Zastępca Wójta Gminy Sawin

Narodowy Spis Powszechny

Zastępca Wójta Gminy Sawin

Zbigniew Raźniewski

tel. (82) 545 97 12
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
 1. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, jego zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta.
 2. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta.
 3. Do zadań ogólnych Zastępcy Wójta należy:

  1) bieżące zaznajamianie się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi zajmowanego stanowiska;
  2) posiadanie umiejętności właściwego kontaktowania się z mieszkańcami i przedstawicielami innych jednostek administracji;
  3) w sytuacjach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą, prawną korzystanie z wykładni prawa u radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji rządowej;
  4) sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości Wójtowi Gminy;
  5) nadzorowanie i koordynowanie zakupu środków rzeczowych i innych wydatków dotyczących Urzędu Gminy;
  6) przestrzeganie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, prawa pracy, prawa cywilnego;
  7) ścisłe przestrzeganie terminowości załatwiania spraw a także innych przepisów k.p.a.;
  8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 4. Do zadań merytorycznych Zastępcy Wójta w szczególności należy:

  1) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Wójta;
  2) podejmowanie czynności Wójta i kierownika urzędu podczas nieobecności Wójta oraz w okresie niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków z innych przyczyn;
  3) wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej;
  4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta;
  5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  6) nadzór nad ochroną i ubezpieczeniem mienia gminnego oraz nad utrzymywaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji;
  7) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
  8) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, zgromadzeń i zbiórek publicznych;
  9) koordynowanie polityki informacyjnej Gminy w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych;
  10) kontakt z mediami;
  11) reagowanie i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą działalności Wójta;
  12) wnioskowanie o odznaczanie, powoływanie, awansowanie, nagradzanie, karanie, odwoływanie, zwalnianie, o przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz opiniowanie pracy pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
  13) przygotowywanie wniosków o utworzenie, zmianę, przekształcenie i likwidację gminnych jednostek organizacyjnych;
  14) nadzór nad wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu,n promocji gminy i spraw społecznych;
  15) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatami funkcjonującymi w Urzędzie Gminy Sawin, działalnością jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności: GOPS, Świetlicy Socjoterapeutycznej, GOK.

 

 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Program Czyste Powietrze

Odbiór odpadów

Wycinka drzew

Logo Gminy Sawin

logo euroregion bug

Obrady Rady Gminy

Legislacja

Informacja przestrzenna

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 3547 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

10184221
DzisiajDzisiaj3694
WczorajWczoraj5601
TydzieńTydzień32470
MiesiącMiesiąc82785
WszystkieWszystkie10184221
Twoje IP 3.236.222.124

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+