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
 10. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie obsługiwanej w Urzędzie Gminy Sawin, Chutecka 12, 22-107 Sawin lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sawin nr 31 8192 0002 2001 0000 0853 0001 w Banku Spółdzielczym w Sawinie. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
 11. Przed upływem 14 dni od daty oględzin można wystąpić do tut. organu o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do wycinki drzew składając wniosek o wydanie zaświadczenia i dokonując opłaty skarbowej za ww. zaświadczenie w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Gminy Sawin lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Sawin Nr 31 8192 0002 2001 0000 0853 0001 w Banku Spółdzielczym w Sawinie – dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Zdjęcia drzew, których dotyczą wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Załącznikiem do zgłoszenia zamiaru wycinki drzew jest mapka z usytuowaniem drzew na działce

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt na ww. adres mailowy lub telefonicznie: (82) 545 97 05

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ocena użytkowników:  / 15

KOMUNIKAT
do mieszkańców Gminy Sawin

Od 1 stycznia 2018 r. Gmina musi wprowadzić nowy system segregacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.19), który będzie obejmował następujące frakcje zbierane selektywnie:

1) papier - (worki lub pojemniki koloru niebieskiego)
2) szkło - (worki lub pojemniki koloru zielonego)
3) metale i tworzywa sztuczne - (worki lub pojemniki koloru żółtego)
4) odpady ulegające biodegradacji - (worki lub pojemniki koloru brązowego)

Pozostałe odpady powinny być zbierane w czarne lub szare worki z tym , że popioły paleniskowe powinny być wyodrębnione w osobnym worku lub pojemniku.

Brak właściwej segregacji odpadów może skutkować tym, że Gmina nie uzyska wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych co wiąże się z wysokimi karami jakie będą nakładane na samorządy. Będzie to miało wpływ na wysokość stawek miesięcznych opłat za odbior i zagospodarowanie odpadów.

 

 

Opłaty za odbiór nieczystości stałych należy uiszczać na konto:

73 8192 0002 2001 0000 0853 0021
Rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sawinie

Gotowy druk wpłaty na 2020 r.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Program Czyste Powietrze

Odbiór odpadów

Wycinka drzew

Logo Gminy Sawin

logo euroregion bug

Obrady Rady Gminy

Legislacja

Informacja przestrzenna

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 3334 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

10184072
DzisiajDzisiaj3545
WczorajWczoraj5601
TydzieńTydzień32321
MiesiącMiesiąc82636
WszystkieWszystkie10184072
Twoje IP 3.236.222.124

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+