Projekt „Nowe kwalifikacje – lepsze perspektywy”

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych z branży IT, dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim u 105 dorosłych osób (32K,73M), zainteresowanych z własnej inicjatywy podniesieniem kwalifikacji z terenu woj.lubelskiego.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWI 105 OSÓB

powyżej 18 r.ż., które na terenie woj.lubelskiego(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego):

PROGRAM

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik projektu odbędzie praktyki zawodowe - 160 h.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz_KKZ_05.08.2019.docx)Formularz zgłoszeniowy163 kB
Pobierz plik (Regulamin_KKZ_05.08.2019.pdf)Regulamin1627 kB

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.