Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest to organizacja pozarządowa powstała w 2002 r. skupiająca 20 kobiet reprezentujących różne zawody np. pracownicy ośrodka pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, pracownicy kultury, członkinie zespołu ludowego "Wrzos" i inne, które postanowiły swój wolny czas poświęcić na rzecz rozwoju Środowiska lokalnego.
Od początku działalności stowarzyszenie prowadziło działania mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
Na wniosek stowarzyszenia w ramach współpracy z samorządem lokalnym powstała grupa wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi, w której uczestniczy 21 osób.
Poprzez pisanie wniosków do różnych fundacji Stowarzyszenie pozyskuje dość znaczne środki finansowe na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym dzieci niepełnosprawnych.
W ciągu ostatnich 4 lat Stowarzyszenie pozyskało ponad 200.000 złotych na realizowanie projektów.
W roku 2005 Stowarzyszenie pozyskało 7160 kilogramów produktów spożywczych z Lubelskiego Banku Żywności.
 
W strukturze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna udzielająca wsparcia dla ok. 300 dzieci w ciągu roku.
W świetlicy prowadzone są zajęcia indywidualne z logopedą, z tej formy pomocy skorzystało ok. 20 osób a obecnie skierowanych jest przez szkoły ok. 40 uczniów. Logopeda systematyczne pracuje od ponad roku co tydzień przez 4 godziny.
W świetlicy również pracuje psycholog, który diagnozuje i udziela wsparcia dla uczniów i ich rodziców w kryzysach rodzinnych i trudnych sytuacjach szkolnych. Z pomocy tej skorzystało 80 osób. Zajęcia w świetlicy prowadzone są przez cały rok, ale największe zapotrzebowanie na tę działalność jest w okresie wakacji i ferii.
We wrześniu 2006 r. nasza świetlica wygrała konkurs na najlepszą Świetlicę Socjoterapeutyczna w Województwie Lubelskim ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach którego pozyskaliśmy środki finansowe na doposażenie i działalność w kwocie 12.500 zł.
Za te pieniądze zakupiliśmy doposażenie sprzętu: komputer laptop, rzutnik multimedialny ekran, kamerę, mikrofon, wzmacniacz oraz materiały do zajęć z dziećmi, natomiast część środków przeznaczona została na wycieczkę do Warszawy.
 
Zestawienie otrzymanych dotacji w ramach realizowanych projektów.

WWW: skgs.sawin.pl


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.